Podujatia

GBA 2024 MODUL – II: Zabudovaný uhlík

26. marca 2024, 9:00–11:30 hod.

Webinár s názvom Zabudovaný uhlík organizuje Slovenská rada pre zelené budovy v rámci novej série vzdelávacích seminárov zameraných na udržateľnú výstavbu GREEN BUILDING ACADEMY 2024.

GREEN BUILDING ACADEMY 2024 predstavuje sériu štyroch online webinárov, v rámci ktorých sa prednášajúci zamerajú na vybrané aspekty udržateľnosti v stavebníctve. Je pokračovaním základnej akadémie udržateľnosti GREEN BUILDING ACADEMY 2022 a 2023. Akadémia je zameraná na vzdelávanie odbornej verejnosti, odborníkov mimo stavebného odvetvia a na efektívnu diskusiu o ekologických, sociálnych a ekonomických aspektoch v udržateľnej výstavbe.

Webinár s názvom Zabudovaný uhlík nadväzuje na prvý modul akadémie, pričom sa zameria viac na stavebné materiály. Ústrednou témou je zabudovaný uhlík, jeho výpočet a porovnávanie, a jeho význam z hľadiska životného cyklu a praktické príklady využitia rôznych druhov materiálov pri udržateľných projektoch.


MODUL – II.

Zabudovaný uhlík

KEDY: 26. marca 2024, 9:00–11:30 hod.
KDE: online cez Zoom

 

PREDNÁŠAJÚCI:

prof. Ing. Silvia Vilčeková, PhD. – Stavebná fakulta, Technická univerzita v Košiciach
Mgr. Jakub Dikej
– Innovations Manager, Danucem
RNDr. Róbert Polc, PhD. – Regional Environmental Coordinator, Danucem
Ing. Branislav Bačo – obchodný riaditeľ divízie Building Envelopes, Ruukki Slovakia
Ing. Tomáš Hýrek
– Business Development Manager, Stora Enso Wood Products


OBSAH:

1 – Výpočet environmentálnych parametrov metódou LCA

 • Vysvetlenie LCA metódy
 • Vysvetlenie pojmov CO2 ekvivalentu a prepočet CO2 na C
 • Príklady materiálov s vyčísleným GWP a EPD certifikáty

2 – Dekarbonizácia a narastajúca potreba udržateľnejších produktov

 • Výroba cementu a pôvod CO2 stopy
 • Kroky ku zníženiu CO2 stopy cementov, označovanie cementov podľa ich CO2 stopy
 • Využitie nízkouhlíkových cementov v betónoch – cesta k dekarbonizácii výstavby
 • Zvyšovanie cirkularity - využívanie alternatívnych materiálov

3 – Nízkouhlíková oceľ a produkty v stavebníctve

 • Čo je 100 % recyklovaná oceľ?
 • Čo je to bezfosílna oceľ a kde sa využíva?
 • Oceľové stavebné produkty a cirkularita
 • Pilotné projekty

4 – Riešenia ukryté v dreve

 • Drevostavby ako úložisko uhlíka
 • Cirkularita drevených konštrukcií
 • Koncept – nástroj k udržateľnosti

 

Po ukončení série webinárov bude účastníkom, ktorí absolvovali všetky štyri moduly akadémie, udelený CERTIFIKÁT.

Moduly sú zaradené do systému Profesijného vzdelávania architektov Slovenskej komory architektov (SKA) ako podujatie B (10 kreditov).

Jednotlivé moduly sú zahrnuté aj do systému celoživotného vzdelávanie Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI).

 

Odborný webinár je spoplatnený, účastnícky poplatok za modul je:
 
49 EUR + DPH – pre členov SKGBC, SKA a SKSI
79 EUR + DPH – pre nečlenov SKGBC, SKA a SKSI


Na webinár je potrebné sa vopred registrovať. Pre študentov a zástupcov akademickej obce sú odborné webináre zadarmo. (Názov školy uveďte do pracovnej pozície.)


V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa registrácie alebo následnej fakturácie nás neváhajte kontaktovať na office@skgbc.org.

REGISTRÁCIA NA PODUJATIE BOLA UKONČENÁ

Partneri: