EU Taxonómia a stavebný sektor – GREEN BUILDING ACADEMY 2024

Záverečný webinár akadémie sa venoval EU Taxonómii v oblasti výstavby a klasifikácii činností a investícií do udržateľného rozvoja sektora. Read more
Read More

ESG a stavebný sektor – GREEN BUILDING ACADEMY 2024

Tretí webinár akadémie je zameraný na dopad ESG na stavebný sektor, základy ESG reportingu a na vykazovanie informácií o udržateľnosti podnikov. Read more
Read More

GREEN BUILDING SUMMIT 2024 – FUTURE IN CLOSED LOOP

Tretí ročník medzinárodnej konferencie s účasťou svetových architektov a odborníkov bol o cirkularite a udržateľnosti v architektúre a stavebníctve. Read more
Read More

Zabudovaný uhlík – GREEN BUILDING ACADEMY 2024

Druhý webinár akadémie je zameraný na stavebné materiály, výpočet zabudovaného uhlíka a jeho význam z hľadiska životného cyklu a praktické príklady. Read more
Read More

Výroba slamených stavebných panelov na Slovensku

Deň otvorených dverí spoločnosti EcoCocon v prvej fabrike na výrobu slamených stavebných panelov na Slovensku pri priemyselnom parku Voderady.  Read more
Read More

Cirkularita v stavebníctve – GREEN BUILDING ACADEMY 2024

Odštartovali sme novú akadémiu GREEN BUILDING ACADEMY 2024 s úvodným modulom o špecifikách a princípoch cirkularity v stavebníctve. Read more
Read More

GREEN BUSINESS CLUB 2024 – 13. výročie založenia SKGBC

Na tradičnom podujatí oslávime 13. výročie založenia rady v príjemnej podvečernej atmosfére spolu s novými členmi a sympatizantami rady. Read more
Read More

VIDEO: Udržateľná výstavba a obnova budov pre obce a mestá

Webinár pre zástupcov miest a obcí s cieľom prezentácie praktických príkladov udržateľnej výstavby a obnovy verejných budov a odbornej diskusie. Read more
Read More

VIDEO: EU Taxonómia, ESG a zelené financovanie

GREEN BUSINESS BREAKFAST o financovaní projektov navrhnutých s ohľadom na úsporu energie, využívanie obnoviteľných zdrojov a zníženie emisií. Read more
Read More

VIDEO: Modularita a životný cyklus budov

GREEN BUSINESS BREAKFAST na tému modularita a životný cyklus budov sa bude venovať nízkouhlíkovým a energeticky efektívnym materiálom a technológiám. Read more
Read More

VIDEO: GREEN BUILDING BIKE TOUR 2023

Prvý ročník organizovanej cykloexkurzie počas Týždňa zelených budov a Európskeho týždňa mobility so zastávkami pri budovách s prvkami udržateľnosti. Read more
Read More

VIDEO: Cesta k uhlíkovej neutralite

GREEN BUSINESS AFTERNOON o znižovaní zabudovaného uhlíka pri novostavbách a obnove budov pomocou moderných ekologických technológií a procesov. Read more
Read More

VIDEO: Týždeň zelených budov 2023

Séria podujatí už 13. ročníka Týždňa zelených budov nadväzovala na Svetový týždeň zelených budov s celosvetovým mottom #BuildingTheTransition. Read more
Read More

Udržateľná prevádzka budov – ukončenie akadémie

Posledný siedmy modul akadémie sa venoval prevádzke budov, ktorá komplexne nadväzuje na projekt, stavebnú činnosť aj vybavenie budov. Read more
Read More

Zdravé vnútorné prostredie v budovách

Šiesty modul akadémie je zameraný na požiadavky, benefity a základné parametre zdravého vnútorného prostredia a najlepšie príklady z praxe. Read more
Read More

Udržateľné narábanie s vodou a udržateľná zeleň

Piaty modul akadémie je venovaný udržateľnému narábaniu s vodou a udržateľnej zeleni, vodozádržným opatreniam, zeleným strechám a fasádam. Read more
Read More

GREEN BUILDING SUMMIT 2023 FUTURE–PROOF URBAN DISTRICTS

Medzinárodná konferencia so svetovými rečníkmi je vrcholné podujatie v stredoeurópskom regióne zamerané na udržateľné mestské štvrte. Read more
Read More

Udržateľné materiály, narábanie s odpadmi a cirkularita

Webinár zameraný na udržateľné materiály v stavebníctve, ich vlastnosti, hodnotenie a posúdenie, narábanie s odpadmi a cirkularitu v stavebníctve. Read more
Read More

Energetická efektívnosť budov, redukcia CO2 a OZE

Webinár bol zameraný na energetickú efektívnosť budov a obnoviteľné zdroje energie, medzinárodné certifikačné systémy a príklady z praxe. Read more
Read More

Úvod do udržateľnosti v stavebníctve II.

Webinár nadväzuje na modul I. a podrobnejšie rozoberá legislatívne požiadavky na nové a obnovené budovy z pohľadu udržateľnosti a možností plnenia. Read more
Read More

Úvod do udržateľnosti v stavebníctve I.

Prvý modul akadémie udržateľnosti je zameraný na vysvetlenie základných definícií a základných princípov udržateľnosti v stavebníctve. Read more
Read More

VIDEO: Nabíjacie stanice pre elektromobily v budovách

Elektromobilita je dnes kľúčovým smerom v automobilovej doprave. Musí sa na ňu pripraviť infraštruktúra nielen v cestnej sieti, ale tiež v budovách. Read more
Read More

VIDEO: Novinky vo výstavbe a územnom plánovaní

Webinár o nových stavebných zákonoch je zameraný na povoľovací proces a tvorbu územného plánu podľa nových stavebných predpisov. Read more
Read More

VIDEO: Týždeň zelených budov 2022

Podujatia nadväzovali na Svetový týždeň zelených budov a hlavným mottom série podujatí po celom svete bolo #BuildingforEveryone. Read more
Read More

VIDEO: Udržateľné budovy a mestá a energetická kríza

Rastúce ceny energií a otázka ich dostupnosti budú dôležitou témou v nasledujúcich mesiacoch s dopadom aj na výstavbu a obnovu budov. Read more
Read More

VIDEO: GREEN WALK–GREEN TALK – JURKOVIČOVA TEPLÁREŇ

Funkcionalistická budova národnej kultúrnej pamiatky Jurkovičova Tepláreň je jednou z posledných spomienok na zlatú industriálnu éru Bratislavy. Read more
Read More

VIDEO: Uhlíková stopa budov

Podujatie bolo zamerané na zabudovaný a prevádzkový uhlík v budovách a na spôsoby a nástroje pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality budov. Read more
Read More

VIDEO: Drevo ako obnoviteľný zdroj a alternatíva vo výstavbe

Drevená modulárna výstavba podporuje udržateľnosť a uhlíkovú neutralitu v zmysle cieľov Európskej únie a zvyšuje efektivitu výstavby. Read more
Read More

VIDEO: Zelené strechy a fasády – cesta k zelenším mestám

Webinár je zameraný na problematiku zelených striech a zelených fasád, ktoré majú množstvo benefitov pre samosprávy aj jednotlivcov. Read more
Read More

VIDEO: Recyklácia vôd a riešenie klimatickej krízy

Webinár je zameraný na hospodárenie s vodou v budovách a v exteriéri, úsporu pitnej vody a využívanie zrážkovej alebo šedej vody na ďalšie využitie. Read more
Read More

VIDEO: Týždeň zelených budov 2021

Hlavným mottom 11. ročníka série podujatí s názvom Týždeň zelených budov 2021 bolo „Klíma a jej výzvy pre budovy, spoločnosť a ekonomiku.“ Read more
Read More

VIDEO: Nové smery v práve a financovaní v stavebníctve

Odborné podujatie bolo zamerané na témy týkajúce sa ESG, zeleného financovania a investovania do udržateľných projektov a tiež na EU taxonómiu. Read more
Read More

VIDEO: Návrat do novej reality – fráza alebo skutočnosť?

Ako sa zmenili nároky na zdravé vnútorné prostredie počas obdobia pandémie koronavírusu na školách, v kanceláriách a verejných budovách. Read more
Read More

VIDEO: Udržateľné budovy a udržateľné materiály

Podujatie bolo zamerané na udržateľnú výstavbu a zvyšovanie efektívnosti výstavby mimo staveniska s dôrazom na predprojektovú a projektovú fázu. Read more
Read More

Level(s) – European sustainable buildings framework

Level(s) is a new European approach to assess and report on the sustainability performance of buildings, throughout the full life cycle of buildings. Read more
Read More