Podujatia

VIDEO: Nové smery vo financovaní a práve v stavebnom sektore

Pozrite si videozáznam z podujatia Týždňa zelených budov 2021

 

Zorganizovali sme podujatie GREEN BUSINESS AFTERNOON, ktoré bolo venované novým smerovaniam vo financovaní a práve v stavebnom sektore.

Podujatie bolo zamerané na témy o zelenom financovaní a investovaní do udržateľných projektov a EU taxonómii. Tlaky na udržateľné správanie firiem prostredníctvom ESG sa stupňujú. Dozviete sa, čo je EU taxonómia a ESG stratégia a tiež výsledky skríningu o tom, ako sú niektoré západné krajiny pripravené na plnenie kritérií EU taxonómie. Predstavitelia slovenského bankového sektora predstavia prístup k zelenému financovaniu. Odborníci na právo účastníkov informovali, ako zmena klímy mení právo a stavebnú prax.

 

PROGRAM:

 

Taxonómia EÚ a spoločenské, environmentálne a sociálne riadenie firiem (ESG) – Miroslava Plevová, Manager, KPMG

Je financovanie v sektore budov pripravené na kritéria taxonómie EÚ? Skúsenosti z Dánska a ďalších krajín únie – Richard Paksi, analytik, Budovy pre budúcnosť

Nové smery vo financovaní – Zdenko Štefanides, vedúci oddelenia Ekonomický prieskum, VÚB banka

Zelené financovanie – Jozef Plško, vedúci komunikácie, PSS

Ako klíma mení právo a stavebnú prax – Šimon Hudák, advokát, Poláček & Partners