ARCHÍV PODUJATÍ

Navštívte naše najbližšie podujatia zamerané na udržateľné riešenia pri výstavbe alebo obnove budov.

VIDEO: GREEN BUILDING BIKE TOUR 2023
Prvý ročník organizovanej cykloexkurzie počas Týždňa zelených budov a Európskeho týždňa mobility so zastávkami pri budovách s prvkami udržateľnosti.
VIDEO: Cesta k uhlíkovej neutralite
GREEN BUSINESS AFTERNOON o znižovaní zabudovaného uhlíka pri novostavbách a obnove budov pomocou moderných ekologických technológií a procesov.
VIDEO: Týždeň zelených budov 2023
Séria podujatí už 13. ročníka Týždňa zelených budov nadväzovala na Svetový týždeň zelených budov s celosvetovým mottom #BuildingTheTransition.
VIDEO: Modularita a životný cyklus budov
GREEN BUSINESS BREAKFAST na tému modularita a životný cyklus budov sa bude venovať nízkouhlíkovým a energeticky efektívnym materiálom a technológiám.
VIDEO: EU Taxonómia, ESG a zelené financovanie
GREEN BUSINESS BREAKFAST o financovaní projektov navrhnutých s ohľadom na úsporu energie, využívanie obnoviteľných zdrojov a zníženie emisií.
Udržateľná prevádzka budov – ukončenie akadémie
Posledný siedmy modul akadémie sa venoval prevádzke budov, ktorá komplexne nadväzuje na projekt, stavebnú činnosť aj vybavenie budov.
Zdravé vnútorné prostredie v budovách
Šiesty modul akadémie je zameraný na požiadavky, benefity a základné parametre zdravého vnútorného prostredia a najlepšie príklady z praxe.
Udržateľné narábanie s vodou a udržateľná zeleň
Piaty modul akadémie je venovaný udržateľnému narábaniu s vodou a udržateľnej zeleni, vodozádržným opatreniam, zeleným strechám a fasádam.
GREEN BUILDING SUMMIT 2023 FUTURE–PROOF URBAN DISTRICTS
Medzinárodná konferencia so svetovými rečníkmi je vrcholné podujatie v stredoeurópskom regióne zamerané na udržateľné mestské štvrte.