Podujatia

VIDEO: Týždeň zelených budov 2023

Pozrite si krátke súhrnné video z podujatí Týždňa zelených budov 2023.

V roku 2023 sme zorganizovali 13. ročník série podujatí s názvom Týždeň zelených budov 2023, ktoré sa uskutočnili posledné dva septembrové týždne. Nad sériou podujatí prevzali záštitu Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky a Slovenská agentúra životného prostredia.

Podujatia aj v tomto roku nadväzovali na Svetový týždeň zelených budov (World Green Building Week), ktorý organizujú rady zelených budov po celom svete na čele so Svetovou radou pre zelené budovy (World Green Building Council – WGBC). Hlavným mottom série podujatí po celom svete bolo #BuildingTheTransition.

Týždeň zelených budov je skvelou príležitosťou na efektívnu komunikáciu a diskusiu o aktuálnych témach, o ekologických, sociálnych a ekonomických aspektoch udržateľnej výstavby.