Podujatia

GBA 2023 MODUL – III: Energetická efektívnosť budov, redukcia CO2, obnoviteľné zdroje energie

14. marca 2023, 9:00–11:30 hod.

Webinár s názvom Energetická efektívnosť budov, redukcia CO2, obnoviteľné zdroje energie. pripravila Slovenská rada pre zelené budovy v rámci série vzdelávacích seminárov zameraných na udržateľnú výstavbu GREEN BUILDING ACADEMY 2023.

GREEN BUILDING ACADEMY 2023 predstavuje sériu siedmich online webinárov, v rámci ktorých sa prednášajúci zamerajú na rôzne aspekty udržateľnosti v stavebníctve. Je zameraná na vzdelávanie odbornej verejnosti, ale aj odborníkov mimo stavebného odvetvia, a na efektívnu diskusiu o ekologických, sociálnych a ekonomických aspektoch v udržateľnej výstavbe.

Webinár bol zameraný na energetickú efektívnosť budov a obnoviteľné zdroje energie, pričom prednášajúci nezabudli ani na medzinárodné certifikačné systémy a príklady budov a riešení z praxe.


MODUL – III.

Energetická efektívnosť budov, redukcia CO2, obnoviteľné zdroje energie

KEDY: 14. marca 2023, 9:00–11:30 hod.
KDE: online cez Zoom

 

PREDNÁŠAJÚCI:

Ing. Marek Kremeň, člen predstavenstva SKGBC
Ing. Milan Janák, PhD., riaditeľ Simulácie Budov
Ing. arch. Martin Stohl, poradca predstavenstva SKGBC


OBSAH:

1 – Energetická efektívnosť, CO2, obnoviteľné zdroje
• Legislatívne a technické požiadavky.
• Integrované projektovanie.
• Využívanie počítačových simulácií pri návrhu budov.
• Najčastejšie chyby pri návrhu budov s požiadavkou na energetickú efektívnosť a nízku uhlíkovú stopu a trendy.

2 – Medzinárodné certifikačné systémy
• Certifikačné systémy a ich nadväznosť na energetickú efektívnosť, redukciu CO2 a obnoviteľné zdroje.
• Certifikačný systém BREEAM.
• Certifikačný systém LEED.
• Príklady budov na Slovensku.

3 – Energetická efektívnosť, CO2 a aplikácia obnoviteľných zdrojov v praxi
• Prístup developera k téme energetickej efektívnosti, CO2 a obnoviteľným zdrojom.
• Energetická trieda A0 ako štandard pri navrhovaní budov?
• Výzvy pri aplikácii obnoviteľných zdrojov.
• Prevádzka budov s dôrazom na nízku spotrebu energie a nízke emisie CO2.
• Porovnanie so zahraničím a trendy.

 

 

Modul bol zaradený do systému Profesijného vzdelávania architektov Slovenskej komory architektov (SKA) ako podujatie B (10 kreditov).

Jednotlivé moduly boli zahrnuté do systému celoživotného vzdelávanie Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI).

Po ukončení série webinárov bol účastníkom, ktorí absolvovali všetkých sedem modulov, udelený CERTIFIKÁT.

Partneri: