Podujatia

VIDEO: Udržateľná výstavba a obnova budov pre obce a mestá

23. januára 2024

Pozrite si videozáznam webinára s názvom Udržateľná výstavba a obnova budov pre obce a mestá, ktorý sme zorganizovali pre zástupcov miest a obcí s cieľom prezentácie praktických príkladov obnovy verejných budov a odbornej diskusie.


PREDNÁŠAJÚCI:

Ing. Pavol Kukura, PhD., predseda predstavenstva SKGBC
Ing. arch. Martin Stohl, člen predstavenstva SKGBC
Ing. arch. Tomáš Guniš, projektovo-architektonický špecialista Saint-Gobain Slovensko a bývalý hlavný architekt mesta Trnava
 
 
OBSAH:


1 – Úvod do udržateľnosti a dostupné finančné schémy

  • Princípy udržateľnosti a 3 evolučné stupne budov – energeticky efektívna budova, udržateľná budova a uhlíkovo neutrálna budova.
  • Uhlíková stopa – zabudovaný uhlík a uhlík z prevádzky, EPD a iné certifikáty.
  • Podpora výstavby a obnovy verejných budov z Plánu obnovy a odolnosti.


2 – Udržateľná výstavba, rekonštrukcia a prevádzka budov

  • Ako na to? Využite ako pomôcku univerzálny certifikačný systém na hodnotenie udržateľnosti vytvorený špeciálne pre verejné budovy.
  • Praktický príklad obnovy budovy strednej priemyselnej školy.
  • Otestujte si budovu a zistite, či by ste mohli získať aj Prezidentskú zelenú pečať.


3 – Praktické príklady a Desatoro udržateľnosti v stavebníctve

  • Praktické príklady obnovy rôznych druhov budov v správe miest a obcí.
  • 10 najdôležitejších bodov udržateľnosti v stavebníctve, ktoré by sme si mali zapamätať.