Tlačové správy

Úspešné projekty ocenené na česko-slovenskom summite o udržateľnosti

17.05.2024

Druhého ročníka medzinárodnej konferencie Czech & Slovak Sustainability Summit sa zúčastnilo spolu 578 odborníkov na udržateľnosť a ESG a na hlavnom pódiu a v rámci šiestich popoludňajších workshopov vystúpilo až 68 rečníkov. Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) bola partnerom podujatia, ktorého cieľom je vytvoriť platformu na prepájanie biznisu a vedy a uľahčiť tak spoluprácu v oblasti udržateľnosti. Medzinárodná konferencia sa uskutočnila 25. apríla 2024 v Cubex Centre Praha.

„O mnohých veciach, ktoré treba urobiť, vieme už roky, ale teraz, keď je tu zrazu ESG, sa všetko rýchlo posúva dopredu. Pretože keď niečo pomenujete, začne to byť čin. Som rád, že príbehy, ktoré odznejú na summite, budú u vás rezonovať, pretože príbeh je veľmi dôležitý aj pre udržateľnosť. Udržateľnosť nie je checklist, ktorý splníme a ideme ďalej. Je to niečo, čím musíme žiť v našich organizáciách, hľadať cesty a riešenia a potvrdzovať korene, z ktorých pochádzame,“ uviedol profesor Vladimír Kočí, vedúci Ústavu udržateľnosti a ekológie produktov na Vysokej škole chemicko-technologickej.


Ocenené projekty

Summit poskytuje príležitosť prezentovať rôzne nápady, ktoré môžu inšpirovať ďalšie spoločnosti. Účastníci sa oboznámili s 10 projektami, ktoré vybrala vedecká rada summitu a ktoré získali ocenenie Sustainability Star 2024:

  • Alza.cz: EkoBalení v Alze – Cesta k bezobalovej logistike 
  • Classic Oil: Recyklácia prvýkrát poráža spaľovanie v likvidácii nemrznúcich kvapalín 
  • Česká krajina: Rezervácia veľkých kopytníkov 
  • Decathlon: Opakovane použiteľné obaly pre e-commerce 
  • Gopall, Stabilplastik a Penny Market: Poolingová polpaleta z plastového recyklátu v logistike Penny 
  • Kokoza a Centrum Černý Most: Komunitná záhrada Centrum Černý Most 
  • Panattoni Czech Republic Development: Panattoni Park Cheb South – hala Autodoc, najzelenšia budova na svete 
  • Pražské vodovody a kanalizace: Biometan – Využitie kalového plynu na ÚČOV Praha 
  • Urbanity Development: Urbanity Campus Tachov 
  • Vodafone Czech Republic: Využitie zvyškového tepla z dátového centra k vyhrievaniu kancelárií 


Panelová diskusia aj workshopy

Význam spolupráce ako kľúčového prvku pri dosahovaní udržateľnosti zdôraznila v úvode programu panelová diskusia so zástupcami akademickej obce, vlády a neziskového sektora a vedúcimi predstaviteľmi podnikov. Diskutovali o potrebe prepojenia spoločností s dodávateľmi, klientmi a ďalšími aktérmi, aby sa udržateľnosť skutočne posunula vpred.

Novinkou v programe boli popoludňajšie workshopy. Šesť workshopov na témy ako sú Dekarbonizácia a environmentálne aspekty udržateľnosti, Biodiverzita a ekosystémy, Financovanie a prepojenie pre udržateľné podnikanie, Sociálne aspekty udržateľnosti, Marketing a komunikáciu udržateľnosti a tiež ESG reporting, vyvolali zaujímavé skupinové diskusie. Popoludní sa v rámci samitu konala aj Vedecká kaviareň a odborné prednášky zamerané na novinky, výskum a vývoj v oblasti udržateľnosti, obehového hospodárstva a bezpečnosti surovín. Cez prestávky si účastníci mohli pozrieť výstavu plagátov udržateľných projektov.

Kontakt pre médiá:

Henrieta Kissova
PR and Marketing Manager

E: henrieta.kissova@skgbc.org
M: +421 915 774 241