GREEN BUILDING SUMMIT

Medzinárodná konferencia je vrcholným podujatím v stredoeurópskom regióne s tematikou udržateľnej výstavby a udržateľnej architektúry.

Cieľom konferencie je poskytnúť divákom inšpirácie a prípadové štúdie o udržateľných riešeniach a praktické skúsenosti zo zahraničia, ako stavať alebo renovovať budovy tak aby sa vytvárala efektívna budúcnosť v architektúre a stavebníctve.

Program konferencie je každoročne štruktúrovaný tak, aby vyzdvihol udržateľnosť ako cestu k obnove a odolnosti a pozostáva z troch tematických blokov s prezentáciami a následnou diskusiou a networkingom.

Viac o minulých ročníkoch a o aktuálne pripravovanej konferencii nájdete na stránke konferencie - gbsummit.skgbc.org.