Týždeň zelených budov 2023 – Modularita a životný cyklus

Podujatia

Týždeň zelených budov 2023 – Modularita a životný cyklus budov

21. septembra 2023, 9:00 – 12:30 hod.

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie GREEN BUSINESS BREAKFAST na tému Modularita a životný cyklus budov. Podujatie organizuje Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) v rámci 13. ročníka série podujatí s názvom Týždeň zelených budov 2023. Nad Týždňom zelených budov 2023 prevzali záštitu Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky a Slovenská agentúra životného prostredia.

Budovy sú v celom životnom cykle značným prispievateľov k tvorbe skleníkových plynov. Preto je žiadúce, aby sa počas ich celého životného cyklu používali nízkouhlíkové a energeticky efektívne materiály a technológie. Využitie prefabrikovaných prvkov a modularita je moderný spôsob výstavby, ktorý dokáže významne eliminovať emisie, hlavne ak sa využijú aj ekologické materiály, ako napríklad drevo. Modulové prvky realizované mimo staveniska dokážu byť vyrobené efektívnejšie, energeticky menej náročne, s menšou uhlíkovou stopou a s menšou tvorbou odpadu. Spolu s oveľa efektívnejšou dopravou má modularita pozitívny dopad aj na znižovanie výdavkov stavby. Prefabrikované stavby sa dokonca dajú navrhnúť tak, aby sa po ukončení pôvodného účelu dali rozobrať a premiestniť, čím predĺžia svoj životný cyklus.

Na podujatí si budete môcť pozrieť projekty, na ktorých pracovali mladí architekti zapojení do súťaže Prefabrication Goes Creative a v ktorých sa spája udržateľná výstavba, prefabrikácia a filozofia Nového európskeho Bauhausu. Zároveň otvoríme nový ročník súťaže na akademický rok 2023/2024 a vyhlásime tému študentských projektov.

 

GREEN BUSINESS BREAKFAST
Modularita a životný cyklus budov

KEDY: 21. septembra 2023, 9:00 – 12:30 hod.
KDE: Apollo Nivy, Prievozská 2, Bratislava
+ prehliadka priestorov Apollo Nivy

 

PROGRAM:

8:30 – 9:00 – Registrácia
9:30 – 9:45 – Otvorenie podujatia a privítanie hostí
9:45 – 11:30 – Odborná časť a panelová diskusia

  • Ivan Kolárik, konateľ, Kontrakting
  • Marko Oinas, Senior Vice President, Head of Group Strategy and Housing Business Development, YIT
  • Rastislav Šmehyl, riaditeľ predaja Icopal, BMI Group
  • Ivan Šimo, Construction Director, CTP
  • Dominika Ukropcová, Area Sales Manager, Zumtobel

Moderuje: Pavol Kukura, predseda predstavenstva SKGBC


Prezentácia študentských prác architektonickej súťaže Prefabrication Goes Creative 2022/2023


11:30 – 12:30
 – Prehliadka priestorov Apollo Nivy

 

Podujatie je bezplatné – pre vstup je potrebné sa registrovať.

SKGBC ako organizátor podujatia si vyhradzuje právo uprednostniť členov SKGBC v prípade veľkého záujmu o účasť na podujatí, a to najmä z dôvodu obmedzenej kapacity priestorov alebo ich naplnenia, s cieľom umožniť účasť na jednotlivých podujatiach čo najširšie zastúpenému odbornému publiku.

 

REGISTRÁCIA NA PODUJATIE BOLA UKONČENÁ

 

Partneri: