Tlačové správy

ESG a udržateľnosť sú dôležité pri investovaní do nehnuteľností

28.9.2023

Udržateľnosť a ESG sa stávajú dôležitými faktormi pri investovaní v oblasti výstavby. Financovanie budov sa stále viac zameriava na projekty, ktoré spĺňajú kritériá udržateľnosti.

„Do popredia sa dostáva financovanie udržateľných projektov, ktoré sú navrhnuté s ohľadom na minimalizáciu environmentálneho vplyvu, zlepšenie sociálnej zodpovednosti a transparentné riadenie,“ uviedol Marek Kremeň, podpredseda predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy (SKGBC) na podujatí v závere Týždňa zelených budov 2023.


Čo je ESG?


ESG (Environmental, Social, and Governance) je rámec nefinančného reportingu pre hodnotenie a správu rizík a príležitostí v oblasti udržateľnosti v investičnom prostredí. „ESG faktory berú do úvahy environmentálne, sociálne a riadiace aspekty projektu. Keď ide o financovanie budov, ESG hrá dôležitú úlohu, pretože budovy majú významný vplyv na životné prostredie a spoločnosť ako celok,“ vysvetlil Marek Kremeň.

Okrem ESG sa do popredia dostáva aj pojem taxonómia EÚ. „Európska taxonómia je rámec vypracovaný Európskou úniou s cieľom poskytnúť jednotné kritériá a definície pre to, čo sa považuje za udržateľnú činnosť alebo projekt. Taxonómia slúži na identifikáciu, klasifikáciu a hodnotenie projektov a investícií z hľadiska ich prínosov pre environmentálne ciele EÚ. Keďže stavebný priemysel má významný vplyv na životné prostredie, financovanie budov podľa taxonómie EÚ sa stáva dôležitým nástrojom na podporu udržateľných stavebných projektov,“ vysvetlil.


Uplatňujú sa aj na Slovensku


ESG a taxonómia EÚ sú dôležité nástroje v oblasti udržateľného financovania a investovania, ktoré sa uplatňujú aj na Slovensku. „VÚB banka už dlhšie posudzuje projekty nehnuteľností z pohľadu energetickej náročnosti a zvýhodňuje tie najefektívnejšie znížením úrokovej sadzby finančného produktu. Pripravujeme v tejto oblasti ďalšie výhody a poradenstvo pre klientov a podporujeme odborné osvetové aktivity. Sme radi, že na Slovensku takýchto stavieb pribúda čoraz viac,“ uviedla Laura Martonová, ESG špecialistka VÚB banky.


Týždeň zelených budov 2023


Cesta k uhlíkovej neutralite, modularita a životný cyklus budov, ale aj EU Taxonómia, ESG a zelené financovanie v stavebníctve sú hlavné témy Týždňa zelených budov 2023. Slovenská rada pre zelené budovy organizuje tento rok už 13. ročník série podujatí, ktoré nadväzujú na Svetový týždeň zelených budov (World Green Building Week), ktorý organizujú rady zelených budov po celom svete na čele so Svetovou radou pre zelené budovy (World Green Building Council – WGBC). Hlavným mottom po celom svete je #BuildingTheTransition.

Nad Týždňom zelených budov 2023 prevzali záštitu Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky a Slovenská agentúra životného prostredia.

Sériu podujatí organizuje SKGBC s podporou generálnych partnerov týždňa:  J&T Real Estate, Kontrakting stavebné montáže a VÚB banka. Hlavnými partnermi podujatí sú Kaufland a YIT Slovakia a partnermi jednotlivých podujatí spoločnosti Baumit, BMI Group, CTP Slovakia, ČSOB banka, HB Reavis, KOOR, Rehau, Prvá stavebná sporiteľňa, Rehau, Siemens, Zumtobel Group a Wienerberger.

 

 

Kontakt pre médiá:

Henrieta Kissova
PR and Marketing Manager

E: henrieta.kissova@skgbc.org
M: +421 915 774 241