Podujatia

VIDEO: Udržateľné budovy a mestá v čase energetickej krízy

Pozrite si videozáznamy diskusie z podujatia Týždňa zelených budov 2022.

 

Zorganizovali sme GREEN BUSINESS BREAKFAST na tému Udržateľné budovy a mestá v čase energetickej krízy. Pretože rastúce ceny energií a otázka ich dostupnosti budú dôležitou témou nielen počas nasledujúcej vykurovacej sezóny. Čo to znamená z hľadiska výstavby a obnovy budov? Ako môžu developeri, banky výrobcovia materiálov či poskytovatelia služieb znížiť závislosť budov na dodávke energií a ich zraniteľnosť v čase rastu cien? Aj na tieto otázky hľadali odpovede odborníci z rôznych oblastí pôsobenia, ktorých spája téma udržateľnej výstavby.

 

PROGRAM:

 

Ako dopadá kríza na mestá a akú rolu hrajú v riešení budovy

Kristína Korčeková, Sekcia plánu obnovy, Národná implementačná a koordinačná autorita, Úrad vlády SR
Juraj Zamkovský, energetický konzultant, Slovenská inovačná a energetická agentúra

 

Konkrétne riešenia, ich príležitosti a špecifiká

Zuzana Kanalová, vedúca oddelenia Financovanie nehnuteľností, VÚB banka
Michal Hesek, riaditeľ pre organizáciu a riadenie spoločnosti, KOOR
Martin Stohl, sustainability manager, JTRE
Kamil Vinca, projektový manažér, Knauf Insulation

 

Moderátor: Peter Robl, podpredseda predstavenstva SKGBC