Udržateľné narábanie s vodou a udržateľná zeleň

Piaty modul akadémie je venovaný udržateľnému narábaniu s vodou a udržateľnej zeleni, vodozádržným opatreniam, zeleným strechám a fasádam. Read more
Read More

Zdravé vnútorné prostredie v budovách

Šiesty modul akadémie je zameraný na požiadavky, benefity a základné parametre zdravého vnútorného prostredia a najlepšie príklady z praxe. Read more
Read More

Udržateľná prevádzka budov – ukončenie akadémie

Posledný modul akadémie sa venuje prevádzke budov, ktorá komplexne nadväzuje na projekt, stavebnú činnosť aj vybavenie budov. Read more
Read More

Európski architekti ukázali ako môžu byť mestá zelenšie

Medzinárodná konferencia GREEN BUILDING SUMMIT 2023 bola tento rok venovaná udržateľným mestským štvrtiam a významným drevostavbám vo svete. Read more
Read More

Európski architekti v Bratislave ukázali, ako môžu byť mestá zelenšie

Tlačové správy

Európski architekti v Bratislave ukázali, ako môžu byť mestá zelenšie

28.4.2023

Ako premeniť štvorprúdovku na plnohodnotnú mestskú štvrť, ako vzniká najvyššia drevená stavba na svete či návrh parku s meteostanicami na meranie teploty a znečistenia ovzdušia. Tak Read more

Read More

GREEN BUILDING SUMMIT 2023 FUTURE–PROOF URBAN DISTRICTS

Medzinárodná konferencia so svetovými rečníkmi je vrcholné podujatie v stredoeurópskom regióne zamerané na udržateľné mestské štvrte. Read more
Read More

GREEN BUILDING SUMMIT o plánovaní udržateľných mestských štvrtí

Tlačové správy

 

GREEN BUILDING SUMMIT o plánovaní udržateľných mestských štvrtí

21.4.2023

Ako reaguje trh na stále sa zvyšujúci dopyt po environmentálne zodpovedných a udržateľných riešeniach v oblasti výstavby? Môžu architektonické diela vytvárať kvalitný priestor pre prácu, život alebo Read more

Read More

Aktualita vzor

Bratislava, 6. februára 2023 – Na slávnostnom podujatí GREEN BUSINESS CLUB 2023, ktoré sa uskutočnilo pri príležitosti 12. výročia založenia Slovenskej rady pre zelené budovy (SJGBC), sme privítali päť nových členov rady.

K doterajším dvom exkluzívnym členom rady, Read more

Read More

Aj tento rok sa uchádzame o 2 % z daní

Poukázané percentá z asignovaných daní používame na správnu vec – na podporu propagácie a šírenie informácií o prínosoch udržateľnosti vo výstavbe. Read more
Read More

Na Slovensku je prvá uhlíkovo neutrálna office budova

Tlačové správy

Na Slovensku je prvá uhlíkovo neutrálna office budova

7.2.2023

Na Slovensku je prvá uhlíkovo neutrálna kancelárska budova. Stal sa ňou bratislavský Einpark Offices, ktorý získal prestížny LEED Zero Carbon certifikát. Projekt developera CORWIN uspel po viac ako Read more

Read More

Privítali sme nových členov na GREEN BUSINESS CLUB 2023

Okrem nového exkluzívneho člena CTP Invest SK sme v rade privítali ďalších nových členov: BMI Slovensko, Palace Office, Woodrock a Zelenú stavbu. Read more
Read More

Privítali sme nových členov SKGBC

Tlačové správy

Privítali sme nových členov SKGBC

6.2.2023

Na slávnostnom podujatí GREEN BUSINESS CLUB 2023, ktoré sa uskutočnilo pri príležitosti 12. výročia založenia Slovenskej rady pre zelené budovy (SJGBC), sme privítali päť nových členov rady. K doterajším dvom exkluzívnym Read more

Read More

Zástupcovia BRE o nemocniciach aj obnove historických budov

Historicky prvý certifikát BREEAM Outstanding v strednej Európe za zrekonštruovanú historickú budovu získala začiatkom februára Pradiareň 1900. Read more
Read More

Zástupcovia BRE o nemocniciach aj obnove historických budov na Slovensku

Tlačové správy

Zástupcovia BRE o nemocniciach aj obnove historických budov na Slovensku

1.2.2023

Certifikácia nemocničných budov pri podpore investičných projektov z Plánu obnovy a odolnosti (POO), návšteva prvej uhlíkovo neutrálnej kancelárie prezidenta a odovzdanie historicky prvého certifikátu BREEAM Outstanding Read more

Read More

3. ročník súťaže o Cenu Nového euróskeho Bauhausu

Do súťaže možno prihlásiť projekty v oblasti vzdelávania alebo inšpiratívne idey mladých tvorcov, ktoré napĺňajú 3 piliere Nového európskeho Bauhausu. Read more
Read More

VIDEO: Nabíjacie stanice pre elektromobily v budovách

Elektromobilita je dnes kľúčovým smerom v automobilovej doprave. Musí sa na ňu pripraviť infraštruktúra nielen v cestnej sieti, ale tiež v budovách. Read more
Read More

Iniciatíva pre moderné drevostavby sa rozširuje

Spolu s vybranými členmi, ďalšími združeniami a odborníkmi z akademického prostredia sme založili Iniciatívu pre moderné drevostavby. Read more
Read More

Vznikla Iniciatíva pre moderné drevostavby

Tlačové správy

Vznikla Iniciatíva pre moderné drevostavby

29.11.2022

Na Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) spolu so svojimi členmi, ďalšími združeniami a odborníkmi z akademického prostredia založili Iniciatívu pre moderné drevostavby s cieľom podporiť drevo ako udržateľnú surovinu v Read more

Read More

VIDEO: UHLÍKOVÁ STOPA BUDOV

Bratislava, 14. novembra 2022 – Pozrite si záznam prednášok z podujatia GREEN BUSINESS BREAKFAST venované téme Uhlíková stopa budov. Podujatie organizovala Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) dňa 22. septembra 2022 v rámci  Read more

Read More

VIDEO: GREEN WALK – GREEN TALK – JURKOVIČOVA TEPLÁREŇ

Bratislava, 14. novembra 2022 – Pozrite si záznam prednášok z podujatia GREEN WALK – GREEN TALK, ktoré bolo venované predstaveniu a prehliadke historickej budovy Jurkovičova Tepláreň. Podujatie organizovala Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) Read more

Read More

VIDEO: UDRŽATEĽNÉ BUDOVY A MESTÁ V ČASE ENERGETICKEJ KRÍZY

Bratislava, 14. novembra 2022 – Pozrite si záznam diskusie z podujatia GREEN BUSINESS BREAKFAST na tému Udržateľné budovy a mestá v čase energetickej krízy. Podujatie organizovala Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) Read more

Read More

VIDEO: Novinky vo výstavbe a územnom plánovaní

Webinár o nových stavebných zákonoch je zameraný na povoľovací proces a tvorbu územného plánu podľa nových stavebných predpisov. Read more
Read More

VIDEO: Týždeň zelených budov 2022

Podujatia nadväzovali na Svetový týždeň zelených budov a hlavným mottom série podujatí po celom svete bolo #BuildingforEveryone. Read more
Read More

Udržateľné budovy sú kľúčové pri riešení súčasnej situácie

Mestá sa pripravujú na nárast cien energií. Rastúce ceny a dostupnosť energií budú dôležitou témou nielen počas nasledujúcej vykurovacej sezóny. Read more
Read More

Mestá sa pripravujú na bezprecedentný nárast cien energií

Tlačové správy

Mestá sa pripravujú na bezprecedentný nárast cien energií

29.9.2022

Mestá, nielen na Slovensku, sa pripravujú na bezprecedentný nárast cien energií. Dokonca na riziko ich nedostupnosti. Rastúce ceny energií a otázka ich dostupnosti budú dôležitou témou nielen počas Read more

Read More

VIDEO: Udržateľné budovy a mestá a energetická kríza

Rastúce ceny energií a otázka ich dostupnosti budú dôležitou témou v nasledujúcich mesiacoch s dopadom aj na výstavbu a obnovu budov. Read more
Read More

