GREEN BUILDING WEEK

Týždeň zelených budov predstavuje sériu podujatí, ktoré organizujú rady zelených budov po celom svete na čele so Svetovou radou pre zelené budovy (World Green Building Council – WGBC).

Celosvetové podujatie sa koná každoročne od roku 2009 a zvyčajne pripadá na tretí týždeň v septembri. Slovenská rada pre zelené budovy organizuje Týždeň zelených budov pravidelne v ročných intervaloch od roku 2011.

Cieľom tejto iniciatívy je podporiť udržateľnú výstavbu v jednotlivých krajinách a poukázať na aktuálne problémy a celosvetové trendy v tejto oblasti.

Slovenská rada pre zelené budovy organizuje každoročne vlastné podujatia a zapája sa aj do regionálnych iniciatív v rámci strednej Európy.