Aktuality

Pomôže nám drevo pri klimatických cieľoch?

Bratislava, 20. septembra 2022 – Využívanie dreva ako stavebného materiálu v modernom stavebníctve je nedostatočné. Stavebné materiály z dreva preto musia byť súčasťou riešení pre dosiahnutie klimatických cieľov na roky 2030 a 2050. Zhodli sa na tom odborníci na úvodnom podujatí Týždňa zelených budov 2022, ktoré zorganizovala Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) v série podujatí o udržateľnej výstavbe.

„V aktuálnej situácii, keď je vysoký dopyt po udržateľnej výstavbe, sú drevostavby jedným z riešení ako znížiť uhlíkovú stopu a zvýšiť kapacity a rýchlosť výstavby. Preto v súlade s požiadavkami na udržateľnosť a uhlíkovú neutralitu musia byť stavebné materiály z dreva súčasťou riešení pre dosiahnutie klimatických cieľov na roky 2030 a 2050,“ uviedol Pavol Kukura, predseda predstavenstva SKGBC.

Odborníci poukázali na súčasný stav na Slovensku, ako aj v iných krajinách. V panelovej diskusii sa zamerali na perspektívy a bariéry výstavby z dreva a vyzdvihli výhody modernej a udržateľnej prefabrikácie.

Vysoký dopyt po bývaní dnes naráža na kapacity stavebného trhu, ktoré je možné navýšiť aj prechodom na prefabrikovaný spôsob výstavby. Ten môže pomôcť zvládnuť aj investície z Plánu obnovy a odolnosti v časovo obmedzenom horizonte 2026. V Pláne obnovy a EŠIF sú naplánované rozsiahle investície do budov, ktoré je potrebné realizovať v horizonte rokov 2026, resp. 2029.

Využitie domácich surovín

Prefabrikácia na báze dreva by bola príspevkom k zelenej transformácii Slovenska. Plnému využitiu bránia niektoré bariéry, ktoré by sa dali eliminovať úpravou legislatívy. Normy na Slovensku dnes umožňujú stavby na báze dreva len do výšky 5 nadzemných podlaží. „To je pre investorov nedostatočné a v porovnaní s predpismi v iných krajinách podhodnotené,“ skonštatoval Pavol Kukura.

Moderná a udržateľná prefabrikácia je podľa neho založená na využití dreva ako nosného prvku stavebných konštrukcií. Prefabrikácia pritom znamená prechod k automatizácii a digitalizácii stavebníctva, a tým zvyšuje produktivitu pri výstavbe aj obnove budov.

SKGBC spolu s inými združeniami a odborníkmi z akademického prostredia založili Iniciatívu pre moderné drevostavby s cieľom podporiť drevo ako udržateľnú surovinu v modernom stavebníctve. „Drevostavby vytvárajú potenciál pre využitie domácej suroviny s vyššou pridanou hodnotou. A na Slovensku už existuje základ ekosystému na realizáciu prefabrikovanej výstavby na báze dreva. Veľa spoločností je aktívnych v realizácii montovaných stavieb, i keď ide takmer výlučne o rodinné domy,“ dodal Pavol Kukura.


Týždeň zelených budov 2022

Uhlíková stopa budov, drevo ako obnoviteľný zdroj a alternatíva v komerčnej výstavbe a tiež udržateľné budovy a mestá v čase energetickej krízy sú hlavné témy podujatí Týždňa zelených budov 2022. SKGBC organizuje tento rok už 12. ročník podujatí nadväzujúcich na Svetový týždeň zelených budov (World Green Building Week), ktorý organizujú rady zelených budov po celom svete na čele so Svetovou radou pre zelené budovy (World Green Building Council – WGBC). Hlavným mottom tohtoročnej série podujatí po celom svete je #BuildingforEveryone.

Nad sériou podujatí Týždňa zelených budov 2022 prevzali záštitu minister životného prostredia Slovenskej republiky Ján Budaj a minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky Andrej Doležal.

Týždeň zelených budov 2022 zorganizuje SKGBC s podporou generálnych partnerov týždňa Saint-Gobain, VÚB banka, J&T REAL ESTATE a CORWIN SK. Hlavnými partnermi podujatí sú Peikko Slovakia, Siemens, HB Reavis, Rehau, YIT Slovakia, Alto Real Estate. Jednotlivé podujatia venované udržateľnej výstavbe podporili aj partneri Prvá stavebná sporiteľňa, KOOR, Schüco, MiddleCap, ProInterier a Knauf Insulation.