Podujatia

GBA 2023 MODUL – VI: Zdravé vnútorné prostredie v budovách

30. mája 2023, 9:00–11:30 hod.

Webinár s názvom Zdravé vnútorné prostredie v budovách organizovala Slovenská rada pre zelené budovy v rámci série vzdelávacích seminárov zameraných na udržateľnú výstavbu GREEN BUILDING ACADEMY 2023.

GREEN BUILDING ACADEMY 2023 predstavuje sériu siedmich online webinárov, v rámci ktorých sa prednášajúci zamerajú na rôzne aspekty udržateľnosti v stavebníctve. Je zameraná na vzdelávanie odbornej verejnosti, ale aj odborníkov mimo stavebného odvetvia, a na efektívnu diskusiu o ekologických, sociálnych a ekonomických aspektoch v udržateľnej výstavbe.

Webinár s názvom Zdravé vnútorné prostredie v budovách bol zameraný na požiadavky, benefity a základné parametre v praxi. Okrem základných princípov pre zdravé vnútorné prostredie sa účastníci dozvedeli aj najlepšie príklady udržateľnosti a zdravého vnútorného prostredia z praxe.


MODUL – VI.

Zdravé vnútorné prostredie v budovách

KEDY: 30. mája 2023, 9:00–11:30 hod.
KDE: online cez Zoom

 

PREDNÁŠAJÚCI:

Ing. arch. Martin Stohl, člen predstavenstva SKGBC
Ing. Marek Kremeň, podpredseda predstavenstva SKGBC
Ing. arch. Barbora Sigmund, ESG and Sustainability Specialist HB Reavis


OBSAH:

1 – Princípy zdravého vnútorného prostredia
• Rastúce povedomie a dopyt po zdravom vnútornom prostredí.
• Synergie a protiklady s požiadavkami udržateľnosti.
• Benefity zdravého vnútorného prostredia pre užívateľov.
• Benefity zdravého vnútorného prostredia pre zamestnávateľov.
• Kategórie health & wellbeingu a ich základné parametre: vzduch, voda, strava, svetlo, pohyb, tepelná pohoda, akustika, materiály, mentálne zdravie, komunita.
• Základné požiadavky na architektonický návrh.

2 – Medzinárodné certifikačné systémy
• Princípy certifikácie health & wellbeingu.
• Certifikačný systémy WELL.
• Ostatné certifikačné systémy (Health & Safety Rating, Fitwel, BREEAM, atď.)
• Certifikácie na Slovensku, najlepšie príklady.

3 – Zdravé vnútorné prostredie v praxi
• „Performance verification“ – overenie reálnych parametrov v praxi.
• Výber zariaďovacích prvkov, nábytku a osvetlenia.
• Organizácia funkcií pre pohodu a maximálnu efektivitu na pracovisku.
• Údržba a nároky na správu budovy.
• Priebežná optimalizácia prevádzky, zosúladenie s požiadavkami udržateľnosti.

 

 

Modul bol zaradený do systému Profesijného vzdelávania architektov Slovenskej komory architektov (SKA) ako podujatie B (10 kreditov).

Jednotlivé moduly boli zahrnuté do systému celoživotného vzdelávanie Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI).

Po ukončení série webinárov bol účastníkom, ktorí absolvovali všetkých sedem modulov, udelený CERTIFIKÁT.

Partneri: