Podujatia

VIDEO: Týždeň zelených budov 2022

Pozrite si krátke súhrnné video z podujatí Týždňa zelených budov 2022.

V roku 2022 sme zorganizovali 12. ročník série podujatí s názvom Týždeň zelených budov 2022, ktoré sa uskutočnili posledné dva septembrové týždne s presahom do prvého októbrového týždňa. Nad sériou podujatí prevzali záštitu minister životného prostredia Slovenskej republiky Ján Budaj a minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky Andrej Doležal.

Podujatia aj v tomto roku nadväzovali na Svetový týždeň zelených budov (World Green Building Week), ktorý organizujú rady zelených budov po celom svete na čele so Svetovou radou pre zelené budovy (World Green Building Council – WGBC). Hlavným mottom série podujatí po celom svete bolo #BuildingforEveryone.

Týždeň zelených budov je skvelou príležitosťou na efektívnu komunikáciu a diskusiu o aktuálnych témach, o ekologických, sociálnych a ekonomických aspektoch udržateľnej výstavby.