EU Taxonómia a stavebný sektor – GREEN BUILDING ACADEMY 2024

Záverečný webinár akadémie sa venoval EU Taxonómii v oblasti výstavby a klasifikácii činností a investícií do udržateľného rozvoja sektora. Read more
Read More

Tretiu Prezidentskú zelenú pečať získala historická budova

Prezidentka Zuzana Čaputová udelila tretiu zelenú pečať za udržateľnosť novému Ekocentru v zrekonštruovanom Szapáryho kaštieli v Čunove. Read more
Read More

Tretiu Prezidentskú zelenú pečať získalo Ekocentrum v zrekonštruovanom kaštieli

Tlačové správy

Tretiu Prezidentskú zelenú pečať získalo Ekocentrum v zrekonštruovanom kaštieli

21.05.2024

Prezidentka Zuzana Čaputová udelila Prezidentskú zelenú pečať Ekocentru v zrekonštruovanom Szapáryho kaštieli v Čunove. Ide o tretiu verejnú budovu ocenenú špeciálnym certifikátom za udržateľnosť pre Read more

Read More

Úspešné projekty ocenené na česko-slovenskom summite o udržateľnosti

Tlačové správy

Úspešné projekty ocenené na česko-slovenskom summite o udržateľnosti

17.05.2024

Druhého ročníka medzinárodnej konferencie Czech & Slovak Sustainability Summit sa zúčastnilo spolu 578 odborníkov na udržateľnosť a ESG a na hlavnom pódiu a v rámci šiestich popoludňajších workshopov Read more

Read More

ESG a stavebný sektor – GREEN BUILDING ACADEMY 2024

Tretí webinár akadémie je zameraný na dopad ESG na stavebný sektor, základy ESG reportingu a na vykazovanie informácií o udržateľnosti podnikov. Read more
Read More

Budovy môžu byť nedokonalé a pritom krásne

Tlačové správy

Budovy môžu byť nedokonalé a pritom krásne

26.04.2024

Budovy, ktoré máme radi, majú dlhšiu životnosť. Máme k nim vzťah, staráme sa o ne, lebo sú súčasťou našej komunity alebo žijeme v ich susedstve.

Read more

Read More

Vyhlásenie výsledkov súťaže DETI A ARCHITEKTÚRA

Hlavnou témou projektu bola v roku 2023 „Zelená architektúra, zelené stavebníctvo“ a deti mali namaľovať svoju predstavu Zelenej mestskej štvrte. Read more
Read More

Európski architekti hovorili o udržateľnosti aj kráse budov

Medzinárodná konferencia bola venovaná cirkularite, ale aj emočnej udržateľnosti v architektúre, pracovným ekosystémom a drevostavbám. Read more
Read More

Druhá Prezidentská zelená pečať bola udelená na Spiši

Tlačové správy

Druhá Prezidentská zelená pečať bola udelená na Spiši

24.04.2024

Prezidentka Zuzana Čaputová udelila zrekonštruovanej mestskej plavárni v Starej Ľubovni ocenenie Prezidentská zelená pečať. Ide o druhú verejnú budovu ocenenú špeciálnym certifikátom za udržateľnosť pre verejné budovy. Prvú Read more

Read More

Druhá Prezidentská zelená pečať bola udelená na Spiši

Prezidentka Zuzana Čaputová udelila zrekonštruovanej mestskej plavárni v Starej Ľubovni ocenenie za udržateľnosť Prezidentská zelená pečať. Read more
Read More

GREEN BUILDING SUMMIT 2024 – FUTURE IN CLOSED LOOP

Tretí ročník medzinárodnej konferencie s účasťou svetových architektov a odborníkov bol o cirkularite a udržateľnosti v architektúre a stavebníctve. Read more
Read More

GREEN BUILDING SUMMIT 2024 bude najmä o cirkularite

Bratislava bude opäť patriť špičkovým európskym expertom na udržateľné riešenia v architektúre a v stavebníctve počas 3. ročníka konferencie. Read more
Read More

