Podujatia

VIDEO: Týždeň zelených budov 2021

Pozrite si krátke súhrnné video z podujatí Týždňa zelených budov 2021

V roku 2021 sme pripravili 11. ročník série podujatí s názvom Týždeň zelených budov 2021, ktoré sa uskutočnili od 21. septembra 2021 do 5. októbra 2021. Nad sériou podujatí v rámci Týždňa zelených budov 2021 prevzali záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová, minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky pán Andrej Doležal a minister životného prostredia Slovenskej republiky pán Ján Budaj.

Aj v roku 2021 sme podujatia robili súbežne so Svetovým týždňom zelených budov (World Green Building Week), ktorý organizujú rady zelených budov po celom svete na čele so Svetovou radou pre zelené budovy (World Green Building Council – WGBC). Hlavným mottom série podujatí na Slovensku bolo Klíma a jej výzvy pre budovy, spoločnosť a ekonomiku.

Týždeň zelených budov je skvelou príležitosťou na efektívnu propagáciu ekologických, sociálnych a ekonomických aspektov udržateľnej výstavby.