Udržateľná prevádzka budov – ukončenie akadémie

Posledný modul akadémie sa venuje prevádzke budov, ktorá komplexne nadväzuje na projekt, stavebnú činnosť aj vybavenie budov. Read more
Read More