Aktuality

Udržateľné budovy sú kľúčovou súčasťou riešenia súčasnej situácie

Bratislava, 29. septembra 2022 – Mestá, nielen na Slovensku, sa pripravujú na bezprecedentný nárast cien energií. Dokonca na riziko ich nedostupnosti. Rastúce ceny energií a otázka ich dostupnosti budú dôležitou témou nielen počas nasledujúcej vykurovacej sezóny. Zhodli sa na tom odborníci na podujatí Týždňa zelených budov 2022 pod názvom Udržateľné budovy a mestá v čase energetickej krízy, ktoré organizovala Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC).

„Znižovanie spotreby energií je jediným trvalým riešením energetickej krízy na úrovni miest, ale aj globálne. Iba zníženie dopytu po energii môže nanovo nastoliť rovnováhu s umelo zníženým objemom dodávok energie na strane ponuky a znížiť ceny energií na únosnú úroveň,“ uviedol Peter Robl, podpredseda predstavenstva SKGBC.

Budovy, či už v správe miest alebo súkromných vlastníkov, majú najväčší podiel na spotrebe energie. Na Slovensku sa podľa neho v prípade zemného plynu až 57 % spotrebuje práve na vykurovanie a prípravu teplej vody v budovách. Udržateľné budovy sú preto kľúčovou súčasťou riešenia súčasnej situácie.

Ako na to?

Prechod k udržateľným budovám si vyžaduje vhodné verejné politiky, finančné produkty, odborné poradenstvo a garantované energetické služby, ale aj koncepčný prístup zo strany developerov, či dostupnosť inovatívnych stavebných výrobkov, napríklad pre zhotovovanie zelených striech.

„VÚB banka ako zelená banka významne podporuje obnovu a rekonštrukciu budov, lebo je to cesta, ako znížiť energetickú stopu. Zelená pôžička je dokonca aj podľa Slovenskej agentúry životného prostredia SR jeden z hlavných spôsobov, ako získať prostriedky na dofinancovanie obnovy domu v rámci Plánu obnovy,“ uviedla Zuzana Kanalová, vedúca oddelenia Financovanie nehnuteľností vo VÚB banke.

Pri príprave a realizácii nových projektov sú udržateľnosť a ekologické atribúty v centre pozornosti aj u významného developera J&T Real Estate. „Dlhodobo si uvedomujeme vplyv výstavby na životné prostredie, rovnako aj zodpovednosť pri riešení dôsledkov a prevencii zhoršovania klimatickej krízy. Budujeme nové štvrte v blízkosti centra mesta, aby sme nevytvárali nadmernú dopravnú záťaž a vytvárame predpoklady pre mesto krátkych vzdialeností,“ uviedol Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ J&T Real Estate.

Kvalitné a udržateľné mestské prostredie môže podľa neho vzniknúť jedine vhodným zmiešaním funkcií a verejných priestorov s podporou pešieho a cyklistického pohybu. „Súčasťou každej našej štvrte je zeleň alebo park s ihriskami, ktoré pomáhajú zadržiavať vodu a ochladzovať ovzdušie, pričom podobnú funkciu majú aj zelené strechy, ktoré sú súčasťou takmer všetkých našich projektov,“ dodal Pavel Pelikán.

Týždeň zelených budov 2022

Uhlíková stopa budov, drevo ako obnoviteľný zdroj a alternatíva v komerčnej výstavbe a tiež udržateľné budovy a mestá v čase energetickej krízy sú hlavné témy podujatí Týždňa zelených budov 2022. SKGBC organizuje tento rok už 12. ročník podujatí nadväzujúcich na Svetový týždeň zelených budov (World Green Building Week), ktorý organizujú rady zelených budov po celom svete na čele so Svetovou radou pre zelené budovy (World Green Building Council – WGBC). Hlavným mottom tohtoročnej série podujatí po celom svete je #BuildingforEveryone.

Nad sériou podujatí Týždňa zelených budov 2022 prevzali záštitu minister životného prostredia Slovenskej republiky Ján Budaj a minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky Andrej Doležal.

Týždeň zelených budov 2022 zorganizuje SKGBC s podporou generálnych partnerov týždňa Saint-Gobain, VÚB banka, J&T REAL ESTATE a CORWIN SK. Hlavnými partnermi podujatí sú Peikko Slovakia, Siemens, HB Reavis, Rehau, YIT Slovakia, Alto Real Estate. Jednotlivé podujatia venované udržateľnej výstavbe podporili aj partneri Prvá stavebná sporiteľňa, KOOR, Schüco, MiddleCap, ProInterier a Knauf Insulation.