Tlačové správy

Druhá Prezidentská zelená pečať bola udelená na Spiši

24.04.2024

Prezidentka Zuzana Čaputová udelila zrekonštruovanej mestskej plavárni v Starej Ľubovni ocenenie Prezidentská zelená pečať. Ide o druhú verejnú budovu ocenenú špeciálnym certifikátom za udržateľnosť pre verejné budovy. Prvú zelenú pečať odovzdala prezidentka Strednej priemyselnej škole stavebnej Emila Belluša v Trenčíne v novembri minulého roka.

Priestory mestskej plavárne v Starej Ľubovni prešli významnou rekonštrukciou. Plaváreň rekonštruovali rok a pol a pre verejnosť ju otvorili v auguste 2023. Na jej obnovu išlo takmer 4,2 milióna EUR.

“S pánom primátorom sme navštívili mestskú plaváreň, ktorá prešla úžasnou rekonštrukciou a ktorá patrí medzi najväčšie investície mesta. Projekt je okrem krásneho architektonického prevedenia unikátny aj technickým riešením postaveným na obnoviteľných zdrojoch energie. Aj z tohto dôvodu som sa rozhodla udeliť mestu Stará Ľubovňa ocenenie Prezidentská zelená pečať za príkladnú rekonštrukciu verejnej budovy s ohľadom na udržateľnosť a obnoviteľnosť zdrojov,” uviedla prezidentka počas návštevy Starej Ľubovne.

Vznikol jedinečný projekt 

Hodnotiaci systém pre Prezidentskú zelenú pečať vypracovala expertná skupina zložená z odborníkov zo Slovenskej rady pre zelené budovy (SKGBC), Slovenskej komory architektov, Inštitútu cirkulárnej ekonomiky, Budov pre budúcnosť a Manifestu 2020. Nachádzajú sa v nej špecialisti na energetickú efektívnosť budov, udržateľné stavebné materiály, recykláciu a cirkularitu, narábanie s vodou, odborníci na zeleň a biodiverzitu, vnútorné prostredie budov, prevádzku budov a estetiku a architektonickú kvalitu. V expertnej skupine sú aj zástupcovia Únie miest Slovenska a Združenia miest a obcí Slovenska, aby sa informácie o projekte šírili na obce a mestá.

„Metóda hodnotenia budov pomocou Prezidentskej zelenej pečate je založená na princípoch medzinárodných hodnotiacich systémov pre udržateľnosť budov LEED a BREEAM, ktoré boli upravené pre potreby verejných budov a bolo pridané aj hodnotenie estetických parametrov budovy a posúdenie architektonickej kvality. Kategórie a parametre pokrývajú všetky dôležité oblasti udržateľnosti pri výstavbe, rekonštrukcii a prevádzke budov. Systém hodnotenia je všeobecne použiteľný pre všetky typy budov,“ vysvetlil Marek Kremeň, podpredseda predstavenstva SKGBC.

Systém hodnotenia je použiteľný pre akúkoľvek krajinu v rámci Európskej únie, kde by bolo potrebné podporiť udržateľnú obnovu verejných budov. Jedinečný a univerzálny projekt má pomôcť tomu, aby obnova verejných budov na Slovensku smerovala k udržateľnosti z hľadiska technických, estetických, ale aj prevádzkových a sociálnych kritérií. Cieľom je motivovať verejné úrady, organizácie a inštitúcie, aby plnili štandardy zelenej inštitúcie a nasmerovali obnovy svojich budov a následne ich prevádzku smerom k udržateľnosti.

Kritériá hodnotenia

Odborníci hodnotia budovy na základe 7 stavebných kritérií, ktoré sú zamerané na stavebnotechnické alebo technologické požiadavky na budove (ako sú napr. spotreba energie, použitie udržateľných stavebných materiálov, hospodárenie s dažďovou vodou, architektúra, atď.), a 3 nestavebných kategórií, ktoré sú zamerané na prevádzku budovy a jej dopad na komunitu. Ide napr. o triedenie odpadov, digitalizáciu procesov, podporu inej ako automobilovej dopravy, bezbariérovosť a inklúziu, edukáciu o zelených témach, atď.

Kategórie hodnotiacich kritérií

Stavebné kategórie

1.   Energetická efektívnosť a redukcia CO2.
2.   Stavba, odpady a cirkularita
3.   Voda
4.   Materiály
5.   Kvalita vnútorného prostredia
6.    Zeleň
7.   Estetika a architektonická kvalita

Nestavebné kategórie

8.   Princípy cirkularity pri prevádzke
9.   Doprava
10. Inklúzia a osveta

Ak budova splní hodnotiace kritériá projektu v desiatich kategóriách, prezidentka Slovenskej republiky osobne odovzdá Prezidentskú zelenú pečať vlastníkovi budovy. Dekrét umiestnený na priečelí budovy informuje každého návštevníka, že je v mimoriadnej budove, ktorá splnila najvyššie požiadavky pre udržateľnosť. 

Detailný popis kategórií a parametrov a udeľovanie bodov za jednotlivé parametre nájdete na webovej stránke www.zelenapecat.sk.  

 

 

 

Kontakt pre médiá:

Henrieta Kissova
PR and Marketing Manager

E: henrieta.kissova@skgbc.org
M: +421 915 774 241