Podujatia

VIDEO: Zelené strechy a zelené fasády – cesta k zelenším mestám

Pozrite si videozáznam z webinára o zelených strechách a zelených fasádach.

Online webinár s názvom Zelené strechy a fasády – cesta k zelenším mestám bol zameraný na problematiku zelených striech a fasád, ktoré majú množstvo benefitov pre samosprávy aj jednotlivcov. Dopyt po vegetačných strechách sa zvyšuje, čo vytvára tlak na architektov, projektantov aj realizátorov, aby boli navrhované a inštalované správne.

 

PREDNÁŠAJÚCI:

Ing. Kamil Vinca, projektový manažér, Knauf Insulation
Ing. Roman Macko, riaditeľ divízie Živé stavby, LIKO-S, a.s.
Ing. Branislav Siklienka, predseda Asociácie pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru
doc. Ing. Marián Vertaľ, PhD., Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta

Moderátorka: prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, riaditeľka Ústavu pozemného staviteľstva.

 

Prednášajúci sa v rámci svojich príspevkov zamerali na:

– Úvod do problematiky vegetačných striech, základné rozdelenie a popis.
– Zelené fasády ako trend posledných rokov.
– Štandardy pre navrhovanie, realizáciu a údržbu a inšpiratívne príklady zo zahraničia.
– Parciálne výsledky výskumu zameraného na hybridnú modrú a zelenú infraštruktúru ako aktívneho prvku „špongiového“ veľkomesta.