Aktuality

Desatoro riešení pre správcov verejných budov

Bratislava, 19. júla 2022 – Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA) na Úrade vlády SR spolu s odborníkmi z platformy Budovy pre budúcnosť (BPB) pripravili opatrenia na zníženie spotreby energie vo verejných budovách s názvom Desatoro riešení pre správcov verejných budov. Dokument obsahuje rýchle a investične nenáročné opatrenia, ktoré je možné realizovať v krátkom čase do začiatku najbližšej vykurovacej sezóny. Navrhnuté opatrenia majú potenciál znížiť spotrebu energie na vykurovaní v rozsahu až do 20 percent.

„Identifikovali sme opatrenia, ktoré sú investične zvládnuteľné a rýchlo realizovateľné a pritom energeticky veľmi efektívne. Realizácia týchto opatrení bude mať štyri hlavné benefity – dôjde k úspore verejných financií; k zníženiu našej závislosti na dovozoch fosílnych palív zo zahraničia; k posilneniu našej energetickej bezpečnosti a v neposlednom rade je úspora energie významným príspevkom k ochrane klímy,“ uviedol Richard Paksi, analytik platformy Budovy pre budúcnosť.

Desať riešení, ktoré majú potenciál znížiť spotrebu energie na vykurovaní verejných budov v rozsahu až do 20 percent v skratke:

1. Osadenie inteligentného systému merania spotreby energií v budove
2. Zavedenie systémov efektívneho riadenia a regulácie energií
3. Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
4. Osadenie termostatických hlavíc
6. Zateplenie rozvodov tepla v budove
7. Informačná kampaň alebo školenie o možnostiach úspor energie medzi zamestnancami
8. Zníženie teploty vo vykurovaných miestnostiach aspoň o 1 °C
9. Inštalácia obnoviteľných zdrojov energie
10. Výmena starého osvetlenia za úsporné LED svietidlá

Na Slovensku na nachádza viac než 15 000 verejných budov, ktoré tvoria hlavne školy a administratívne budovy. V neobnovených, energeticky neefektívnych budovách tvorí vykurovanie viac ako 80 % spotreby energie. Preto najväčší potenciál pre znižovanie spotreby energií vo verejných budovách predstavujú práve opatrenia spojené s vykurovaním.

Nová kapitola REPowerEU predstavuje príležitosť, ako pre tieto opatrenia vyčleniť aj finančné prostriedky a podporiť tak samosprávy pri realizácii navrhnutých opatrení na verejných budovách.

Prečítajte si celý dokument Desatoro riešení pre správcov verejných budov.