Týždeň zelených budov 2023 – Cesta k uhlíkovej neutralite

Podujatia

Týždeň zelených budov 2023 – Cesta k uhlíkovej neutralite

19. septembra 2023, 14:00 – 17:30 hod.

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie GREEN BUSINESS AFTERNOON na tému Cesta k uhlíkovej neutralite. Podujatie organizuje Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) v rámci 13. ročníka série podujatí s názvom Týždeň zelených budov 2023Nad Týždňom zelených budov 2023 prevzali záštitu Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky a Slovenská agentúra životného prostredia.

Slovensko je signatárom záväzku Európskej únie na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050 a redukcie emisií o 55 % do roku 2030 v porovnaní s rokom 1990. To je už o necelých 6 rokov. Celý stavebný sektor spolu s prevádzkovaním budov je zodpovedný za takmer 40 % emisií skleníkových plynov, a najmä CO2. Z toho len existujúce budovy samotné emitujú počas svojej prevádzky približne 13 % emisií, pričom tri štvrtiny týchto emisií pochádza z energií na kúrenie a chladenie. 

Riešením je transformácia na čisto bezemisné obnoviteľné zdroje energií, ale aj optimalizácia energetickej hospodárnosti budov prostredníctvom lepšieho zberu a vyhodnocovania prevádzkových dát. Rovnako dôležitou témou je redukcia zabudovaného uhlíka pri novostavbách a obnove existujúcich budov. Tu je veľký potenciál pri využití moderných, ekologickejších materiálov a procesov výstavby. Na podujatí budeme diskutovať o riešeniach a dobrých príkladoch z praxe, ale aj o prekážkach, ktorým na ceste k uhlíkovej neutralite pri výstavbe čelíme.

 

GREEN BUSINESS AFTERNOON
Cesta k uhlíkovej neutralite

KEDY: 19. septembra 2023, 14:00–17:30 hod.
KDE: Eurovea II, Pribinova 40, Bratislava
+ prehliadka priestorov Eurovea II

 

PROGRAM:

13:30 – 14:00 – Registrácia
14:00 – 14:15 – Otvorenie podujatia a privítanie hostí
14:15 – 16:00 – Odborná časť a panelová diskusia

  • Martin Hypký, predseda Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR
  • Martin Stohl, ESG manager, JTRE a člen predstavenstva, SKGBC
  • Igor Maco, technický špecialista, REHAU
  • Pavol Praženica, obchodný manažér, Siemens
  • Miroslav Cino, generálny riaditeľ, Wienerberger

Moderuje: Martin Stohl, ESG manager JTRE a člen predstavenstva SKGBC


16:00 – 17:30
Prehliadka Eurovea II


Podujatie je bezplatné – pre vstup je potrebné sa registrovať.

SKGBC ako organizátor podujatia si vyhradzuje právo uprednostniť členov SKGBC v prípade veľkého záujmu o účasť na podujatí, a to najmä z dôvodu obmedzenej kapacity priestorov alebo ich naplnenia, s cieľom umožniť účasť na jednotlivých podujatiach čo najširšie zastúpenému odbornému publiku.

 

REGISTRÁCIA NA PODUJATIE BOLA UKONČENÁ

Partneri: