Podujatia

VIDEO: Modularita a životný cyklus budov

21. septembra 2023

Pozrite si videozáznam z podujatia Týždňa zelených budov 2023.

Zorganizovali sme GREEN BUSINESS BREAKFAST na tému Modularita a životný cyklus budov v rámci 13. ročníka série podujatí s názvom Týždeň zelených budov 2023. Nad Týždňom zelených budov 2023 prevzali záštitu Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky a Slovenská agentúra životného prostredia.

Budovy sú v celom životnom cykle značným prispievateľov k tvorbe skleníkových plynov. Preto je žiadúce, aby sa počas ich celého životného cyklu používali nízkouhlíkové a energeticky efektívne materiály a technológie. Využitie prefabrikovaných prvkov a modularita je moderný spôsob výstavby, ktorý dokáže významne eliminovať emisie, hlavne ak sa využijú aj ekologické materiály, ako napríklad drevo. Modulové prvky realizované mimo staveniska dokážu byť vyrobené efektívnejšie, energeticky menej náročne, s menšou uhlíkovou stopou a s menšou tvorbou odpadu. Spolu s oveľa efektívnejšou dopravou má modularita pozitívny dopad aj na znižovanie výdavkov stavby. Prefabrikované stavby sa dokonca dajú navrhnúť tak, aby sa po ukončení pôvodného účelu dali rozobrať a premiestniť, čím predĺžia svoj životný cyklus.

 

PROGRAM:

  • Ivan Kolárik, konateľ, Kontrakting
  • Marko Oinas, Senior Vice President, Head of Group Strategy and Housing Business Development, YIT
  • Rastislav Šmehyl, riaditeľ predaja Icopal, BMI Group
  • Ivan Šimo, Construction Director, CTP
  • Dominika Ukropcová, Area Sales Manager, Zumtobel


Moderátor: Pavol Kukura, predseda predstavenstva SKGBC

 

Partneri: