Čo je v európskych smerniciach EED a EPBD?

Slovensko má dva roky na ich transpozíciu oboch smerníc, pričom kompetencie si delia Ministerstvo hospodárstva SR a Ministerstvo dopravy SR. Read more
Read More

GREEN WALK – GREEN TALK: Rekonštrukcia OD Dunaj

Masívna prestavba so zachovaním pôvodného výrazu je výsledkom architektonickej súťaže, ktorej víťazom sa stala svetoznáma kancelária Bogle Architects. Read more
Read More

Zažite s nami v septembri Týždeň zelených budov 2024

Pripravuje už 14. ročník série podujatí o udržateľnej výstavbe, ktoré budú nadväzovať na Svetový týždeň zelených budov (World Green Building Week). Read more
Read More