GREEN BUILDING SUMMIT 2024 – FUTURE IN CLOSED LOOP

Tretí ročník medzinárodnej konferencie s účasťou svetových architektov a odborníkov bude o cirkularite a udržateľnosti v architektúre a stavebníctve. Read more
Read More

ESG a stavebný sektor – GREEN BUILDING ACADEMY 2024

Tretí webinár akadémie je zameraný na dopad ESG na stavebný sektor, základy ESG reportingu a na vykazovanie informácií o udržateľnosti podnikov. Read more
Read More

EU Taxonómia a stavebný sektor – GREEN BUILDING ACADEMY 2024

Záverečný webinár akadémie sa bude venovať EU Taxonómii v oblasti výstavby a klasifikácii činností a investícií do udržateľného rozvoja sektora. Read more
Read More