Tlačové správy

Prvá budova má Prezidentskú zelenú pečať – nový certifikát za udržateľnosť pre verejné budovy

27.11.2023

Slovensko môže z európskych fondov investovať do obnovy verejných budov významné finančné prostriedky. Kľúčové je tieto prostriedky nielen minúť, ale využiť ich na kvalitné a udržateľné rekonštrukcie. K tomu má prispieť jedinečný projekt Prezidentská zelená pečať, ktorého cieľom je, aby obnova verejných budov na Slovensku smerovala k udržateľnosti z hľadiska technických, estetických, ale aj prevádzkových a sociálnych kritérií. 

„Spojili sa najväčší odborníci na udržateľnosť, cirkularitu a, architektúru so zástupcami miest a obcí a Kancelárie prezidenta SR a vytvorili na základe medzinárodných štandardov hodnotiaci systém, ktorý je pre vlastníkov verejných budov prístupný zadarmo,“ uviedol Pavol Kukura, predseda predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy (SKGBC). Cieľom je motivovať verejné úrady, organizácie a inštitúcie, aby plnili štandardy zelenej inštitúcie a nasmerovali obnovy svojich budov a následne ich prevádzku smerom k udržateľnosti.

„Prvé medzinárodné certifikáty udržateľnosti boli na Slovensku udelené v roku 2012. Dnes už máme certifikované administratívne, bytové, logistické aj priemyselné budovy s najvyšším hodnotením ako sú LEED Platinum, BREEAM Outstanding alebo WELL Platinum. Nemáme však ani jednu certifikovanú budovu zo sektora verejných budov,“
upozorňuje Pavol Kukura. Dôvodov je podľa neho niekoľko, od finančnej náročnosti až po slabú motiváciu vlastníkov budov. 

Prvá zelená pečať odovzdaná – kto bude ďalší?

Prezidentka Zuzana Čaputová odovzdala začiatkom novembra prvú Prezidentskú zelenú pečať Strednej priemyselnej škole stavebnej Emila Belluša v Trenčíne. Stredná priemyselná škola má po hĺbkovej obnove minimálnu spotrebu energie a je vzorovým príkladom osvieteného prístupu k obnove verejnej budovy s podporou z európskych fondov. Verejné budovy by podľa prezidentky mali ísť príkladom a práve k tomu ich chce povzbudzovať aj Prezidentskou zelenou pečaťou.

„Druhou budovou, kde prebieha hodnotenie parametrov a je reálna šanca na získanie Prezidentskej zelenej pečate je Divadlo Aréna v Bratislave,“
skonštatoval Pavol Kukura, podľa ktorého sa ešte u ďalších uchádzačov neuskutočnilo úvodné hodnotenie, takže nie je možné uviesť pravdepodobnosť získania certifikátu. Divadlo Aréna by malo byť skolaudované koncom roka 2023 a veríme, že bude druhou budovou, ktorá dostane ocenenie, dodal.

Vznikol jedinečný projekt 

Hodnotiaci systém pre Prezidentskú zelenú pečať vypracovala expertná skupina zložená z odborníkov zo Slovenskej rady pre zelené budovy, Slovenskej komory architektov, Inštitútu cirkulárnej ekonomiky, Budov pre budúcnosť a Manifestu 2020. Nachádzajú sa v nej špecialisti na energetickú efektívnosť budov, udržateľné stavebné materiály, recykláciu a cirkularitu, narábanie s vodou, odborníci na zeleň a biodiverzitu, vnútorné prostredie budov, prevádzku budov a estetiku a architektonickú kvalitu. V expertnej skupine sú aj zástupcovia Únie miest Slovenska a Združenia miest a obcí Slovenska, aby sa informácie o projekte šírili na obce a mestá. Skupina aj realizuje hodnotenie budov, ktoré sa uchádzajú o zelenú pečať.

„Metóda hodnotenia budov pomocou Prezidentskej zelenej pečate je založená na princípoch medzinárodných hodnotiacich systémov pre udržateľnosť budov LEED a BREEAM, ktoré boli upravené pre potreby verejných budov a bolo pridané aj hodnotenie estetických parametrov budovy a posúdenie architektonickej kvality. Kategórie a parametre pokrývajú všetky dôležité oblasti udržateľnosti pri výstavbe, rekonštrukcii a prevádzke budov. Systém hodnotenia je všeobecne použiteľný pre všetky typy budov,“
vysvetlil Marek Kremeň, podpredseda predstavenstva SKGBC.

Systém hodnotenia je použiteľný pre akúkoľvek krajinu v rámci Európskej únie, kde by bolo potrebné podporiť udržateľnú obnovu verejných budov. Jedinečnosť a univerzálnosť projektu ho predurčuje na to, aby sa uchádzal aj o Cenu Nového európskeho Bauhausu 2024 (New European Bauhaus Prizes 2024).

Kritériá hodnotenia

Odborníci hodnotia budovy na základe 7 stavebných kritérií, ktoré sú zamerané na stavebnotechnické alebo technologické požiadavky na budove (ako sú napr. spotreba energie, použitie udržateľných stavebných materiálov, hospodárenie s dažďovou vodou, architektúra, atď.), a 3 nestavebných kategórií, ktoré sú zamerané na prevádzku budovy a jej dopad na komunitu. Ide napr. o triedenie odpadov, digitalizáciu procesov, podporu inej ako automobilovej dopravy, bezbariérovosť a inklúziu, edukáciu o zelených témach, atď.

Kategórie hodnotiacich kritérií

Stavebné kategórie
1.   Energetická efektívnosť a redukcia CO2.
2.   Stavba, odpady a cirkularita
3.   Voda
4.   Materiály
5.   Kvalita vnútorného prostredia
6.    Zeleň
7.   Estetika a architektonická kvalita

Nestavebné kategórie
8.   Princípy cirkularity pri prevádzke
9.   Doprava
10. Inklúzia a osveta

Ak budova splní hodnotiace kritériá projektu v desiatich kategóriách, prezidentka Slovenskej republiky osobne odovzdá Prezidentskú zelenú pečať vlastníkovi budovy. Dekrét umiestnený na priečelí budovy informuje každého návštevníka, že je v mimoriadnej budove, ktorá splnila najvyššie požiadavky pre udržateľnosť. 

Detailný popis kategórií a parametrov a udeľovanie bodov za jednotlivé parametre nájdete na webovej stránke www.zelenapecat.sk.  

 

Kontakt pre médiá:

Henrieta Kissova
PR and Marketing Manager

E: henrieta.kissova@skgbc.org
M: +421 915 774 241