Tlačové správy

Plán obnovy z pohľadu TZB a stavebníctva

12.4.2022

Hlavnou témou 8. ročníka odbornej konferencie TECHFORUM bola otázka Ako môže stavebníctvo a TZB prispieť k plánu obnovy pre Európu? Medzi prezentujúcimi vystúpili aj zástupcovia verejnej správy, ktorí sa priamo podieľajú na prípravách a implementácii spomínaného plánu obnovy, konkrétne Kristína Korčeková zo sekcie plánu obnovy na Úrade vlády SR a Matej Kerestúr, riaditeľ sekcie plánu obnovy v Slovenskej agentúre životného prostredia. Svojimi prednáškami publiku bližšie priblížili východiská, systém implementácie, či konkrétne oblasti a výšku alokovaných prostriedkov, ktoré sú súčasťou plánu obnovy. Zamerali sa pritom bližšie práve na oblasť obnovy verejných budov a rodinných domov.

Spomínaných spíkrov postupne doplnili ďalší ôsmi prezentujúci, ktorí sa snažili verejnosti priblížiť konkrétne riešenia týkajúce sa sektoru stavebníctva a technického zabezpečenia budov. Celkovo tak konferencia ponúkla desať prednášok po 25 minút, pričom jej samotný priebeh sa konal duálnou formou a teda fyzicky v konferenčnej sále Hotela Mikado v Nitre a zároveň v online prostredí prostredníctvom live streamu. Publikum konferencie tvorila do veľkej časti práve odborná verejnosť zo sveta TZB, developerov, či stavebníctva, ale aj zástupcovia miest a obcí, či študenti. Títo sa mohli počas celej konferencie interaktívne zapájať do diskusie s prezentujúcimi prostredníctvom aplikácie Mentimeter a klásť svoje otázky, či pripomienky k témam.

Súčasťou programu bol aj symbolický krst novinky od spoločnosti TECHNOV – rekuperačnej jednotky určenej pre školské zariadenia s názvom Aeroschool 600, ktorú vyrába vo svojom závode v Rumanovej pri Nitre. Pred koncom konferencie ešte prišlo na ocenenie študentov príslušných oborov za ich diplomové práce, ktorým týmto spôsobom verejne poďakoval a ocenil ich prínos profesor Dušan Petráš zo Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia, ktorý je zároveň odborným garantom konferencie. Na úplný záver ešte prebehla rýchla súťaž, kde boli odmenení traja prítomní z publika, ktorí správne a zároveň najrýchlejšie odpovedali na položené otázky týkajúce sa obsahu konferencie a odniesli si tak pekné vecné ceny od partnerov.

Organizátorom konferencie je spoločnosť KLIMAK, ktorá na trhu pôsobí už od roku 1993 a je lídrom v oblasti TZB na Slovensku. Zároveň prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti KLIMEO pôsobí už tretím rokom aj na českom trhu, kde sa úspešne etabluje medzi vedúce spoločnosti v danom odvetví.

Viac informácií o samotnej konferencii nájdete na stránke www.techforum.sk.

Kontakt pre médiá:

Henrieta Kissova
PR and Marketing Manager

E: henrieta.kissova@skgbc.org
M: +421 915 774 241