GREEN BUILDING ACADEMY

Akadémia udržateľnosti je séria odborných online webinárov zameraných na udržateľnú výstavbu.

GREEN BUILDING ACADEMY je zameraná tak na vzdelávanie odbornej verejnosti, ako aj odborníkov mimo stavebného odvetvia. V jednotlivých moduloch sa odborníci venujú rôznym aspektom udržateľnosti v stavebníctve, základným definíciám a princípom udržateľnosti, ale aj dobrým príkladom z praxe.

Program GREEN BUILDING ACADEMY 2024:

(názvy modulov sú prelinkované na jednotlivé moduly)

12. marca 2024
MO​DUL – I: Cirkularita v stavebníctve

26. marca 2024
MODUL – II: Zabudovaný uhlík  

14. mája 2024
MODUL – III: Dopad ESG na stavebný sektor, ciele a základy ESG reportingu a CSRD   

28. mája 2024
MODUL – IV: EU Taxonómia a stavebný sektor