Tlačové správy

 

Výsledky študentskej architektonickej súťaže Prefabrication Goes Creative 2023

29.5.2023

Prvý ročník študentskej architektonickej súťaže s názvom PREFABRICATION GOES CREATIVE 2023, ktorú pre študentov organizuje náš aktívny člen spoločnosť Peikko Slovakia v spolupráci s Katedrou architektúry Stavebnej fakulty STU má svojich víťazov.

Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) mala aj tento rok v odbornej porote svojho zástupcu a rovnako ako vlani aj tento rok sme mohli udeliť jednému študentovi Cenu za udržateľnosť. Tento ročník dokázal, že prefabrikácia má zmysel, študenti na ňu reagujú pozitívne a zároveň pri návrhoch myslia už prirodzene na udržateľnosť, nakoľko všetky projekty boli tvorené ako hybridné stavby s drevom.

Na hodnotiacom zasadnutí, ktoré sa konalo 12. mája 2023 v priestoroch Stavebnej fakulty STU rozhodla odborná porota v zložení: Matej Grébert, Juraj Hantabal, Filip Bránický, Slavomír Pargáč, Broňa Tarnócy a Pavol Kukura o výsledkoch tohtoročnej súťaže nasledovne:

 

1. miesto – Adam Hronský
2. miesto – Barbora Bulicová
3. miesto – Lucia Škotnárová

 

Cenu za udržateľnosť získala Lucia Škotnárová, ktorá vo svojom návrhu podrobne rozpracovala energetický koncept vrátane vegetačnej strechy, recyklácie odpadovej vody, tepelných čerpadiel s energiou z geotermálnych vrtov a fotovoltických panelov.

Predseda predstavenstva SKGBC Pavol Kukura, pri odovzdávaní ceny zdôraznil "význam dreva ako perspektívneho stavebného materiálu, ktorý v kombinácii s prefabrikátmi spĺňa požiadavky na udržateľnosť a ekologické smerovanie stavebníctva". S drevom ako znovu-objaveným stavebným materiálom pracovalo všetkých 12 súťažných návrhov.

„Je nesporné, že rýchlejší, bezpečnejší, efektívnejší a šetrnejší spôsob výstavby smeruje k využívaniu prefabrikácie, ktorá nie je obmedzujúca, ale poskytuje architektonickej tvorbe väčšiu voľnosť,“ uviedol Robert Provazník z Katedry architektúry Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

Cena Manifest 2020 - Nový európsky Bauhaus, zameraná na vplyv stavebníctva na životné prostredie, bola udelená Adamovi Hronskému. Prezidentka Manifest 2020 Ľubica Šimkovicová pri odovzdávaní ceny uviedla, že iniciatívu definuje krása, udržateľnosť a inklúzia, pričom sa stáva mostom pre architektov k technickým riešeniam. V ocenenom návrhu sa objavila hybridná drevená konštrukcia, využitie kotla na biomasu, fotovoltických panelov, recyklácia odpadovej vody a plochy zelene, čím zdôraznil prvky udržateľnosti.

 

Prvý ročník súťaže

Po pilotnom ročníku, ktorý sa sústredil na možnosti prefabrikácie ako efektívneho riešenia nedostatku štartovacích bytov, sa zadanie súťaže posunulo ku komplexnejšej typológii občianskych stavieb. Úlohou súťažiacich bolo využiť systém nosníkov DELTABEAM® pri návrhu objektov, s funkčnou náplňou spadajúcich pod kategóriu občianskej vybavenosti.

Zadanie umožňovalo kombinovať systém s rôznymi materiálovými variantmi prefabrikovaných stropov a zvislých konštrukcií. Medzi rozhodujúce hodnotiace kritériá patrili: urbanistické riešenie, kvalita architektonického konceptu, dispozičné riešenie, energetický koncept návrhu a v neposlednom rade konštrukčné riešenie a využitie prefabrikácie.

„Veríme v potenciál prefabrikovaných riešení a skrutkových spojov a usilujeme o ich popularizáciu na Slovensku. Čím skôr architekti pochopia výhody našich systémov, tým rýchlejšie ich zavedú do praxe,“ vysvetlil motiváciu Milan Ďurčovič, generálny riaditeľ Peikko Slovakia.

Spoločnosť Peikko je popredným svetovým dodávateľom typizovaných riešení pre stavebníctvo, pričom svoj najväčší výrobný závod má u nás na Slovensku.

 

Kontakt pre médiá:

Henrieta Kissova
PR and Marketing Manager

E: henrieta.kissova@skgbc.org
M: +421 915 774 241