GREEN BUILDING WEEK

Týždeň zelených budov predstavuje sériu podujatí, ktoré organizujú rady zelených budov po celom svete na čele so Svetovou radou pre zelené budovy (World Green Building Council – WGBC).

Celosvetové podujatie sa koná každoročne od roku 2009 a zvyčajne pripadá na tretí týždeň v septembri. Slovenská rada pre zelené budovy organizuje Týždeň zelených budov pravidelne v ročných intervaloch od roku 2011.


Zoznam podujatí v roku 2023:

19. septembra 2023
GREEN BUSINESS AFTERNOON
Téma: Cesta k uhlíkovej neutralite

19. septembra 2023
GREEN BUSINESS CLUB
Slávnostný večer Týždňa zelených budov 2023

20. septembra 2023
GREEN BUILDING BIKE TOUR
Cykloexkurzia s komentovanými zastávkami pri budovách s prvkami udržateľnosti

21. septembra 2023
GREEN BUSINESS BREAKFAST
Téma: Modularita a životný cyklus budov

27. septembra 2023
GREEN BUSINESS BREAKFAST
Téma: EU Taxonómia, ESG a zelené financovanie v stavebníctve


Cieľom tejto iniciatívy je podporiť udržateľnú výstavbu v jednotlivých krajinách a poukázať na aktuálne problémy a celosvetové trendy v tejto oblasti.

Slovenská rada pre zelené budovy organizuje každoročne vlastné podujatia a zapája sa aj do regionálnych iniciatív v rámci strednej Európy.