Aktuality

Aj tento rok sa uchádzame o 2 % z daní

Bratislava, 20. februára 2023 – Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) sa už od roku 2013 uchádza o podporu prostredníctvom adresného využitia 2 % z daní. Z pozície hlavného ambasádora udržateľnej výstavby na Slovensku sme vďační za každú podporu, či už od právnických alebo fyzických osôb, ktoré nás za tieto roky podporili.

Poukázané 2 % z daní sme každý rok použili na správnu vec – na podporu propagácie a šírenie informácií o prínosoch udržateľnosti v architektúre a výstavbe. Za uplynulé roky sme v rámci projektu pre stredné školy zastrešili a zorganizovali 130 prednášok a 8 interaktívnych exkurzií s workshopmi o základných princípoch udržateľných stavieb. Zaznamenali sme viac ako 3 100 účastí a do aktivít sme aktívne zapojili aj členov a partnerov našej rady.

Udržateľnosť a udržateľný rozvoj sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou všetkých oblastí nášho života. Ani stavebníctvo nie je výnimkou. Vznikajú požiadavky na maximálne zníženie negatívnych dopadov stavieb na životné prostredie, zdravé vnútorné prostredie a znižovanie spotreby energie. Preto sme presvedčení, že udržateľnosť v stavebníctve treba ešte viac propagovať a vysvetľovať generácii, ktorá príde po nás. Preto sme sa rozhodli uchádzať sa o podporu prostredníctvom tohto nástroja aj v roku 2023.

Poukázané prostriedky z 2 % daní plánujeme využiť nasledovne:

• Na prípravu seminárov a vzdelávacích podujatí, ktorých cieľom je prinášať účastníkom novinky z oblasti udržateľnej výstavby a zelených stavebných technológií. Odštartovali sme 2. ročník akadémie udržateľnosti s názvom GREEN BUILDING ACADEMY 2023, ktorá je zameraná na vzdelávanie odbornej verejnosti, ale aj odborníkov mimo stavebného odvetvia. Akadémia má sedem modulov a je naplánovaná na prvý polrok 2023.

• Na prípravu konferencie GREEN BUILDING SUMMIT 2023, ktorá bude vrcholným podujatím v stredoeurópskom regióne s tematikou udržateľnej obnovy budov. Program konferencie bude štruktúrovaný tak, aby vyzdvihol udržateľnosť ako cestu k obnove a odolnosti.

• Na prípravu a realizáciu 13. ročníka série podujatí venovaných udržateľnej výstavbe s názvom Týždeň zelených budov. Podujatia nadväzujúce na Svetový týždeň zelených budov (World Green Building Week), ktorý organizujú rady zelených budov po celom svete, sa uskutočnia v septembri.

• Na aktivity spojené so šírením povedomia o udržateľnej architektúre a výstavbe a vytváranie efektívneho dialógu o ekologických, sociálnych a ekonomických aspektoch v udržateľnej výstavbe.

Ak Vás plány SKGBC rok 2023 oslovili, poukážte 2 % z Vašich daní nášmu občianskemu združeniu a podporte nás. Aj v roku 2023 sme oprávneným prijímateľom asignovaných 2 % z daní a sme uvedení v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb.

Naše identifikačné údaje sú:

Názov: Slovenská rada pre zelené budovy
Adresa: Vajnorská 1854/8A, 83104 Bratislava-mestská časť Nové Mesto
IČO: 42182158
Právna forma: Občianske združenie
IBAN číslo účtu: SK9011000000002927847660 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)

Vopred ďakujeme za každú podporu od právnických aj fyzických osôb.