Aktuality

Výsledky 10. ročníka výtvarnej súťaže sú už známe

 

Bratislava, 14. februára 2024 – Kreativita, originalita, farebnosť. Tieto tri slová najlepšie vystihujú celkový dojem z výtvarných prác zaslaných do 10. ročníka výtvarnej súťaže k projektu Deti a architektúra. Do súťaže na tému „Zelená mestská štvrť“ prišlo vyše 600 výtvarných prác, z ktorých porota vybrala viac ako dvadsať. Odborná porota ocenila práce žiakov z rôznych kútov Slovenska, ktorých organizátori pozvú na slávnostné vyhlásenie výsledkov výtvarnej súťaže a na tematickú vychádzku po zelenej architektúre Bratislavy.

Na Fakulte architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sa v pondelok 12. februára 2024 stretli organizátori, partneri a podporovatelia projektu Deti a architektúra, aby zo zaslaných výtvarných prác vybrali tie najkrajšie a najoriginálnejšie. Porota to mala naozaj ťažké, pretože žiaci si dali záležať a ich práce hýrili nápadmi, farbami a originálnym spracovaním témy.

 

Porota ocenila až 26 prác

Organizátor projektu OZ EUROARCH pôvodne ohlásil, že na ocenenie bude porota vyberať 20 najkrajších prác. Nakoniec sa organizátor rozhodol oceniť až 25 prác a porota vybrala na ocenenie 6 prác na hlavné ceny, 3 špeciálne ceny, 3 ceny organizátora a autorky projektu a 14 cien partnerov a podporovateľov projektu. Na 3 špeciálne ceny vybrala porota také práce, ktorých autori pristúpili k spracovaniu zadanej témy iným - originálnym spôsobom, napr. komiksovým spracovaním alebo návrhom podrobného riešenia zelenej mestskej štvrte, kde autor v legende podrobne objasnil svoj koncept riešenia.

Dvojdňový výlet do Bratislavy

Žiaci, ktorých práce vybrala porota na ocenenie, sa môžu tešiť na koniec apríla, kedy zavítajú do Bratislavy. Dňa 26. apríla 2024 sa bude popoludní v kinosále Slovenskej národnej galérie konať slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a na druhý deň sa pozvaní žiaci zúčastnia tematickej vychádzky po zelenej architektúre Bratislavy. Časť vychádzky absolvujú deti aj vláčikom-blaváčikom a sprevádzať ich budú odborníci na architektúru a stavebníctvo.

 

Kompletné výsledky 10. ročníka výtvarnej súťaže na tému „Zelená mestská štvrť“


Hlavné ceny:

1. miesto: Kristína Dvořáková, ZŠ Júlie Bilčíkovej, Budkovce
2. miesto: Vanesa Mačeková, SZUŠ , Komenského, Stará Ľubovňa
3. miesto: Šarlota Žilinčíková, ZŠ Školská, Považská Bystrica
4. miesto: Eva Micánková, ZUŠ S. Németha, Šamorín
5. miesto: Nina Dudová, ZUŠ ul. A. Dubčeka, Vranov nad Topľou
6. miesto: Ema Ulehlová, ZŠ Leopodlov, Nám. Sv. Ignáca, Leopoldov


Špeciálne ceny:

Adam Oprenčák, ZUŠ Nádvorná, Zvolen
Filip Gostik, ZŠ s MŠ sv.Cyrila a Metoda, Stará Ľubovňa
Veronika Hodasová, ZŠ Martinská, Žilina


Ceny organizátora:

Cena OZ EUROARCH: Alžbeta Lojanová, ZUŠ ul. A. Dubčeka, Vranov nad Topľou
Cena D. Lalíkovej, autorky projektu: David Raščák, ZŠ s MŠ, Poproč


Ceny partnerov a podporovateľov projektu:

Cena hlavného partnera JTRE: Jakub Kurák, ZŠ J.J. Thurzu, Detva
Cena CEMMAC: Michaela Paulíčková, ZUŠ Ferka Spániho, Žilina
Cena SKSI: Anita Pisarčíková, ZUŠ Bernolákova ul., Košice
Cena Geotechnik SK: Tomáš Čuba, ZŠ Májové nám., Prešov
Cena Rudohradský: Laura Mandulová, ZUŠ A. Dubčeka, Vranov nad Topľou
Cena Architekti Šebo_Lichý: Matúš Jurkovič, ZŠ Školská, Považská Bystrica
Cena SKA: Eliška Toporová, ZŠ Š. Závodníka, Pružina
Cena Nadácie SPP: Laura Ňaňková, SZUŠ Podolínec
Cena Nadácie Baumit: Emma Sivulková, SZUŠ Komenského, Stará Ľubovňa
Cena MINI: Nela Kucejová, ZŠ J.J. Thurzu, Detva
Cena YTONG: Tamia Hromjak, CZUŠ sv. Mikuláša, Prešov
Cena EDUVISION: Margaréta Pobiecka, ZŠ Veľkomoravská, Trenčín
Cena DOKA: Bianka Reichelová, ZŠ s MŠ Dostojevského ul., Poprad
Cena SKGBC: Simona Ščepánková, ZŠ Karloveská, Bratislava
Cena časopisu PROJEKT: Amélia Némethová, ZŠ, Bratislava

 

O projekte 

Projekt DETI A ARCHITEKTÚRA je osvetovo-vzdelávací projekt, ktorého cieľom je učiť deti vnímať architektúru, rozlišovať kvalitnú architektúru od nekvalitnej, spoznávať trendy v architektúre a stavebníctve a celkovo vyvolať u detí a mládeže záujem o profesie technického zamerania ako je stavebníctvo a architektúra. Projekt je organizovaný online prostredníctvom kreatívneho a interaktívneho e-kurzu na ZŠ, ZUŠ a 8-ročných gymnáziách. Je pripravovaný v slovenskom aj anglickom jazyku. Ročne sa do projektu zapája vyše 700 škôl a vyše 15 tisíc žiakov vo veku 10 až16 rokov. Počas 10 rokov existencie projektu sa deti vzdelávali o rôznych témach, napr. o zakladateľoch slovenskej modernej architektúry, vysokých budovách, mostoch, zelených mestách, výnimočných školách a budovách pre kultúru. Jubilejný 10. ročník bol zameraný na tému Zelená architektúra, zelené stavebníctvo.