Podujatia

GBA 2024 MODUL – III: Dopad ESG na stavebný sektor, ciele a základy ESG reportingu a CSRD

14. mája 2024, 9:00–11:00 hod.

Webinár s názvom Dopad ESG na stavebný sektor, ciele a základy ESG reportingu a CSRD organizuje Slovenská rada pre zelené budovy v rámci novej série vzdelávacích seminárov zameraných na udržateľnú výstavbu GREEN BUILDING ACADEMY 2024.

GREEN BUILDING ACADEMY 2024 predstavuje sériu štyroch online webinárov, v rámci ktorých sa prednášajúci zamerajú na vybrané aspekty udržateľnosti v stavebníctve. Je pokračovaním základnej akadémie udržateľnosti GREEN BUILDING ACADEMY 2022 a 2023. Akadémia je zameraná na vzdelávanie odbornej verejnosti, odborníkov mimo stavebného odvetvia a na efektívnu diskusiu o ekologických, sociálnych a ekonomických aspektoch v udržateľnej výstavbe.

Smernica Európskej únie o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov (Corporate Sustainability and Reporting Directive – CSRD) rozširuje požiadavky na transparentnosť a účinnosť environmentálneho, sociálneho a správneho riadenia pre veľké spoločnosti, vrátane tých, ktoré majú vplyv na návrh, stavbu a prevádzku budov. Spoločnosti budú musieť pripravovať podrobnejšie a kvalitatívnejšie správy o svojom vplyve na ESG faktory a ich úsilí v súvislosti s udržateľnosťou. Pri navrhovaní, realizácii a prevádzke budov je dôležité zahrnúť ESG aspekty do všetkých procesov a aktívne reportovať o výsledkoch a účinkoch týchto opatrení. To pomôže firmám splniť požiadavky regulácie ako CSRD, ale aj prispievať k vytvoreniu udržateľnejších a zodpovednejších budov a podnikov.


MODUL – III.

Dopad ESG na stavebný sektor, ciele a základy ESG reportingu a CSRD

KEDY: 14. mája 2024, 9:00–11:00 hod.
KDE: online cez Zoom

 

PREDNÁŠAJÚCI:

Pavel Mišiga – vedúci oddelenia obehového hospodárstva a biologických systémov Európskej komisie
Ing. arch. Martin Stohl – člen predstavenstva SKGBC
Ing. Marek Kremeň – podpredseda predstavenstva SKGBC
Ing. Kristína Baloghová – manažérka úseku energetických služieb ENGIE Slovensko


OBSAH:

1 – Úvod do problematiky

  • Princípy double materiality
  • Corporate Sustainability and Reporting Directive (CSRD) v podmienkach Európskej únie

2 – Tvorba ESG stratégie

  • Implementácia ESG z pohľadu developera.
  • Príklady z praxe

3 – Prínos certifikačných systémov udržateľnosti pre ESG

  • Certifikačné systémy a ich nadväznosť na ESG
  • Ako využiť potenciál súčasných certifikácií

4 – ESG v podmienkach prevádzky budov a facility manažmentu

  • ESG ako motivácia subjektov na trhu k znižovaniu emisií
  • Prehľad technológií na Slovensku
  • Kroky vedúce k dekarbonizácií

 

Po ukončení série webinárov bude účastníkom, ktorí absolvovali všetky štyri moduly akadémie, udelený CERTIFIKÁT.

Moduly sú zaradené do systému Profesijného vzdelávania architektov Slovenskej komory architektov (SKA) ako podujatie B (10 kreditov).

Jednotlivé moduly sú zahrnuté aj do systému celoživotného vzdelávanie Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI).

 

Odborný webinár je spoplatnený, účastnícky poplatok za modul je:
 
49 EUR + DPH – pre členov SKGBC, SKA a SKSI
79 EUR + DPH – pre nečlenov SKGBC, SKA a SKSI


Na webinár je potrebné sa vopred registrovať. Pre študentov a zástupcov akademickej obce sú odborné webináre zadarmo. (Názov školy uveďte do pracovnej pozície.)


V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa registrácie alebo následnej fakturácie nás neváhajte kontaktovať na office@skgbc.org.

REGISTRÁCIA NA PODUJATIE BOLA UKONČENÁ

 

Partneri: