EU Taxonómia a stavebný sektor – GREEN BUILDING ACADEMY 2024

Záverečný webinár akadémie sa venoval EU Taxonómii v oblasti výstavby a klasifikácii činností a investícií do udržateľného rozvoja sektora. Read more
Read More

ESG a stavebný sektor – GREEN BUILDING ACADEMY 2024

Tretí webinár akadémie je zameraný na dopad ESG na stavebný sektor, základy ESG reportingu a na vykazovanie informácií o udržateľnosti podnikov. Read more
Read More

Zabudovaný uhlík – GREEN BUILDING ACADEMY 2024

Druhý webinár akadémie je zameraný na stavebné materiály, výpočet zabudovaného uhlíka a jeho význam z hľadiska životného cyklu a praktické príklady. Read more
Read More

Cirkularita v stavebníctve – GREEN BUILDING ACADEMY 2024

Odštartovali sme novú akadémiu GREEN BUILDING ACADEMY 2024 s úvodným modulom o špecifikách a princípoch cirkularity v stavebníctve. Read more
Read More

Udržateľná prevádzka budov – ukončenie akadémie

Posledný siedmy modul akadémie sa venoval prevádzke budov, ktorá komplexne nadväzuje na projekt, stavebnú činnosť aj vybavenie budov. Read more
Read More

Udržateľné materiály, narábanie s odpadmi a cirkularita

Webinár zameraný na udržateľné materiály v stavebníctve, ich vlastnosti, hodnotenie a posúdenie, narábanie s odpadmi a cirkularitu v stavebníctve. Read more
Read More

Energetická efektívnosť budov, redukcia CO2 a OZE

Webinár bol zameraný na energetickú efektívnosť budov a obnoviteľné zdroje energie, medzinárodné certifikačné systémy a príklady z praxe. Read more
Read More

Úvod do udržateľnosti v stavebníctve II.

Webinár nadväzuje na modul I. a podrobnejšie rozoberá legislatívne požiadavky na nové a obnovené budovy z pohľadu udržateľnosti a možností plnenia. Read more
Read More

Úvod do udržateľnosti v stavebníctve I.

Prvý modul akadémie udržateľnosti je zameraný na vysvetlenie základných definícií a základných princípov udržateľnosti v stavebníctve. Read more
Read More