GREEN BUILDING SUMMIT o cirkularite ako ceste k udržateľnej budúcnosti

Tlačové správy

GREEN BUILDING SUMMIT o cirkularite ako ceste k udržateľnej budúcnosti

16.04.2024

Špičkoví európski experti prinesú na Slovensko nové témy a inovatívne prístupy v architektúre a v stavebníctve. Zamerajú sa najmä na cirkularitu ako Read more

Read More

Czech & Slovak Sustainability Summit 2024: Program plný inšpirácie, diskusií a praktických príkladov

Tlačové správy

Czech & Slovak Sustainability Summit 2024: Program plný inšpirácie, diskusií a praktických príkladov

08.04.2024

Kompletný program podujatia s názvom Czech & Slovak Sustainability Summit 2024, ktoré sa uskutoční 25. apríla 2024 v Cubex Centre Praha, je plný Read more

Read More

Zabudovaný uhlík – GREEN BUILDING ACADEMY 2024

Druhý webinár akadémie je zameraný na stavebné materiály, výpočet zabudovaného uhlíka a jeho význam z hľadiska životného cyklu a praktické príklady. Read more
Read More

EcoCocon otvorí unikátnu fabriku na výrobu stavebných panelov zo slamy

Tlačové správy

EcoCocon otvorí unikátnu fabriku na výrobu stavebných panelov zo slamy

21.03.2024

Na jeseň spustí spoločnosť EcoCocon vo Voderadoch svetový unikát – modernú, vysoko automatizovanú fabriku na výrobu inovatívnych stenových panelov z prírodných materiálov. Prírodné stavebné materiály sú Read more

Read More

Výroba slamených stavebných panelov na Slovensku

Deň otvorených dverí spoločnosti EcoCocon v prvej fabrike na výrobu slamených stavebných panelov na Slovensku pri priemyselnom parku Voderady.  Read more
Read More

Unikátny závod EcoCocon na výrobu panelov zo slamy

Vysoko automatizovaná fabrika na výrobu inovatívnych stenových panelov z prírodných materiálov je sama postavená z dreveno-slamených panelov. Read more
Read More

Revízia smernice o energetickej hospodárnosti budov prijatá

Európsky parlament schválil revíziu smernice, ktorej cieľom je významné zníženie emisií do roku 2030 a dekarbonizácia fondu budov do roku 2050. Read more
Read More

Cirkularita v stavebníctve – GREEN BUILDING ACADEMY 2024

Odštartovali sme novú akadémiu GREEN BUILDING ACADEMY 2024 s úvodným modulom o špecifikách a princípoch cirkularity v stavebníctve. Read more
Read More

Privítali sme 7 nových členov na GREEN BUSINESS CLUB 2024

Novým exkluzívnym členom rady je spoločnosť EcoCocon, ktorá čoskoro otvorí výrobný závod na unikátny udržateľný dreveno-slamený konštrukčný systém. Read more
Read More

GREEN BUSINESS CLUB 2024 – 13. výročie založenia SKGBC

Na tradičnom podujatí oslávime 13. výročie založenia rady v príjemnej podvečernej atmosfére spolu s novými členmi a sympatizantami rady. Read more
Read More

Výsledky 10. ročníka výtvarnej súťaže Deti a architektúra sú už známe

Tlačové správy

Výsledky 10. ročníka výtvarnej súťaže Deti a architektúra sú už známe

14.02.2024

Kreativita, originalita, farebnosť. Tieto tri slová najlepšie vystihujú celkový dojem z výtvarných prác zaslaných do 10. ročníka výtvarnej súťaže k projektu Deti a architektúra. Do Read more

Read More

Výsledky 10. ročníka výtvarnej súťaže sú už známe

Do súťaže na tému Zelená mestská štvrť v rámci projektu Deti a architektúra prišlo vyše 600 výtvarných prác, z ktorých porota vybrala vyše dvadsať. Read more
Read More

Sustainability Summit hľadá najlepšie udržateľné projekty

Cieľom česko-slovenského podujatia je vytvoriť platformu na prepájanie biznisu a vedy, a uľahčiť tak spoluprácu v oblasti udržateľnosti.  Read more
Read More

VIDEO: Udržateľná výstavba a obnova budov pre obce a mestá

Webinár pre zástupcov miest a obcí s cieľom prezentácie praktických príkladov udržateľnej výstavby a obnovy verejných budov a odbornej diskusie. Read more
Read More

Najdôležitejšie zmeny v stavebnej legislatíve

Vláda opäť mení stavebné predpisy. Meniť sa má všetko. Nielen súčasný stavebný zákon, ale aj nový zákon o výstavbe a nový zákon o územnom plánovaní. Read more
Read More

SKGBC na konferencii OSN o zmene klímy COP28

Stavebný sektor má ambíciu implementovať udržateľné riešenia vo veľkom rozsahu s cieľom dosiahnuť dekarbonizácia budov aj stavebného priemyslu. Read more
Read More

Čo je v európskych smerniciach EED a EPBD?

Slovensko má dva roky na ich transpozíciu oboch smerníc, pričom kompetencie si delia Ministerstvo hospodárstva SR a Ministerstvo dopravy SR. Read more
Read More

GREEN WALK – GREEN TALK: Rekonštrukcia OD Dunaj

Masívna prestavba so zachovaním pôvodného výrazu je výsledkom architektonickej súťaže, ktorej víťazom sa stala svetoznáma kancelária Bogle Architects. Read more
Read More

Prvá verejná budova s novým certifikátom za udržateľnosť

Na Slovensku vznikol jedinečný projekt na hodnotenie udržateľnosti verejných budov, ktorý sa uchádza aj o Cenu Nového európskeho Bauhausu 2024. Read more
Read More

Prvá budova má Prezidentskú zelenú pečať – nový certifikát za udržateľnosť pre verejné budovy

Tlačové správy

Prvá budova má Prezidentskú zelenú pečať – nový certifikát za udržateľnosť pre verejné budovy

27.11.2023

Slovensko môže z európskych fondov investovať do obnovy verejných budov významné finančné prostriedky. Kľúčové je tieto prostriedky nielen minúť, ale využiť ich Read more

Read More

Obnova budov ako pilier sociálnej politiky novej vlády

Platforma Budovy pre budúcnosť predstavila návrh ôsmich krokov k zlepšeniu sociálnej politiky novej vlády opatreniami zameranými na obnovu budov. Read more
Read More

Zažite s nami v septembri Týždeň zelených budov 2024

Pripravuje už 14. ročník série podujatí o udržateľnej výstavbe, ktoré budú nadväzovať na Svetový týždeň zelených budov (World Green Building Week). Read more
Read More

ESG a udržateľnosť sú dôležité pri investovaní do nehnuteľností

Tlačové správy

ESG a udržateľnosť sú dôležité pri investovaní do nehnuteľností

28.9.2023

Udržateľnosť a ESG sa stávajú dôležitými faktormi pri investovaní v oblasti výstavby. Financovanie budov sa stále viac zameriava na projekty, ktoré spĺňajú kritériá udržateľnosti.

„Do popredia Read more

Read More

VIDEO: EU Taxonómia, ESG a zelené financovanie

GREEN BUSINESS BREAKFAST o financovaní projektov navrhnutých s ohľadom na úsporu energie, využívanie obnoviteľných zdrojov a zníženie emisií. Read more
Read More

VIDEO: Modularita a životný cyklus budov

GREEN BUSINESS BREAKFAST na tému modularita a životný cyklus budov sa bude venovať nízkouhlíkovým a energeticky efektívnym materiálom a technológiám. Read more
Read More

Modularita a moderné technológie sú nevyhnutné pre udržateľnú výstavbu

Tlačové správy

 

Modularita a moderné technológie sú nevyhnutné pre udržateľnú výstavbu

21.9.2023

Budovy sú v celom životnom cykle značným prispievateľov k tvorbe skleníkových plynov. Preto je žiadúce, aby sa počas ich celého životného cyklu používali nízkouhlíkové a energeticky Read more

Read More

VIDEO: GREEN BUILDING BIKE TOUR 2023

Prvý ročník organizovanej cykloexkurzie počas Týždňa zelených budov a Európskeho týždňa mobility so zastávkami pri budovách s prvkami udržateľnosti. Read more
Read More

VIDEO: Cesta k uhlíkovej neutralite

GREEN BUSINESS AFTERNOON o znižovaní zabudovaného uhlíka pri novostavbách a obnove budov pomocou moderných ekologických technológií a procesov. Read more
Read More

VIDEO: Týždeň zelených budov 2023

Séria podujatí už 13. ročníka Týždňa zelených budov nadväzovala na Svetový týždeň zelených budov s celosvetovým mottom #BuildingTheTransition. Read more
Read More

Bude nám stačiť 6 rokov na zníženie emisií na polovicu?

Tlačové správy

 

Bude nám stačiť 6 rokov na zníženie emisií na polovicu?

19.9.2023

Slovensko je signatárom záväzku Európskej únie na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050 a redukcie emisií v porovnaní s rokom 1990 o Read more

Read More

SKGBC pripravuje bohatý Týždeň zelených budov 2023

Tlačové správy

 

SKGBC pripravuje bohatý Týždeň zelených budov 2023

14.9.2023

Cesta k uhlíkovej neutralite, modularita a životný cyklus budov, ale aj EU Taxonómia, ESG a zelené financovanie v stavebníctve budú hlavné témy podujatí, ktoré pripravuje Slovenská rada Read more

Read More

Koniec výroby lineárnych žiariviek

Tlačové správy

 

Koniec výroby lineárnych žiariviek

31.8.2023

Direktíva Európskeho parlamentu a rady 2011/65/EÚ, známa pod označením RoHS (Restriction of the use of Hazardous Substances), ktorá obmedzuje používanie nebezpečných látok, zasiahla bežných spotrebiteľov už niekoľkokrát. Naposledy vo februári 2023, Read more

Read More

Legislatíva pre drevostavby potrebuje zmeny

Tlačové správy

 

Legislatíva pre drevostavby potrebuje zmeny

24.8.2023

Na Slovensku sa pripravuje nová legislatíva týkajúca sa drevostavieb, ktorú Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) podporila prípravou rozsiahleho pozičného dokumentu. Z neho vyplýva potreba aktívnejšieho využívania dreva Read more

Read More

Pripravujeme už 13. ročník Týždňa zelených budov

Cesta k uhlíkovej neutralite, modularita a životný cyklus budov, EU Taxonómia, ESG a zelené financovanie budú hlavné témy Týždňa zelených budov. Read more
Read More

Novela zákona o ŠFRB podporuje zelené riešenia

Veľká časť zmien sa do zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania dostala vďaka práci našej dcérskej platformy Budovy pre budúcnosť. Read more
Read More

Ako priniesť výhody drevostavieb na Slovensko?

Plnému využitiu dreva ako stavebného materiálu bránia niektoré bariéry, ktoré by sa dali eliminovať úpravou legislatívy. Read more
Read More

Udržateľná prevádzka budov – ukončenie akadémie

Posledný siedmy modul akadémie sa venoval prevádzke budov, ktorá komplexne nadväzuje na projekt, stavebnú činnosť aj vybavenie budov. Read more
Read More

Zdravé vnútorné prostredie v budovách

Šiesty modul akadémie je zameraný na požiadavky, benefity a základné parametre zdravého vnútorného prostredia a najlepšie príklady z praxe. Read more
Read More