VIDEO: GREEN WALK–GREEN TALK – JURKOVIČOVA TEPLÁREŇ

Funkcionalistická budova národnej kultúrnej pamiatky Jurkovičova Tepláreň je jednou z posledných spomienok na zlatú industriálnu éru Bratislavy. Read more
Read More

Uhlíková stopa budov a boj s klimatickou krízou

Budovy nielen materiálmi, z ktorých sú postavené, ale aj svojou prevádzkou zodpovedajú za takmer 40 % svetových emisií skleníkových plynov. Read more
Read More

Uhlíková stopa budov dokáže výrazne ovplyvniť boj s klimatickou krízou

Tlačové správy

Uhlíková stopa budov dokáže výrazne ovplyvniť boj s klimatickou krízou

23.9.2022

Pojem uhlíková stopa (prepočítavaná na hmotnosť CO2) sa stáva neoddeliteľnou súčasťou dnešnej doby. Budovy nielen materiálmi, z ktorých sú postavené, no aj svojou prevádzkou zodpovedajú za Read more

Read More

Pomôže nám drevo pri klimatických cieľoch?

Tlačové správy

Pomôže nám drevo pri klimatických cieľoch?

22.9.2022

Využívanie dreva ako stavebného materiálu v modernom stavebníctve je nedostatočné. Stavebné materiály z dreva preto musia byť súčasťou riešení pre dosiahnutie klimatických cieľov na roky 2030 a 2050. Zhodli sa Read more

Read More

VIDEO: Uhlíková stopa budov

Podujatie bolo zamerané na zabudovaný a prevádzkový uhlík v budovách a na spôsoby a nástroje pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality budov. Read more
Read More

Pomôže nám drevo pri klimatických cieľoch?

Využívanie dreva ako stavebného materiálu je nedostatočné. Stavebné materiály z dreva musia byť súčasťou riešení pre dosiahnutie klimatických cieľov. Read more
Read More

VIDEO: Drevo ako obnoviteľný zdroj a alternatíva vo výstavbe

Drevená modulárna výstavba podporuje udržateľnosť a uhlíkovú neutralitu v zmysle cieľov Európskej únie a zvyšuje efektivitu výstavby. Read more
Read More

V utorok začína Týždeň zelených budov 2022

Tlačové správy

V utorok začína Týždeň zelených budov 2022

16.9.2022

Uhlíková stopa budov, drevo ako obnoviteľný zdroj a alternatíva v komerčnej výstavbe a tiež udržateľné budovy a mestá v čase energetickej krízy sú hlavné témy podujatí Týždňa zelených budov Read more

Read More

Desatoro riešení pre správcov verejných budov

Prečítajte si desať riešení, ktoré majú potenciál znížiť spotrebu energie na vykurovaní verejných budov v rozsahu až do 20 percent. Read more
Read More

Ako znížiť spotrebu energie na vykurovanie vo verejných budovách až o 20 %

Tlačové správy

Ako znížiť spotrebu energie na vykurovanie vo verejných budovách až o 20 %

19.7.2022

Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA) na Úrade vlády SR spolu s odborníkmi z platformy Budovy pre budúcnosť (BPB) pripravili opatrenia na zníženie Read more

Read More

Panattoni otvorí na Záhorí vlajkovú loď medzi ekologickými priemyselnými halami na Slovensku

Tlačové správy

Panattoni otvorí na Záhorí vlajkovú loď medzi ekologickými priemyselnými halami na Slovensku

2.6.2022

Industriálny developer a líder na európskom trhu Panattoni v spolupráci s investičným fondom BHS Real Estate Fund SICAV, a.s. už onedlho odovzdajú do užívania Read more

Read More

Svetoví architekti o udržateľnosti v Bratislave

GREEN BUILDING SUMMIT 2022 bolo vrcholné podujatie v stredoeurópskom regióne s tematikou udržateľnej výstavby a obnovy budov. Read more
Read More

