Udržateľné narábanie s vodou a udržateľná zeleň

Piaty modul akadémie je venovaný udržateľnému narábaniu s vodou a udržateľnej zeleni, vodozádržným opatreniam, zeleným strechám a fasádam. Read more
Read More

Zdravé vnútorné prostredie v budovách

Šiesty modul akadémie je zameraný na požiadavky, benefity a základné parametre zdravého vnútorného prostredia a najlepšie príklady z praxe. Read more
Read More

Udržateľná prevádzka budov – ukončenie akadémie

Posledný modul akadémie sa venuje prevádzke budov, ktorá komplexne nadväzuje na projekt, stavebnú činnosť aj vybavenie budov. Read more
Read More