Týždeň zelených budov 2023 – EU Taxonómia, ESG a financovanie

Podujatia

Týždeň zelených budov 2023 – EU Taxonómia, ESG a zelené financovanie v stavebníctve

27. septembra 2023, 9:00 – 11:30 hod.

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie GREEN BUSINESS BREAKFAST na tému EU Taxonómia, ESG a zelené financovanie v stavebníctve. Podujatie organizuje Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) v rámci 13. ročníka série podujatí s názvom Týždeň zelených budov 2023. Nad Týždňom zelených budov 2023 prevzali záštitu Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky a Slovenská agentúra životného prostredia.

EU Taxonómia je rámec navrhnutý Európskou úniou s cieľom definovať aké hospodárske činnosti a investície sú považované za udržateľné. Má pomôcť nasmerovať kapitál k projektom a podnikom, ktoré sú zlučiteľné s cieľmi zeleného hospodárstva a k dosiahnutiu klimatických cieľov. ESG faktory zohľadňujú ako podniky zvládajú svoje environmentálne a sociálne dopady a ako sú riadené vo vzťahu k transparentnosti, etike a riadeniu. A zelené financovanie sa týka poskytovania finančných prostriedkov na projekty a investície, ktoré majú pozitívny vplyv na životné prostredie a sú v súlade s EU Taxonómiou a ESG kritériami. V stavebníctve to zahŕňa zelené budovy a infraštruktúru, ktoré sú navrhnuté s ohľadom na úsporu energie, využívanie obnoviteľných zdrojov, zníženie emisií a minimalizáciu environmentálneho zaťaženia. Ako sa s týmito témami vysporiadal náš trh, aké rozhodnutia prinášajú a ako v súčasnosti medzi sebou komunikujú jednotlivé zainteresované strany, sa dozviete na tomto podujatí.

 

GREEN BUSINESS BREAKFAST
EU Taxonómia, ESG a zelené financovanie v stavebníctve

KEDY: 27. septembra 2023, 9:00 – 11:30 hod.
KDE: Galéria Nedbalka, Nedbalova ulica 17, Bratislava
+ prehliadka Galérie Nedbalka

 

PROGRAM:

8:30 – 9:00 – Registrácia
9:00 – 9:15 – Otvorenie podujatia a privítanie hostí
9:15 – 11:00 – Odborná časť a panelová diskusia

  • Zuzana Kanalová, vedúca oddelenia financovanie nehnuteľností, VÚB banka
  • Koloman Buzgó, riaditeľ divízie riešení pre firemných klientov, Československá obchodná banka
  • Milan Orlovský, spoluzakladateľ a riaditeľ pre stratégiu a rozvoj spoločnosti, KOOR
  • Jozef Plško, vedúci komunikácie, Prvá stavebná sporiteľňa

Moderuje: Marek Kremeň, podpredseda predstavenstva SKGBC


11:00 – 11:30Prehliadka expozície Galérie Nedbalka 


Podujatie je bezplatné – pre vstup je potrebné sa registrovať.

SKGBC ako organizátor podujatia si vyhradzuje právo uprednostniť členov SKGBC v prípade veľkého záujmu o účasť na podujatí, a to najmä z dôvodu obmedzenej kapacity priestorov alebo ich naplnenia, s cieľom umožniť účasť na jednotlivých podujatiach čo najširšie zastúpenému odbornému publiku.

 

REGISTRÁCIA NA PODUJATIE BOLA UKONČENÁ

Partneri: