PODUJATIA

Navštívte naše najbližšie podujatia zamerané na udržateľné riešenia pri výstavbe alebo obnove budov.

Udržateľné narábanie s vodou a udržateľná zeleň

16.05.2023

Piaty modul akadémie je venovaný udržateľnému narábaniu s vodou a udržateľnej zeleni, vodozádržným opatreniam, zeleným strechám a fasádam.
Zdravé vnútorné prostredie v budovách

30.05.2023

Šiesty modul akadémie je zameraný na požiadavky, benefity a základné parametre zdravého vnútorného prostredia a najlepšie príklady z praxe.
Udržateľná prevádzka budov – ukončenie akadémie

13.06.2023

Posledný modul akadémie sa venuje prevádzke budov, ktorá komplexne nadväzuje na projekt, stavebnú činnosť aj vybavenie budov.