Podujatia

GBA 2023 MODUL – VII: Udržateľná prevádzka budov

13. júna 2023, 9:00–11:30 hod.

Webinár s názvom Udržateľná prevádzka budov organizovala Slovenská rada pre zelené budovy v rámci série vzdelávacích seminárov zameraných na udržateľnú výstavbu GREEN BUILDING ACADEMY 2023.

GREEN BUILDING ACADEMY 2023 predstavuje sériu siedmich online webinárov, v rámci ktorých sa prednášajúci zamerajú na rôzne aspekty udržateľnosti v stavebníctve. Je zameraná na vzdelávanie odbornej verejnosti, ale aj odborníkov mimo stavebného odvetvia, a na efektívnu diskusiu o ekologických, sociálnych a ekonomických aspektoch v udržateľnej výstavbe.

Webinár s názvom Udržateľná prevádzka budov nadväzoval na predchádzajúce diely akadémie a uzatváral sériu webinárov o udržateľnej výstavbe. Prevádzka budov musí komplexne nadväzovať na projekt, stavebnú činnosť, vybavenie a všetky prítomné typy certifikácie a preto je pre udržateľnosť budov neodmysliteľná.


MODUL – VII.

Udržateľná prevádzka budov

KEDY: 13. júna 2023, 9:00–11:30 hod.
KDE: online cez Zoom

 

PREDNÁŠAJÚCI:

JUDr. Ing. Milan Bogár, riaditeľ FM Institute Slovakia a PropTech Slovakia
Ing. Ondřej Štrup, IFMA fellow, FM Institute (Česká republika)
Ing. Andrea Szabová, PhD., konateľka FM Institute Slovakia a AS Property
Ing. Pavol Praženica, člen predstavenstva SKGBC


OBSAH:

Úvod
Ako súvisí prevádzka s projektom, výstavbou, vybavením a prítomnými typmi certifikátov udržateľnosti.
Ako súvisí prevádzka s energetickou triedou a ďalšími známkami udržateľnosti ako sú vplyvy na životné prostredie, zdravie, sociálna udržateľnosť a digitalizáciu.

1 – Facility management a commissioning
• Rola FM a commissioning agentov pri spúšťaní budovy alebo rekonštrukcie do prevádzky.

2 – Prevádzka udržateľných budov
• Udržateľné budovy v prevádzke a vzťah s užívateľom. Príprava a motivovanie ľudí starajúcich sa o správu a prevádzku udržateľnej budovy.
Prevádzkové manuály udržateľných budov.

3 – Technologické podmienky a podpora optimálnej prevádzky.
• Zavádzanie a využitie technológií v praxi pri prevádzke udržateľných budov.

4 – Inteligentná správa a prevádzka budov
• Certifikačné systémy podporujúce inteligentnú správu a prevádzku udržateľnej budovy.
• Smart Readiness Indicator – dobrovoľná schéma založená smernicou o energetickej efektívnosti budov.
• Wired Score, Smart Score, Smart Building Certification a ďalšie.

 

 

Modul bol zaradený do systému Profesijného vzdelávania architektov Slovenskej komory architektov (SKA) ako podujatie B (10 kreditov).

Jednotlivé moduly boli zahrnuté do systému celoživotného vzdelávanie Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI).

Po ukončení série webinárov bol účastníkom, ktorí absolvovali všetkých sedem modulov, udelený CERTIFIKÁT.

Partneri: