Aktuality

3. ročník súťaže o Cenu Nového euróskeho Bauhausu

Bratislava, 20. januára 2023 – Európska komisia vypísala už 3. ročník súťaže o ceny Nového európskeho Bauhausu (NEB). Súťaže sa môžu zúčastniť jednotlivci, tímy i organizácie zo všetkých krajín EU. V ročníku 2023 je okruh potenciálnych účastníkov rozšírený o krajiny západného Balkánu.

Európska komisia spustila iniciatívu koncom roka 2020 na účely spájania komunít a prepojenia Európskej zelenej dohody s našimi životmi a prostredím, v ktorom žijeme. Prvé dva ročníky udeľovania cien NEB v rokoch 2021 a 2022 preukázali, že miestne komunity sa dokážu spojiť a nájsť tvorivé riešenia, ktoré zlepšia naše životy. V uplynulých dvoch rokoch sa ceny odovzdávali za excelentnosť a tvorivosť pri vykonávaní Nového európskeho Bauhausu, pričom sa vyzdvihli výnimočné projekty, nápady a koncepcie, ktoré boli inšpiráciou pre ďalší rozvoj iniciatívy. Spolu bolo do súťaže doručených vyše 3 000 prihlášok.

Súťaž o ceny Nového európskeho Bauhausu 2023 nie je určená len pre architektov. Možno do nej prihlásiť zrealizované projekty, ako aj projekty v oblasti vzdelávania alebo inšpiratívne idey mladých tvorcov, ktoré napĺňajú tieto tri piliere NEB:

• udržateľnosť,
• inkluzívnosť,
• estetika a kvalitná skúsenosť pre ľudí.

Súťažiaci môžu svoj projekt či nápad prihlásiť do jednej z týchto 4 kategórií:

• obnovenie spojenia s prírodou,
• znovunadobudnutie pocitu spolupatričnosti,
• uprednostňovanie miest a ľudí, ktorí to najviac potrebujú,
• potreba dlhodobého myšlienkového prístupu v priemyselnom ekosystéme zohľadňujúceho životný cyklus.

V každej zo štyroch kategórií budú udelené tri ceny poroty plus celkovo tri ceny verejnosti. Spolu 15 cien, každá vo výške 30.000 EUR pre dokončené projekty alebo pre projekty v oblasti vzdelávania a vo výške 15.000 EUR pre nezrealizované koncepty mladých tvorcov do 30 rokov.

Termín podania projektov do súťaže je 31. januára 2023 (do 19:00).

Podrobnejšie informácie:
https://prizes.new-european-bauhaus.eu/

Príručka pre uchádzačov je aj v slovenčine:
https://prizes.new-european-bauhaus.eu/themes/custom/custom_ulkit/pdf/applicants-guide/NEB%20Prizes%202023_SK.pdf