Aktuality

Prezidentka Zuzana Čaputová predstavila nový projekt Prezidentská zelená pečať

 

Bratislava, 1. apríla 2022 – Prezidentka Zuzana Čaputová predstavila nový projekt Prezidentská zelená pečať, pri zrode ktorého stáli členovia predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy (SKGBC) Pavol Kukura, Martin Stohl a Marek Kremeň. Cieľom projektu je motivovať úrady, organizácie a inštitúcie, aby sa inšpirovali projektom Zelenej kancelárie prezidentky a prevzali štandardy zelenej inštitúcie a nasmerovali obnovu svojich budov a ich prevádzku smerom k udržateľnosti.

„Prezidentskú zelenú pečať budem odovzdávať za nadštandardnú obnovu verejných budov. Práve na tento účel sú určené značné financie z eurofondov a Plánu obnovy. Chceme, aby tieto prostriedky boli využité čo najlepšie,“ uviedla na tlačovej besede Zuzana Čaputová.

Prezidentka pripomenula, že výstavba budov a ich prevádzka dnes v Európskej únii spotrebuje 40 % energie a generuje 36 % emisií CO2. Udržateľná výstavba, obnova a prevádzka budov sú preto podľa nej nevyhnutné pre naplnenie ambicióznych klimatických cieľov Európskej únie a Slovenska, ako aj pre energetickú bezpečnosť. „Opakovane hovorím, že súčasná energetická kríza a vojna na Ukrajine poukazujú, aké dôležité je znižovať vlastnú spotrebu energií a šetriť iné prírodné zdroje. V konečnom dôsledku tak vieme prispieť aj k nižšej závislosti na dodávkach fosílnych palív z Ruska, čo je strategickým záujem Slovenska,“ skonštatovala.

Hlavnou cieľovou skupinou projektu sú vlastníci verejných budov. Záujemcovia o získanie Prezidentskej zelenej pečate budú musieť splniť 10 stanovených kritérií, ktoré vypracovali odborníci na udržateľnosť v stavebníctve zo Slovenskej rady pre zelené budovy, Inštitútu cirkulárnej ekonomiky, platformy Budovy pre budúcnosť a Slovenskej komory architektov. Na príprave projektu sa podieľali aj zástupcovia ZMOS-u a Únie miest Slovenska. Po kolaudácii odborná komisia skontroluje súlad zrealizovanej stavby s kritériami a rozhodne o udelení pečate.

Kritériá idú nad rámec minimálnych legislatívnych požiadaviek. Ide napríklad o energetickú efektívnosť a redukciu emisií CO2, triedenie odpadu počas stavby, inštaláciu úsporných komponentov pre šetrenie vodou pri prevádzke, použité materiály, kvalitu vnútorného prostredia, zeleň (napr. zelené strechy alebo terasy), estetiku a architektonickú kvalitu, cirkularitu pri prevádzke, dopravu a napokon inklúziu a osvetu.

Členmi poradnej skupiny projektu Prezidentská zelená pečať sú Pavol Kukura, Marek Kremeň a Martin Stohl zo Slovenskej rady pre zelené budovy, Katarína Nikodemová a Richard Paksi z platformy Budovy pre budúcnosť, Nora Vranová zo Slovenskej komory architektov, Ivana Maleš z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky, Jana Červenáková a Daniela Piršelová z Únie miest Slovenska a Slávka Lenčéšová zo Združenia miest a obcí Slovenska.

Pre podporu projektu vytvorila Slovenská rada pre zelené budovy Akadémiu udržateľnosti. Predstavuje sériu školení a webinárov, ktoré sú určené záujemcom o Prezidentskú zelenú pečať.

Všetky podrobné informácie o projekte ako aj registrácia sú dostupné na novej webovej stránke www.zelenapecat.sk.