Podujatia

GBA 2024 MODUL – I: Cirkularita v stavebníctve

12. marca 2024, 9:00–11:00 hod.

Webinár s názvom Cirkularita v stavebníctve bol prvým v rámci novej série vzdelávacích seminárov zameraných na udržateľnú výstavbu GREEN BUILDING ACADEMY 2024.

GREEN BUILDING ACADEMY 2024 predstavuje sériu štyroch online webinárov, v rámci ktorých sa prednášajúci zamerajú na vybrané aspekty udržateľnosti v stavebníctve. Je pokračovaním základnej akadémie udržateľnosti GREEN BUILDING ACADEMY 2022 a 2023. Akadémia je zameraná na vzdelávanie odbornej verejnosti, odborníkov mimo stavebného odvetvia a na efektívnu diskusiu o ekologických, sociálnych a ekonomických aspektoch v udržateľnej výstavbe.

Úvodný webinár Cirkularita v stavebníctve bol zameraný na vysvetlenie základných definícií a princípov cirkularity v stavebníctve z pohľadu developera, architekta a tvorcu legislatívy. Priniesol špecifický pohľad na cirkularitu v oblasti, kde nielen materiály, ale celé budovy a štvrte podliehajú princípom cirkularity, a tiež účastníkom priblížil ako sa cirkularita stáva aj na slovenskom trhu novým štandardom.


MODUL – I.

Cirkularita v stavebníctve

KEDY: 12. marca 2024, 9:00–11:00 hod.
KDE: online cez Zoom

 

PREDNÁŠAJÚCI:

Ing. Branislav Bošák – člen predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy
Ing. arch Ondřej Mundl – senior architekt, CHYBIK+KRISTOF Associated architects
Mgr. Adriana Czímerová, PhD. – odbor odpadového hospodárstva, Sekcia obehového hospodárstva, Ministerstvo životného prostredia SR


OBSAH:


1 – Cirkulárna ekonomika v stavebníctve a budovách

  • Špecifický pohľad na cirkularitu v stavebníctve
  • Definícia a základné princípy cirkularity

2 – Pohľad architekta na cirkularitu

  • Cirkulárna výstavba a obnova budov
  • Cirkularita ako nový štandard
  • Príklady z praxe

3 – Reforma stavebného odpadu

  • Legislatívne zmeny v oblasti stavebných odpadov a odpadov z demolácií
  • Obehové hospodárstvo a stavebný sektor, Urban Mining
  • Opätovné použitie a recyklácia stavebných odpadov a odpadov z demolácií – zmysluplné využitie odpadu
  • Cestovná mapa pre obehové hospodárstvo – smerom ku konkurencieschopnosti, ekoinováciám a udržateľnosti

 

Po ukončení série webinárov bude účastníkom, ktorí absolvovali všetky štyri moduly akadémie, udelený CERTIFIKÁT.

Moduly sú zaradené do systému Profesijného vzdelávania architektov Slovenskej komory architektov (SKA) ako podujatie B (10 kreditov).

Jednotlivé moduly sú zahrnuté aj do systému celoživotného vzdelávanie Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI).

 

Partneri: