Aktuality

Sustainability Summit hľadá najlepšie udržateľné projekty

 

Bratislava, 6. februára 2024 – Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) sa stala prvýkrát partnerom česko-slovenskej konferencie Czech & Slovak Sustainability Summit. Cieľom podujatia je vytvoriť platformu na prepájanie biznisu a vedy, a uľahčiť tak spoluprácu v oblasti udržateľnosti. Medzinárodná konferencia sa uskutoční 25. apríla 2024 v Cubex Centre Praha.

Realizovali ste v posledných rokoch úspešný udržateľný projekt? Ak áno, nominujte ho do konferenčného programu druhého Czech & Slovak Sustainability Summitu a na ocenenie Sustainability Star 2024. Svoj projekt môžete prihlásiť do 9. februára 2024.


Odborná komisia

Všetky projekty budú posúdené Vedeckou radou, ktorá sa skladá z odborníkov na udržateľnosť z Českej republiky a Slovenska. „Vedci sa snažia firmám poradiť, aby prezentácie boli čo najpraktickejšie a obsahovali všetky dostupné dáta, ktoré dokazujú, že projekty skutočne pomáhajú životnému prostrediu, spoločnosti a hospodárstvu,“ vysvetlil Jeffrey Osterroth, konateľ spoločnosti ATOZ Group, ktorá summit organizuje.

Všetky projekty schválené Vedeckou radou budú vystavené priamo na summite. Vybrané námety budú zaradené do hlavného konferenčného programu v bloku Best practices v českej a slovenskej udržateľnosti. Tie najprínosnejšie dostanú titul Sustainability Star 2024 a môžu získať licenciu na použitie loga ocenenia.


Zloženie Vedeckej rady:

Prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA (predseda)
Ústav udržitelnosti a produktové ekologie VŠCHT Praha

Mgr. Alexander Ač, Ph.D.
Ústav výzkumu globální změny Akademie věd České republiky

Prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.
Ústav pro životní prostředí PřF UK

Mgr. Zuzana V. Harmáčková, Ph.D.
Ústav výzkumu globální změny Akademie věd České republiky

RNDr. Petra Innemanová, Ph.D.
Ústav pro životní prostředí PřF UK

Mgr. Vojtěch Kotecký, Ph.D.
Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy

Doc. Ing. Antonín Lupíšek, Ph.D.
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT

Doc. Mgr. Lukáš Novotný Ph.D., M.A.
Katedra politologie, Filozofická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Anna Pasková, M.A.
Ministerstvo životního prostředí

Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.
Ústav konzervace potravin VŠCHT Praha

Doc. Ing. Hana Středová, Ph.D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Ing. Tatiana Trecáková, Ph.D.
Ústav udržitelnosti a produktové ekologie VŠCHT Praha

Doc. Ing. Silvia Vilčeková, Ph.D.
Ústav environmentálneho inžinierstva Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach

Prof. Ing. Jan Vymazal, CSc.
Česká zemědělská univerzita v Praze

Mgr. Kateřina Osterrothová, Ph.D. (tajemnice)
ATOZ Group

 

Viac informácií o konferencii nájdete TU.

Nominačný formulár na projekty do 9. februára 2024 nájdete TU.