Podujatia

GBA 2023 MODUL – IV: Udržateľné materiály v stavebníctve, narábanie s odpadmi a cirkularita

28. marca 2023, 9:00–11:30 hod.

Webinár s názvom Udržateľné materiály v stavebníctve, narábanie s odpadmi a cirkularita pripravila Slovenská rada pre zelené budovy v rámci série vzdelávacích seminárov zameraných na udržateľnú výstavbu GREEN BUILDING ACADEMY 2023.

GREEN BUILDING ACADEMY 2023 predstavuje sériu siedmich online webinárov, v rámci ktorých sa prednášajúci zamerajú na rôzne aspekty udržateľnosti v stavebníctve. Je zameraná na vzdelávanie odbornej verejnosti, ale aj odborníkov mimo stavebného odvetvia, a na efektívnu diskusiu o ekologických, sociálnych a ekonomických aspektoch v udržateľnej výstavbe.

Webinár bol zameraný na udržateľné materiály v stavebníctve, ich vlastnosti a ich hodnotenie a posúdenie. Ďalšou dôležitou časťou webinára bolo narábanie s odpadmi a cirkularita v stavebnom sektore.


MODUL – IV.

Udržateľné materiály v stavebníctve, narábanie s odpadmi a cirkularita

KEDY: 28. marca 2023, 9:00–11:30 hod.
KDE: online cez Zoom

 

PREDNÁŠAJÚCI:

Ing. arch. Tomáš Guniš, projektovo architektonický špecialista, Saint-Gobain Slovensko
Mgr. Ivana Maleš, zakladateľka Inštitút cirkulárnej ekonomiky (INCIEN)
Ing. Roman Gdovjak, country manažér Cyrkl


OBSAH:

1 – Materiály
• Slovenský a európsky legislatívny rámec pre výrobu, hodnotenie a posudzovanie stavebných materiálov z pohľadu udržateľnosti.
• Vlastnosti materiálov z pohľadu udržateľných podmienok.
• EPD – hodnotenie materiálov z pohľadu udržateľnosti, rozdiel EPD vs LCA, zdravé vs zdravotne nezávadné materiály.
• Materiály a ich vplyv na efektivitu budov a kvalitu vnútorného prostredia.
• Príklady kalkulácie a posúdenia udržateľnosti stavebných materiálov a systémov.

2 – Narábanie s odpadmi
• Aktuálne platná a pripravovaná legislatíva vo vzťahu k stavebným odpadom.
• Druhy stavebných odpadov a ich konkrétne charakteristiky.
• Možnosti narábania s odpadmi.
• Podporné programy a dotačné schémy pre podporu spracovania odpadov.

3 – Cirkularita
• Základné princípy cirkularity.
• Legislatívne nástroje pre prechod na cirkulárnu ekonomiku
• Podporné nástroje pre podporu cirkularity.
• Príklady z praxe.

 

 

Modul bol zaradený do systému Profesijného vzdelávania architektov Slovenskej komory architektov (SKA) ako podujatie B (10 kreditov).

Jednotlivé moduly boli zahrnuté do systému celoživotného vzdelávanie Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI).

Po ukončení série webinárov bol účastníkom, ktorí absolvovali všetkých sedem modulov, udelený CERTIFIKÁT.

Partneri: