Podujatia

VIDEO: EU Taxonómia, ESG a zelené financovanie v stavebníctve

27. septembra 2023

Pozrite si videozáznamy diskusie z podujatia Týždňa zelených budov 2023.

Zorganizovali sme GREEN BUSINESS BREAKFAST na tému EU Taxonómia, ESG a zelené financovanie v stavebníctve v rámci 13. ročníka série podujatí s názvom Týždeň zelených budov 2023. Nad Týždňom zelených budov 2023 prevzali záštitu Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky a Slovenská agentúra životného prostredia.

EU Taxonómia je rámec navrhnutý Európskou úniou s cieľom definovať aké hospodárske činnosti a investície sú považované za udržateľné. Má pomôcť nasmerovať kapitál k projektom a podnikom, ktoré sú zlučiteľné s cieľmi zeleného hospodárstva a k dosiahnutiu klimatických cieľov. ESG faktory zohľadňujú ako podniky zvládajú svoje environmentálne a sociálne dopady a ako sú riadené vo vzťahu k transparentnosti, etike a riadeniu. A zelené financovanie sa týka poskytovania finančných prostriedkov na projekty a investície, ktoré majú pozitívny vplyv na životné prostredie a sú v súlade s EU Taxonómiou a ESG kritériami. V stavebníctve to zahŕňa zelené budovy a infraštruktúru, ktoré sú navrhnuté s ohľadom na úsporu energie, využívanie obnoviteľných zdrojov, zníženie emisií a minimalizáciu environmentálneho zaťaženia. Ako sa s týmito témami vysporiadal náš trh, aké rozhodnutia prinášajú a ako v súčasnosti medzi sebou komunikujú jednotlivé zainteresované strany, sa dozviete na tomto podujatí.

 

PROGRAM:

  • Laura Martonová, ESG špecialistka, VÚB banka
  • Koloman Buzgó, riaditeľ divízie riešení pre firemných klientov, Československá obchodná banka
  • Milan Orlovský, spoluzakladateľ a riaditeľ pre stratégiu a rozvoj spoločnosti, KOOR
  • Jozef Plško, vedúci komunikácie, Prvá stavebná sporiteľňa


Moderátor: Marek Kremeň, podpredseda predstavenstva SKGBC

 

Partneri: