Tlačové správy

Tretiu Prezidentskú zelenú pečať získalo Ekocentrum v zrekonštruovanom kaštieli

21.05.2024

Prezidentka Zuzana Čaputová udelila Prezidentskú zelenú pečať Ekocentru v zrekonštruovanom Szapáryho kaštieli v Čunove. Ide o tretiu verejnú budovu ocenenú špeciálnym certifikátom za udržateľnosť pre verejné budovy. Prvú zelenú pečať odovzdala prezidentka Strednej priemyselnej škole stavebnej Emila Belluša v Trenčíne v novembri minulého roka a druhú zrekonštruovanej mestskej plavárni v Starej Ľubovni koncom apríla.

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) premenil bývalú ruinu kaštieľa na unikátne Ekocentrum. Komplexnou rekonštrukciou prešla budova kaštieľa, aj priľahlá záhrada. Vznikla kompletne zrekonštruovaná kultúrna pamiatka s interiérom plným interaktívnych náučných expozícií a záhrada s tajomstvami flóry Dunajských luhov.

Podľa prezidentky Zuzany Čaputovej je zrekonštruovaný kaštieľ v Čunove vzorovým príkladom osvieteného prístupu k obnove historickej budovy s podporou z európskych fondov. Verejné budovy by podľa nej mali ísť príkladom a práve k tomu ich má povzbudzovať aj projekt Prezidentská zelená pečať.

„Som úprimne rád, že tretiu Prezidentskú zelenú pečať získala historická budova. Zrekonštruovaný kaštieľ je dôkazom toho, že aj u historických budov sa dajú dosiahnuť vynikajúce výsledky, udržateľné riešenia a energetické úspory a tiež je dôkazom toho, že aj verejné budovy môžu byť zrekonštruované kvalitne a dosiahnuť úroveň súkromných budov,“ uviedol Pavol Kukura, predseda predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy (SKGBC) a predseda hodnotiacej komisie. Ako dodal, cieľom iniciatívy Prezidentská zelená pečať je motivovať verejné úrady, organizácie a inštitúcie, aby plnili štandardy zelenej inštitúcie a nasmerovali obnovy svojich budov a následne ich prevádzku smerom k udržateľnosti.

„Komisia po posúdení požadovaných podkladov a dokumentácie obnovy kaštieľa v Čunove konštatovala splnenie požadovaného počtu kreditov pre udelenie tejto výnimočnej ceny. Po štyroch dekádach bez využitia, keď už málokto dúfal v záchranu tohoto kaštieľa z 18. storočia, sa ho podarilo zrekonštruovať, navyše ekologickým spôsobom do takejto krásnej podoby. Prezidentská zelená pečať hodnotí splnenie celého radu parametrov, od energetickej hospodárnosti a minimalizácie uhlíkovej stopy cez šetrné nakladanie s materiálom a vodou až po architektonickú kvalitu a rešpekt k historickému kontextu. Zároveň sa hodnotí bezbariérovosť a dostupnosť objektu ekologickými spôsobmi dopravy, zeleň, ako aj šetrnosť k životnému prostrediu počas prevádzky. Samotná náplň zrekonštruovaného kaštieľa len potvrdzuje, že cena PZP tomuto projektu naozaj patrí,“ uviedol Martin Stohl, člen predstavenstva SKGBC a člen hodnotiacej komisie a expertnej skupiny.

Kultúrna pamiatka ožila

Kaštieľ v Čunove, známy ako Szapáryho kaštieľ, predstavuje barokovo-klasicistickú architektonickú perlu z 18. storočia. Budova je obdĺžnikového tvaru, čiastočne podpivničená a pozostáva z troch traktov s jednoduchým usporiadaním. Kaštieľ bol dlhé roky nevyužívaný a chátral, a to po stavebnej aj technickej stránke. Mal poškodenú statiku pivnice, zrútené schodisko a klenbu nad vchodom do pivnice. V roku 2021 spustil BSK komplexnú rekonštrukciu, ktorá pozostáva z troch častí – obnovy kaštieľa, obnovy sýpky a revitalizácie priľahlej záhrady.

Bola zrealizovaná kompletná výmena pôvodného krovu a strešnej krytiny vrátane opravy podstrešnej rímsy. Strecha bola tepelne zaizolovaná a osadili sa do nej nové okná. Pôvodné komíny boli zrekonštruované, rovnako aj podkrovie, kde boli namontované nové priečky, podlaha, rozvody elektroinštalácie, vody a kúrenia. Vyčistené boli pivničné priestory. Okrem strechy boli osadené nové okná aj na prízemí a v pivnici. Zrealizovali sa tiež reštauračné práce, fasády a omietky. Vybudované bolo oplotenie areálu, vstupné brány, parkoviská a spevnené plochy. Súčasťou projektu bola aj výsadba zelene, krovín a stromov, vybudovanie jazierka či drobnej architektúry ako altánok či informačné panely. Počas rekonštrukcie sa podarilo odkryť a obnoviť ručne maľované neskorobarokovo-klasicistické fresky.

Ekocentrum pri chránenej oblasti

Národná kultúrna pamiatka v Čunove dostala celkovou revitalizáciou nielen nový vzhľad, dušu, ale aj obsah. Ekocentrum otvára bránu do prírody, prepája odborné a praktické aktivity v oblasti ochrany prírody a environmentálnej výchovy. Zameriavať sa bude aj na osvetu detí a mládeže. Zázemie poskytne organizáciám na ochranu prírody a podporí aj cezhraničný turizmus a ekoturizmus. Environmentálno-vzdelávacie centrum sa nachádza na jedinečnom mieste – pri hraniciach s Rakúskom i Maďarskom a zároveň na hranici Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy.

Ekocentrum vzniklo ako výsledok spolupráce slovenských, rakúskych a maďarských partnerov v rámci realizácie cezhraničných projektov Ecoregion SK-AT a Ecoregion SK-HU, podporených z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Prezidentská zelená pečať

Hodnotiaci systém pre Prezidentskú zelenú pečať vypracovala expertná skupina zložená z odborníkov z SKGBC, Slovenskej komory architektov, Inštitútu cirkulárnej ekonomiky, Budov pre budúcnosť a Manifestu 2020. Nachádzajú sa v nej špecialisti na energetickú efektívnosť budov, udržateľné stavebné materiály, recykláciu a cirkularitu, narábanie s vodou, odborníci na zeleň a biodiverzitu, vnútorné prostredie budov, prevádzku budov, estetiku a architektonickú kvalitu. V expertnej skupine sú aj zástupcovia Únie miest Slovenska a Združenia miest a obcí Slovenska, aby sa informácie o projekte šírili na obce a mestá.

„Metóda hodnotenia budov pomocou Prezidentskej zelenej pečate je založená na princípoch medzinárodných hodnotiacich systémov pre udržateľnosť budov LEED a BREEAM, ktoré boli upravené pre potreby verejných budov a bolo pridané aj hodnotenie estetických parametrov budovy a posúdenie architektonickej kvality. Kategórie a parametre pokrývajú všetky dôležité oblasti udržateľnosti pri výstavbe, rekonštrukcii a prevádzke budov. Systém hodnotenia je všeobecne použiteľný pre všetky typy budov,“ vysvetlil Marek Kremeň, podpredseda predstavenstva SKGBC a člen hodnotiacej komisie.

Odborníci hodnotia budovy na základe 7 stavebných kritérií, ktoré sú zamerané na stavebnotechnické alebo technologické požiadavky na budove (ako sú napr. spotreba energie, použitie udržateľných stavebných materiálov, hospodárenie s dažďovou vodou, architektúra, atď.), a 3 nestavebných kategórií, ktoré sú zamerané na prevádzku budovy a jej dopad na komunitu. Ide napr. o triedenie odpadov, digitalizáciu procesov, podporu inej ako automobilovej dopravy, bezbariérovosť a inklúziu, edukáciu o zelených témach, atď.

Detailný popis kategórií a parametrov a udeľovanie bodov za jednotlivé parametre nájdete na webovej stránke www.zelenapecat.sk.

Kontakt pre médiá:

Henrieta Kissova
PR and Marketing Manager

E: henrieta.kissova@skgbc.org
M: +421 915 774 241