Podujatia

GBA 2024 MODUL – IV: EU Taxonómia a stavebný sektor

28. mája 2024, 9:00–11:00 hod.

Webinár s názvom EU Taxonómia a stavebný sektor organizuje Slovenská rada pre zelené budovy v rámci novej série vzdelávacích seminárov zameraných na udržateľnú výstavbu GREEN BUILDING ACADEMY 2024.

GREEN BUILDING ACADEMY 2024 predstavuje sériu štyroch online webinárov, v rámci ktorých sa prednášajúci zamerajú na vybrané aspekty udržateľnosti v stavebníctve. Je pokračovaním základnej akadémie udržateľnosti GREEN BUILDING ACADEMY 2022 a 2023. Akadémia je zameraná na vzdelávanie odbornej verejnosti, odborníkov mimo stavebného odvetvia a na efektívnu diskusiu o ekologických, sociálnych a ekonomických aspektoch v udržateľnej výstavbe.

Taxonómia Európskej únie v oblasti výstavby sa týka klasifikácie činností a investícií, ktoré prispievajú k udržateľnému rozvoju. Cieľom tejto taxonómie je poskytnúť transparentný rámec, ktorý umožní investičným subjektom identifikovať, ktoré projekty a aktivity sú v súlade s environmentálnymi, sociálnymi a riadiacimi kritériami. Usmerňuje investície do projektov a aktivít, ktoré podporujú udržateľný rozvoj a prispievajú k naplneniu cieľov Európskej únie v oblasti klímy a životného prostredia. Zároveň pomáha investorom a podnikom identifikovať príležitosti na investície do udržateľných projektov a podporuje trvalo udržateľné hospodárstvo.


MODUL – IV.

EU Taxonómia a stavebný sektor

KEDY: 28. mája 2024, 9:00–11:00 hod.
KDE: online cez Zoom

 

PREDNÁŠAJÚCI:

Ing. Juraj Vilém – sustainability manager, Slovenská sporiteľňa
Ing. Branislav Bošák – člen predstavenstva SKGBC
Ing. Marek Kremeň – podpredseda predstavenstva SKGBC
Ing. Milan Janák, PhD. – riaditeľ Simulácie Budov


OBSAH:

1 – Kritériá a vyhodnocovanie EU Taxonómie z pohľadu bankového sektora

  • Forma reportovania EU Taxonómie
  • Súčasná situácia na Slovensku

2 – Prístup developera ku kritériám EU Taxonómie

  • Navrhovanie budov s ohľadom na EU Taxonómiu
  • Prepojenie s témou ESG

3 – Úloha certifikačných systémov a ich prínos, súlad s EU Taxonómiou

  • Vyhodnocovanie kritérií a validácia EU Taxonómie pomocou certifikácie

4 – Dopad EU Taxonómie a ESG na technológie budov

  • Kritériá a metódy vyhodnocovania súladu pomocou počítačových simulácií
  • Príklady z praxe

 

Po ukončení série webinárov bude účastníkom, ktorí absolvovali všetky štyri moduly akadémie, udelený CERTIFIKÁT.

Moduly sú zaradené do systému Profesijného vzdelávania architektov Slovenskej komory architektov (SKA) ako podujatie B (10 kreditov).

Jednotlivé moduly sú zahrnuté aj do systému celoživotného vzdelávanie Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI).

 

Odborný webinár je spoplatnený, účastnícky poplatok za modul je:
 
49 EUR + DPH – pre členov SKGBC, SKA a SKSI
79 EUR + DPH – pre nečlenov SKGBC, SKA a SKSI


Na webinár je potrebné sa vopred registrovať. Pre študentov a zástupcov akademickej obce sú odborné webináre zadarmo. (Názov školy uveďte do pracovnej pozície.)


V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa registrácie alebo následnej fakturácie nás neváhajte kontaktovať na office@skgbc.org.

REGISTRAČNÝ FORMULÁR


 

Partneri: