Unikátny závod EcoCocon na výrobu panelov zo slamy

Vysoko automatizovaná fabrika na výrobu inovatívnych stenových panelov z prírodných materiálov je sama postavená z dreveno-slamených panelov. Read more
Read More

Revízia smernice o energetickej hospodárnosti budov prijatá

Európsky parlament schválil revíziu smernice, ktorej cieľom je významné zníženie emisií do roku 2030 a dekarbonizácia fondu budov do roku 2050. Read more
Read More

Privítali sme 7 nových členov na GREEN BUSINESS CLUB 2024

Novým exkluzívnym členom rady je spoločnosť EcoCocon, ktorá čoskoro otvorí výrobný závod na unikátny udržateľný dreveno-slamený konštrukčný systém. Read more
Read More

Výsledky 10. ročníka výtvarnej súťaže sú už známe

Do súťaže na tému Zelená mestská štvrť v rámci projektu Deti a architektúra prišlo vyše 600 výtvarných prác, z ktorých porota vybrala vyše dvadsať. Read more
Read More

Sustainability Summit hľadá najlepšie udržateľné projekty

Cieľom česko-slovenského podujatia je vytvoriť platformu na prepájanie biznisu a vedy, a uľahčiť tak spoluprácu v oblasti udržateľnosti.  Read more
Read More

Najdôležitejšie zmeny v stavebnej legislatíve

Vláda opäť mení stavebné predpisy. Meniť sa má všetko. Nielen súčasný stavebný zákon, ale aj nový zákon o výstavbe a nový zákon o územnom plánovaní. Read more
Read More

SKGBC na konferencii OSN o zmene klímy COP28

Stavebný sektor má ambíciu implementovať udržateľné riešenia vo veľkom rozsahu s cieľom dosiahnuť dekarbonizácia budov aj stavebného priemyslu. Read more
Read More

Prvá verejná budova s novým certifikátom za udržateľnosť

Na Slovensku vznikol jedinečný projekt na hodnotenie udržateľnosti verejných budov, ktorý sa uchádza aj o Cenu Nového európskeho Bauhausu 2024. Read more
Read More

Obnova budov ako pilier sociálnej politiky novej vlády

Platforma Budovy pre budúcnosť predstavila návrh ôsmich krokov k zlepšeniu sociálnej politiky novej vlády opatreniami zameranými na obnovu budov. Read more
Read More

Pripravujeme už 13. ročník Týždňa zelených budov

Cesta k uhlíkovej neutralite, modularita a životný cyklus budov, EU Taxonómia, ESG a zelené financovanie budú hlavné témy Týždňa zelených budov. Read more
Read More

Novela zákona o ŠFRB podporuje zelené riešenia

Veľká časť zmien sa do zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania dostala vďaka práci našej dcérskej platformy Budovy pre budúcnosť. Read more
Read More

Ako priniesť výhody drevostavieb na Slovensko?

Plnému využitiu dreva ako stavebného materiálu bránia niektoré bariéry, ktoré by sa dali eliminovať úpravou legislatívy. Read more
Read More

Výsledky študentskej súťaže PREFA GOES CREATIVE 2022/2023

Prefabrikácia ako súčasť návrhu občianskych stavieb bola hlavná téma 1. ročníka študentskej architektonickej súťaže zameranej na drevostavby. Read more
Read More

Opatrenia zamerané na rozvoj nabíjacej infraštruktúry

Nový Stavebný zákon prinesie systémové zmeny aj zdanlivé zjednodušenie povoľovania, stále však zostane v tomto procese viacero problémov. Read more
Read More

Európski architekti ukázali ako môžu byť mestá zelenšie

Medzinárodná konferencia GREEN BUILDING SUMMIT 2023 bola tento rok venovaná udržateľným mestským štvrtiam a významným drevostavbám vo svete. Read more
Read More

Aj tento rok sa uchádzame o 2 % z daní

Poukázané percentá z asignovaných daní používame na správnu vec – na podporu propagácie a šírenie informácií o prínosoch udržateľnosti vo výstavbe. Read more
Read More

Privítali sme nových členov na GREEN BUSINESS CLUB 2023

Okrem nového exkluzívneho člena CTP Invest SK sme v rade privítali ďalších nových členov: BMI Slovensko, Palace Office, Woodrock a Zelenú stavbu. Read more
Read More

Zástupcovia BRE o nemocniciach aj obnove historických budov

Historicky prvý certifikát BREEAM Outstanding v strednej Európe za zrekonštruovanú historickú budovu získala začiatkom februára Pradiareň 1900. Read more
Read More

3. ročník súťaže o Cenu Nového euróskeho Bauhausu

Do súťaže možno prihlásiť projekty v oblasti vzdelávania alebo inšpiratívne idey mladých tvorcov, ktoré napĺňajú 3 piliere Nového európskeho Bauhausu. Read more
Read More

Iniciatíva pre moderné drevostavby sa rozširuje

Spolu s vybranými členmi, ďalšími združeniami a odborníkmi z akademického prostredia sme založili Iniciatívu pre moderné drevostavby. Read more
Read More

Udržateľné budovy sú kľúčové pri riešení súčasnej situácie

Mestá sa pripravujú na nárast cien energií. Rastúce ceny a dostupnosť energií budú dôležitou témou nielen počas nasledujúcej vykurovacej sezóny. Read more
Read More

Uhlíková stopa budov a boj s klimatickou krízou

Budovy nielen materiálmi, z ktorých sú postavené, ale aj svojou prevádzkou zodpovedajú za takmer 40 % svetových emisií skleníkových plynov. Read more
Read More

Pomôže nám drevo pri klimatických cieľoch?

Využívanie dreva ako stavebného materiálu je nedostatočné. Stavebné materiály z dreva musia byť súčasťou riešení pre dosiahnutie klimatických cieľov. Read more
Read More

Desatoro riešení pre správcov verejných budov

Prečítajte si desať riešení, ktoré majú potenciál znížiť spotrebu energie na vykurovaní verejných budov v rozsahu až do 20 percent. Read more
Read More

Svetoví architekti o udržateľnosti v Bratislave

GREEN BUILDING SUMMIT 2022 bolo vrcholné podujatie v stredoeurópskom regióne s tematikou udržateľnej výstavby a obnovy budov. Read more
Read More

Prezidentka uviedla projekt Prezidentská zelená pečať

Má motivovať úrady, organizácie a inštitúcie, aby prevzali štandardy zelenej inštitúcie a nasmerovali obnovu aj prevádzku k udržateľnosti. Read more
Read More

Európska komisia chce výrazne znížiť emisie v sektore budov

Smernicou chce naplniť záväzky Európskej zelenej dohody cez dekarbonizáciu budov. Nové budovy by mali byť od roku 2030 s nulovými emisiami. Read more
Read More

Dánsko môže byť pre Slovensko vzorom v udržateľnej výstavbe

Predseda predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy Pavol Kukura navštívil Dánske kráľovstvo v delegácii s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Read more
Read More