Tlačové správy

Zástupcovia BRE o nemocniciach aj obnove historických budov na Slovensku

1.2.2023

Certifikácia nemocničných budov pri podpore investičných projektov z Plánu obnovy a odolnosti (POO), návšteva prvej uhlíkovo neutrálnej kancelárie prezidenta a odovzdanie historicky prvého certifikátu BREEAM Outstanding v strednej Európe za zrekonštruovanú historickú budovu. To boli tri najdôležitejšie body dvojdňovej pracovnej návštevy zástupcov certifikačnej autority BRE z Veľkej Británie, ktorá sa uskutočnila v utorok a v stredu.

Pozvanie vedenia Slovenskej rady pre zelené budovy (SKGBC) na Slovensko prijali James Fisher, vedúci oddelenia strategických partnerstiev BRE Group, a James Turner, Channel Business Development Manager BREEAM. „Som nesmierne rád, že sme na Slovensku mohli privítať zástupcov BRE Group a začať tak ešte intenzívnejšiu spoluprácu,“ uviedol Pavol Kukura, predseda predstavenstva SKGBC.

Certifikácia nemocníc

Práve na tému certifikácie nemocničných budov podľa systému BREEAM sa v stredu uskutočnil pracovný workshop a diskusia, ktorú iniciovala SKGBC so zástupcami rezortu zdravotníctva, úradu vlády, slovenských nemocníc a zahraničných zástupcov certifikačnej autority BRE Group.

„Cieľom workshopu bolo poskytnúť informácie o certifikácii nemocničných budov pri podpore investičných projektov z Plánu obnovy a odolnosti. Zástupcovia BRE predstavili certifikačné systémy udržateľnosti budov, proces certifikácie budov a poukázali na to, v čom sa certifikované budovy líšia od tých, ktoré podobným procesom neprešli,“ uviedol Marek Kremeň, člen predstavenstva SKGBC. Zamerali sa najmä na certifikáciu nemocníc, príklady zo zahraničia a rôzne modely spolupráce pri certifikácii podľa fázy investičného projektu.

Návšteva Kancelárie prezidentky

Zástupcovia BRE navštívili aj Kanceláriu prezidentky SR Zuzany Čaputovej, ktorá sa zaviazala stať sa prvou klimaticky neutrálnou verejnou inštitúciou na Slovensku do roku 2030. Kancelária každoročne vyhodnocuje svoju uhlíkovú stopu na základe výpočtov kalkulátora uhlíkovej stopy Inštitútu environmentálnej politiky. Prezidentka zároveň podporuje a oceňuje projekty nadštandardnej obnovy verejných budov prostredníctvom ocenenia Prezidentská zelená pečať, pri zrode ktorej stáli zástupcovia SKGBC.

BREEAM Outstanding pre Pradiareň 1900

Zhruba 75 % budov v EÚ nie je energeticky efektívnych a len jedno percento budov ročne sa obnoví v súčasnom energetickom štandarde. Dve tretiny dnešných budov pritom budú existovať aj v roku 2050, a bez zmien budú mať stále veľké nároky na energie a prevádzkové náklady, zdroje a produkciu emisií.

„Budúcnosť a zmenu tejto situácie budú preto určovať udržateľné obnovy. Podľa princípov udržateľnosti bol obnovený aj objekt Pradiarne 1900. Projekt a výstavba prešli prísnymi kritériami medzinárodného certifikačného systému udržateľných stavieb BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) a budove bol udelený najvyšší možný stupeň certifikácie BREEAM Outstanding. Ten vydáva nezávislá tretia strana BRE Global Ltd po detailnej kontrole vo všetkých hodnotených oblastiach,“ vysvetľuje Marek Kremeň, člen predstavenstva SKGBC a BREEAM Assessor zo spoločnosti EXERGY.

Budova sa tak podľa neho zaradila medzi 1 % budov na svete s takýmto hodnotením a svojím charakterom prirodzene podporuje aktuálne témy v oblasti znižovania uhlíkovej stopy, cirkularity či prepojenie spoločensky a sociálne zodpovedného investovania a investičných stratégií súvisiacich s aktuálnym nefinančným reportingom ESG.

Certifikát BREEAM Outstanding odovzdali James Fisher, vedúci oddelenia strategických partnerstiev BRE Group, a James Turner, Channel Business Development Manager BREEAM do rúk generálneho riaditeľa YIT Slovakia Milana Murcka a za investičnú skupinu RSJ certifikát prevzal Jakub Mikulášek, asset manažér RSJ.

Zástupcovia BRE Global navštívili v Bratislave okrem Pradiarne 1900 viaceré udržateľné budovy, ktoré získali certifikáty BREEAM potvrdzujúce ich udržateľnosť. Budovu centrály ČSOB Zuckermandel, budovu Twin City Tower pri zóne Nivy. Navštívili aj prvý slovenský mrakodrap Eurovea Tower s celkovou výškou 168 metrov od J&T Real Estate, ktorého susedné administratívne budovy prebiehajú certifikačným procesom BREEAM.

****

BRE je celosvetová multidisciplinárna stavebná vedecká organizácia: inovatívna skupina výskumníkov, vedcov, inžinierov a technikov, ktorí zdieľajú spoločný cieľ – zlepšovať oblasť stavebníctva. BRE zvyšuje štandardy v stavebníctve viac ako sto rokov od roku 1921. Využíva špičkový výskum na generovanie nových poznatkov a na rozvoj produktov, služieb, noriem a predpisy, ktoré sa používajú na celom svete s cieľom priniesť pozitívne zmeny v stavebníctve. Pomáha zabezpečiť, aby budovy, domy a komunity boli bezpečné, efektívne, produktívne, udržateľné a príjemné, a aby pomáhali dosahovať vytýčené sociálne, environmentálne a ekonomické ciele.

Slovenská rada pre zelené budovy (Slovak Green Building Council – SKGBC) je hlavný ambasádor udržateľnej výstavby na Slovensku. Neziskové občianske združenie bolo založené v novembri 2010 a zasadzuje sa o to, aby sa ekonomicky, ekologicky a esteticky navrhované budovy so zdravým vnútorným prostredím, v ktorých sa nemrhá energiou ani inými zdrojmi, stali na Slovensku štandardom. Cieľom rady je, aby novopostavené aj rekonštruované budovy boli realizované podľa udržateľných štandardov, čím sa zníži spotreba energií, eliminuje vplyv budov na životné prostredie a minimalizuje sa uhlíková stopa. V súčasnosti má rada 57 členov.

Kontakt pre médiá:

Henrieta Kissova
PR and Marketing Manager

E: henrieta.kissova@skgbc.org
M: +421 915 774 241