GREEN BUILDING ACADEMY

Akadémia udržateľnosti je séria odborných online webinárov zameraných na udržateľnú výstavbu.

GREEN BUILDING ACADEMY je zameraná tak na vzdelávanie odbornej verejnosti, ako aj odborníkov mimo stavebného odvetvia. V jednotlivých moduloch sa odborníci venujú rôznym aspektom udržateľnosti v stavebníctve, základným definíciám a princípom udržateľnosti, ale aj dobrým príkladom z praxe.

Program GREEN BUILDING ACADEMY 2023:

(názvy modulov sú prelinkované na jednotlivé moduly)

14. februára 2023
MO​DUL – I: Úvod do u​držateľnosti v stavebníc​tve I.

28. februára 2023
MODUL – II: Úvod do udržateľnosti v stavebníctve II.  

14. marca 2023
MODUL – III: Energetická efektívnosť budov, redukcia CO2, obnoviteľné zdroje energie  

28. marca 2023
MODUL – IV: Udržateľné materiály v stavebníctve, narábanie s odpa​dmi a cirkularita  

16. mája 2023
MODUL – V: Udržateľné narábanie s vodou a udržateľná zeleň

30. mája 2023
MODUL – VI: Zdravé vnútorné prostredie v budovách  

13. júna 2023
MODUL – VII: Udržateľná prevádzka budov

Odborné webináre sú spoplatnené a na webináre je potrebné sa vopred zaregistrovať.

Moduly sú zaradené do systému Profesijného vzdelávania architektov Slovenskej komory architektov (SKA) ako podujatie B (10 kreditov).

Jednotlivé moduly sú zahrnuté do systému celoživotného vzdelávanie Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI).

Po ukončení série webinárov bude účastníkom, ktorí absolvovali všetkých sedem modulov, udelený CERTI​FIKÁT .

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať mailom na office@skgbc.org .

Partneri: