Podujatia

VIDEO: Nabíjacie stanice pre elektromobily v budovách

Pozrite si videozáznam z webinára o nabíjacích staniciach pre elektromobily v budovách.

Webinár s názvom Nabíjacie stanice pre elektromobily v budovách je určený pre developerov, investorov, architektov, projektantov a všetkých, ktorí aktívne riešia alebo budú riešiť umiestnenie nabíjacích staníc pre elektromobily vo vnútorných garážach budov. Elektromobilita je dnes kľúčovým smerom v automobilovej doprave. Musí sa na ňu pripraviť infraštruktúra – a to nielen v cestnej sieti, ale tiež v budovách.

 

PREDNÁŠAJÚCI:

Patrik Križanský, riaditeľ, Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA)
Peter Badík, spoluzakladateľ a CEO, GreenWay
Rastislav Žembery, produktový manažér, ZSE Drive
Šimon Hudák, advokát, advokátska kancelária POLÁČEK & PARTNERS

Moderátor: Pavol Kukura, predseda predstavenstva SKGBC

 

Klasické tankovanie sa mení na nabíjanie elektrickou energiou a vo veľkej miere sa presunie do budov. Na tento trend musí reagovať aj realitný trh a stavebníctvo:

– Správny návrh nabíjacích staníc v budovách, ktorý by pokryl aj požiadavky budúcich rokov a desaťročí, nie je triviálna záležitosť. Investori, architekti a projektanti sa stretávajú s otázkami ohľadom konfigurácie nabíjacej siete, dimenzovaním elektrického príkonu, typmi nabíjacích staníc a organizáciou budúcej správy nabíjacej siete v budove.

– Nemalým problémom je aj dodržanie protipožiarnych opatrení a súčasný nesúlad medzi novelou Zákona o energetickej hospodárnosti budov č. 555/2005 Z. z. a usmernením prezídia HaZZ.

– Dôležitý je tiež trend rozvoja elektromobility na Slovensku a očakávaná kapacita nabíjacích sietí v budúcich rokoch.