GREEN BUILDING SUMMIT 2023 FUTURE–PROOF URBAN DISTRICTS

Medzinárodná konferencia so svetovými rečníkmi je vrcholné podujatie v stredoeurópskom regióne zamerané na udržateľné mestské štvrte. Read more
Read More

VIDEO: Nabíjacie stanice pre elektromobily v budovách

Elektromobilita je dnes kľúčovým smerom v automobilovej doprave. Musí sa na ňu pripraviť infraštruktúra nielen v cestnej sieti, ale tiež v budovách. Read more
Read More

VIDEO: Novinky vo výstavbe a územnom plánovaní

Webinár o nových stavebných zákonoch je zameraný na povoľovací proces a tvorbu územného plánu podľa nových stavebných predpisov. Read more
Read More

VIDEO: Týždeň zelených budov 2022

Podujatia nadväzovali na Svetový týždeň zelených budov a hlavným mottom série podujatí po celom svete bolo #BuildingforEveryone. Read more
Read More

VIDEO: Udržateľné budovy a mestá a energetická kríza

Rastúce ceny energií a otázka ich dostupnosti budú dôležitou témou v nasledujúcich mesiacoch s dopadom aj na výstavbu a obnovu budov. Read more
Read More

VIDEO: GREEN WALK–GREEN TALK – JURKOVIČOVA TEPLÁREŇ

Funkcionalistická budova národnej kultúrnej pamiatky Jurkovičova Tepláreň je jednou z posledných spomienok na zlatú industriálnu éru Bratislavy. Read more
Read More

VIDEO: Uhlíková stopa budov

Podujatie bolo zamerané na zabudovaný a prevádzkový uhlík v budovách a na spôsoby a nástroje pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality budov. Read more
Read More

VIDEO: Drevo ako obnoviteľný zdroj a alternatíva vo výstavbe

Drevená modulárna výstavba podporuje udržateľnosť a uhlíkovú neutralitu v zmysle cieľov Európskej únie a zvyšuje efektivitu výstavby. Read more
Read More

VIDEO: Zelené strechy a fasády – cesta k zelenším mestám

Webinár je zameraný na problematiku zelených striech a zelených fasád, ktoré majú množstvo benefitov pre samosprávy aj jednotlivcov. Read more
Read More

VIDEO: Recyklácia vôd a riešenie klimatickej krízy

Webinár je zameraný na hospodárenie s vodou v budovách a v exteriéri, úsporu pitnej vody a využívanie zrážkovej alebo šedej vody na ďalšie využitie. Read more
Read More

VIDEO: Týždeň zelených budov 2021

Hlavným mottom 11. ročníka série podujatí s názvom Týždeň zelených budov 2021 bolo „Klíma a jej výzvy pre budovy, spoločnosť a ekonomiku.“ Read more
Read More

VIDEO: Nové smery v práve a financovaní v stavebníctve

Odborné podujatie bolo zamerané na témy týkajúce sa ESG, zeleného financovania a investovania do udržateľných projektov a tiež na EU taxonómiu. Read more
Read More

VIDEO: Návrat do novej reality – fráza alebo skutočnosť?

Ako sa zmenili nároky na zdravé vnútorné prostredie počas obdobia pandémie koronavírusu na školách, v kanceláriách a verejných budovách. Read more
Read More

VIDEO: Udržateľné budovy a udržateľné materiály

Podujatie bolo zamerané na udržateľnú výstavbu a zvyšovanie efektívnosti výstavby mimo staveniska s dôrazom na predprojektovú a projektovú fázu. Read more
Read More

Level(s) – European sustainable buildings framework

Level(s) is a new European approach to assess and report on the sustainability performance of buildings, throughout the full life cycle of buildings. Read more
Read More