Podujatia

VIDEO: Cesta k uhlíkovej neutralite

19. septembra 2023

Pozrite si videozáznam z podujatia Týždňa zelených budov 2023.


Zorganizovali sme
GREEN BUSINESS AFTERNOON na tému Cesta k uhlíkovej neutralite v rámci 13. ročníka série podujatí s názvom Týždeň zelených budov 2023Nad Týždňom zelených budov 2023 prevzali záštitu Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky a Slovenská agentúra životného prostredia.

Slovensko je signatárom záväzku Európskej únie na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050 a redukcie emisií o 55 % do roku 2030 v porovnaní s rokom 1990. To je už o necelých 6 rokov. Celý stavebný sektor spolu s prevádzkovaním budov je zodpovedný za takmer 40 % emisií skleníkových plynov, a najmä CO2. Z toho len existujúce budovy samotné emitujú počas svojej prevádzky približne 13 % emisií, pričom tri štvrtiny týchto emisií pochádza z energií na kúrenie a chladenie. 

Riešením je transformácia na čisto bezemisné obnoviteľné zdroje energií, ale aj optimalizácia energetickej hospodárnosti budov prostredníctvom lepšieho zberu a vyhodnocovania prevádzkových dát. Rovnako dôležitou témou je redukcia zabudovaného uhlíka pri novostavbách a obnove existujúcich budov. Tu je veľký potenciál pri využití moderných, ekologickejších materiálov a procesov výstavby. Na podujatí budeme diskutovať o riešeniach a dobrých príkladoch z praxe, ale aj o prekážkach, ktorým na ceste k uhlíkovej neutralite pri výstavbe čelíme.

 

PROGRAM:

  • Martin Hypký, predseda Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR
  • Martin Stohl, ESG manager, JTRE a člen predstavenstva, SKGBC
  • Igor Maco, technický špecialista, REHAU
  • Pavol Praženica, obchodný manažér, Siemens
  • Miroslav Cino, generálny riaditeľ, Wienerberger


Moderátor: Martin Stohl, ESG manager JTRE a člen predstavenstva SKGBC

 

Partneri: