Podujatia

VIDEO: Recyklácia vôd ako nástroj riešenia klimatickej krízy

Pozrite si videozáznam z webinára o recyklácii vôd v budovách a exteriéri.

Online webinár s názvom Recyklácia vôd ako nástroj riešenia klimatickej krízy je zameraný na problematiku hospodárenia s vodou v budovách a v exteriéri, a na praktické skúsenosti s využívaním progresívnych technológií pre úsporu pitnej vody, využívanie zrážkovej alebo šedej vody na ďalšie využitie.

 

PREDNÁŠAJÚCI:

Prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Technická univerzita v Košiciach
Ing. Zdeněk Petrů, Koncept Ekotech – Využívanie šedej a dažďovej vody
Ing. Martina Huňačková, ASIO – Šedé vody v modro-zelenej infraštruktúre

Moderátorka: prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, riaditeľka Ústavu pozemného staviteľstva.

 

Prednášajúci sa v rámci svojich príspevkov zamerali na:

– Technológie pri hospodárení s vodou v budovách.
– Výhody využívania technológií hospodárenia s vodou v budovách.
– Priepustné spevnené povrchy ako prvok modro-zelenej infraštruktúry.
– Priepustné parkoviská a ich ekologické výhody.