Podujatia

VIDEO: Novinky vo výstavbe a územnom plánovaní

Pozrite si videozáznam z webinára s názvom Novinky vo výstavbe a územnom plánovaní.

Webinár sme organizovali v spolupráci s advokátskou kanceláriou POLÁČEK & PARTNERS a platformou Budovy pre budúcnosť.

PREDNÁŠAJÚCI:

Šimon Hudák, advokát, advokátska kancelária POLÁČEK & PARTNERS
Jakub Žák, advokát, advokátska kancelária POLÁČEK & PARTNERS

Na webinári s podtitulom Povoľovací proces a tvorba územného plánu podľa nových stavebných predpisov sa odborníci venovali nasledovným otázkam:

– Ako a kde bude prebiehať nový povoľovací proces výstavby?
– Aké práva budú mať samosprávy počas povoľovacieho procesu?
– Môžu zabrzdiť stavebníka?
– Kto bude môcť navrhovať zmeny územného plánu a ako sa budú prijímať?
– Iné praktické detaily nových stavebných predpisov.