Prvá budova má Prezidentskú zelenú pečať – nový certifikát za udržateľnosť pre verejné budovy

Tlačové správy

Prvá budova má Prezidentskú zelenú pečať – nový certifikát za udržateľnosť pre verejné budovy

27.11.2023

Slovensko môže z európskych fondov investovať do obnovy verejných budov významné finančné prostriedky. Kľúčové je tieto prostriedky nielen minúť, ale využiť ich Read more

Read More

ESG a udržateľnosť sú dôležité pri investovaní do nehnuteľností

Tlačové správy

ESG a udržateľnosť sú dôležité pri investovaní do nehnuteľností

28.9.2023

Udržateľnosť a ESG sa stávajú dôležitými faktormi pri investovaní v oblasti výstavby. Financovanie budov sa stále viac zameriava na projekty, ktoré spĺňajú kritériá udržateľnosti.

„Do popredia Read more

Read More

Modularita a moderné technológie sú nevyhnutné pre udržateľnú výstavbu

Tlačové správy

 

Modularita a moderné technológie sú nevyhnutné pre udržateľnú výstavbu

21.9.2023

Budovy sú v celom životnom cykle značným prispievateľov k tvorbe skleníkových plynov. Preto je žiadúce, aby sa počas ich celého životného cyklu používali nízkouhlíkové a energeticky Read more

Read More

Bude nám stačiť 6 rokov na zníženie emisií na polovicu?

Tlačové správy

 

Bude nám stačiť 6 rokov na zníženie emisií na polovicu?

19.9.2023

Slovensko je signatárom záväzku Európskej únie na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050 a redukcie emisií v porovnaní s rokom 1990 o Read more

Read More

SKGBC pripravuje bohatý Týždeň zelených budov 2023

Tlačové správy

 

SKGBC pripravuje bohatý Týždeň zelených budov 2023

14.9.2023

Cesta k uhlíkovej neutralite, modularita a životný cyklus budov, ale aj EU Taxonómia, ESG a zelené financovanie v stavebníctve budú hlavné témy podujatí, ktoré pripravuje Slovenská rada Read more

Read More

Koniec výroby lineárnych žiariviek

Tlačové správy

 

Koniec výroby lineárnych žiariviek

31.8.2023

Direktíva Európskeho parlamentu a rady 2011/65/EÚ, známa pod označením RoHS (Restriction of the use of Hazardous Substances), ktorá obmedzuje používanie nebezpečných látok, zasiahla bežných spotrebiteľov už niekoľkokrát. Naposledy vo februári 2023, Read more

Read More

Legislatíva pre drevostavby potrebuje zmeny

Tlačové správy

 

Legislatíva pre drevostavby potrebuje zmeny

24.8.2023

Na Slovensku sa pripravuje nová legislatíva týkajúca sa drevostavieb, ktorú Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) podporila prípravou rozsiahleho pozičného dokumentu. Z neho vyplýva potreba aktívnejšieho využívania dreva Read more

Read More

Výsledky študentskej architektonickej súťaže Prefabrication Goes Creative 2023

Tlačové správy

 

Výsledky študentskej architektonickej súťaže Prefabrication Goes Creative 2023

29.5.2023

Prvý ročník študentskej architektonickej súťaže s názvom PREFABRICATION GOES CREATIVE 2023, ktorú pre študentov organizuje náš aktívny člen spoločnosť Peikko Slovakia v spolupráci s Katedrou architektúry Stavebnej Read more

Read More

Európski architekti v Bratislave ukázali, ako môžu byť mestá zelenšie

Tlačové správy

Európski architekti v Bratislave ukázali, ako môžu byť mestá zelenšie

28.4.2023

Ako premeniť štvorprúdovku na plnohodnotnú mestskú štvrť, ako vzniká najvyššia drevená stavba na svete či návrh parku s meteostanicami na meranie teploty a znečistenia ovzdušia. Tak Read more

Read More

GREEN BUILDING SUMMIT o plánovaní udržateľných mestských štvrtí

Tlačové správy

 

GREEN BUILDING SUMMIT o plánovaní udržateľných mestských štvrtí

21.4.2023

Ako reaguje trh na stále sa zvyšujúci dopyt po environmentálne zodpovedných a udržateľných riešeniach v oblasti výstavby? Môžu architektonické diela vytvárať kvalitný priestor pre prácu, život alebo Read more

Read More

Na Slovensku je prvá uhlíkovo neutrálna office budova

Tlačové správy

Na Slovensku je prvá uhlíkovo neutrálna office budova

7.2.2023

Na Slovensku je prvá uhlíkovo neutrálna kancelárska budova. Stal sa ňou bratislavský Einpark Offices, ktorý získal prestížny LEED Zero Carbon certifikát. Projekt developera CORWIN uspel po viac ako Read more

Read More

Privítali sme nových členov SKGBC

Tlačové správy

Privítali sme nových členov SKGBC

6.2.2023

Na slávnostnom podujatí GREEN BUSINESS CLUB 2023, ktoré sa uskutočnilo pri príležitosti 12. výročia založenia Slovenskej rady pre zelené budovy (SJGBC), sme privítali päť nových členov rady. K doterajším dvom exkluzívnym Read more

Read More

Zástupcovia BRE o nemocniciach aj obnove historických budov na Slovensku

Tlačové správy

Zástupcovia BRE o nemocniciach aj obnove historických budov na Slovensku

1.2.2023

Certifikácia nemocničných budov pri podpore investičných projektov z Plánu obnovy a odolnosti (POO), návšteva prvej uhlíkovo neutrálnej kancelárie prezidenta a odovzdanie historicky prvého certifikátu BREEAM Outstanding Read more

Read More