Podujatia

GBA 2023 MODUL – I: Úvod do udržateľnosti v stavebníctve I.

14. februára 2023, 9:00–11:30 hod.

Webinár s názvom Úvod do udržateľnosti v stavebníctve I. pripravila Slovenská rada pre zelené budovy ako úvodný webinár v rámci série vzdelávacích seminárov zameraných na udržateľnú výstavbu GREEN BUILDING ACADEMY 2023.

GREEN BUILDING ACADEMY 2023 predstavuje sériu siedmich online webinárov, v rámci ktorých sa prednášajúci zamerajú na rôzne aspekty udržateľnosti v stavebníctve. Je zameraná na vzdelávanie odbornej verejnosti, ale aj odborníkov mimo stavebného odvetvia, a na efektívnu diskusiu o ekologických, sociálnych a ekonomických aspektoch v udržateľnej výstavbe.

Webinár bol zameraný na vysvetlenie základných definícií a princípov udržateľnosti v stavebníctve. Účastníci sa dozvedeli aký je rozdiel medzi energeticky efektívnou, udržateľnou a uhlíkovo neutrálnou budovou, čo sú certifikačné systémy a základy udržateľného projektovania, výstavby a prevádzky budov.


MODUL – I.

Úvod do udržateľnosti v stavebníctve I.

KEDY: 14. februára 2023, 9:00–11:30 hod.
KDE: online cez Zoom

 

PREDNÁŠAJÚCI:

Ing. Pavol Kukura, PhD., predseda predstavenstva SKGBC
Ing. Marek Kremeň, člen predstavenstva SKGBC
Ing. arch. Martin Stohl, poradca predstavenstva SKGBC
Ing. arch. Tomáš Guniš, projektovo architektonický špecialista, Saint-Gobain Slovensko


OBSAH:

1 – Princípy udržateľnosti
• Potreba udržateľnosti v stavebníctve – klimatické zmeny, ekonomika a zdravie.
• Definícia a princípy udržateľnosti.
• Tri evolučné stupne – energeticky efektívna budova, udržateľná budova a uhlíkovo neutrálna budova.
• Uhlíková stopa – zabudovaný uhlík a uhlík z prevádzky, EPD a iné certifikáty

2 – Deklarácia udržateľnosti – certifikačné systémy
• Princípy udržateľnej certifikácie.
• Certifikačné systémy LEED, BREEAM, WELL.
• Ostatné certifikačné systémy DGNB, Level(s), SBTool, FitWELL, atď.
• Certifikácie na Slovensku a najlepšie certifikované budovy.

3 – Udržateľné projektovanie, výstavba (rekonštrukcia) a prevádzka budov
• Integrované plánovanie a projektovanie.
• Udržateľná výstavba budov – stavebné procesy a postupy, materiály.
• Udržateľná obnova budov – stavebné procesy a postupy, materiály.
• Udržateľná prevádzka budov – monitorovanie a optimalizácia prevádzky, manuál pre správcov, interné firemné politiky udržateľnosti.

4 – Desatoro udržateľnosti v stavebníctve
• 10 najdôležitejších bodov udržateľnosti v stavebníctve, ktoré by sme si mali zapamätať.

 

 

Modul bol zaradený do systému Profesijného vzdelávania architektov Slovenskej komory architektov (SKA) ako podujatie B (10 kreditov).

Jednotlivé moduly boli zahrnuté do systému celoživotného vzdelávanie Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI).

Po ukončení série webinárov bol účastníkom, ktorí absolvovali všetkých sedem modulov, udelený CERTIFIKÁT.

Partneri: