Podujatia

Čo je v európskych smerniciach EED a EPBD a aká bude ich transpozícia do slovenskej legislatívy?

17. júna 2024, 13:00–14:30 hod.

Webinár s názvom Čo je v európskych smerniciach EED a EPBD a aká bude ich transpozícia do slovenskej legislatívy? organizuje platforma Budovy pre budúcnosť (BPB), ktorá je našou dcérskou platformou.

Dve európske smernice – smernica o energetickej efektívnosti (Energy Efficiency Directive)smernica o energetickej hospodárnosti budov (Energy Performance of Buildings Directive) – sa po ich schválení v Európskom parlamente presunuli z európskej úrovne na úroveň členských štátov. Slovensko má teraz dva roky na ich transpozíciu, pričom kompetencie si delia Ministerstvo hospodárstva SR a Ministerstvo dopravy SR.

 

KEDY: 17. júna 2024, 13:00 – 14:30 hod.
KDE: online cez platformu Zoom

 

PROGRAM


Aké zmeny prináša smernica EED a EPBD a ako sa to dotkne Slovenska

  • Peter Robl – predseda Správnej rady BPB
  • Jana Bendžalová – expertka na energetickú efektívnosť ENBEE

Panelová diskusia o hlavných výzvach a príležitostiach pri implementácii smerníc:

  • Marcela Kubů – výkonná riaditeľka AVMI
  • Pavol Kukura – predseda predstavenstva SKGBC
  • Marcel Lauko – predseda Správnej rady APES
  • Igor Krajčovič – člen predsedníctva Združenie pre podporu obnovy bytových domov
  • Richard Paksi – analytik BPB


Webinár je spoplatnený
 – je potrebné sa vopred registrovať.

 
Základný účastnícky poplatok je 49 EUR. 
Pre členov SKGBC a BPB je zľavený účastnícky poplatok 29 EUR.

 

REGISTRAČNÝ FORMULÁR a viac informácií o podujatí nájdete na TU.