PODUJATIA

Pravidelne organizujeme podujatia zamerané na udržateľné riešenia pri výstavbe alebo obnove budov.

GREEN BUILDING SUMMIT 2024 – FUTURE IN CLOSED LOOP

24.04.2024

Tretí ročník medzinárodnej konferencie s účasťou svetových architektov a odborníkov bude o cirkularite a udržateľnosti v architektúre a stavebníctve.
ESG a stavebný sektor – GREEN BUILDING ACADEMY 2024

14.05.2024

Tretí webinár akadémie je zameraný na dopad ESG na stavebný sektor, základy ESG reportingu a na vykazovanie informácií o udržateľnosti podnikov.
EU Taxonómia a stavebný sektor – GREEN BUILDING ACADEMY 2024

28.05.2024

Záverečný webinár akadémie sa bude venovať EU Taxonómii v oblasti výstavby a klasifikácii činností a investícií do udržateľného rozvoja sektora.