Svetoví architekti o udržateľnosti naživo v Bratislave

Tlačové správy

Svetoví architekti o udržateľnosti naživo v Bratislave

9.5.2022

Udržateľnosť v tom najširšom význame je spôsob existencie, ktorý čerpaním zdrojov na uspokojovanie vlastných potrieb nezaťažuje budúce generácie. V súčasnosti biokapacitu planéty, čiže prirodzenú schopnosť regenerácie zdrojov a absorpcie Read more

Read More

Plán obnovy z pohľadu TZB a stavebníctva

Tlačové správy

Plán obnovy z pohľadu TZB a stavebníctva

12.4.2022

Hlavnou témou 8. ročníka odbornej konferencie TECHFORUM bola otázka Ako môže stavebníctvo a TZB prispieť k plánu obnovy pre Európu? Medzi prezentujúcimi vystúpili aj zástupcovia verejnej správy, ktorí sa Read more

Read More

Slovensko potrebuje konkrétne plány pre znižovanie závislosti na ruskom plyne, zvyšovanie energetickej efektívnosti a rozvoj obnoviteľných zdrojov energie

Tlačové správy

Slovensko potrebuje konkrétne plány pre znižovanie závislosti na ruskom plyne, zvyšovanie energetickej efektívnosti a rozvoj obnoviteľných zdrojov energie

8.4.2022

Platforma Budovy pre budúcnosť, ako najväčšie profesionálne záujmové združenie pre sektor budov na Slovensku, vyzvala v piatok predsedu Read more

Read More

BKT.SUMMIT 2022 zameraný na udržateľnosť a prínosy pre životné prostredie

Tlačové správy

BKT.SUMMIT 2022 zameraný na udržateľnosť a prínosy pre životné prostredie

7.4.2022

Ak pôsobíte v oblasti stavebníctva a realít, iste ste 31.marca nepremeškali medzinárodnú konferenciu BKT.SUMMIT 2022 so zameraním na udržateľnosť a prínosy technológie v budovách pre oblasť Read more

Read More

Prezidentka uviedla projekt Prezidentská zelená pečať

Má motivovať úrady, organizácie a inštitúcie, aby prevzali štandardy zelenej inštitúcie a nasmerovali obnovu aj prevádzku k udržateľnosti. Read more
Read More

Projekt o udržateľných budovách s tisíckami účastí pokračuje do apríla 2022

Tlačové správy

Projekt o udržateľných budovách s tisíckami účastí pokračuje do apríla 2022

4.2.2022

Udržateľnosť a udržateľný rozvoj sa postupne stávajú neoddeliteľnou súčasťou všetkých oblastí nášho života. Ani stavebníctvo nie je výnimkou. Vznikajú požiadavky na maximálne zníženie negatívnych dopadov Read more

Read More

Konferencia GREEN BUILDING 2022 bude reagovať na Green Deal aj Klimatickú konferenciu OSN

Tlačové správy

Konferencia GREEN BUILDING 2022 bude reagovať na Green Deal aj Klimatickú konferenciu OSN

13.1.2022

Čo konkrétne vyplýva z úniovej Zelenej dohody pre Európu (Green Deal), ako sa s týmito záväzkami vyrovnať a ako reagovať na závery Klimatickej Read more

Read More

Európska komisia chce výrazne znížiť emisie v sektore budov

Smernicou chce naplniť záväzky Európskej zelenej dohody cez dekarbonizáciu budov. Nové budovy by mali byť od roku 2030 s nulovými emisiami. Read more
Read More

VIDEO: Zelené strechy a fasády – cesta k zelenším mestám

Webinár je zameraný na problematiku zelených striech a zelených fasád, ktoré majú množstvo benefitov pre samosprávy aj jednotlivcov. Read more
Read More

VIDEO: Recyklácia vôd a riešenie klimatickej krízy

Webinár je zameraný na hospodárenie s vodou v budovách a v exteriéri, úsporu pitnej vody a využívanie zrážkovej alebo šedej vody na ďalšie využitie. Read more
Read More

VIDEO: Týždeň zelených budov 2021

Hlavným mottom 11. ročníka série podujatí s názvom Týždeň zelených budov 2021 bolo „Klíma a jej výzvy pre budovy, spoločnosť a ekonomiku.“ Read more
Read More

VIDEO: Nové smery v práve a financovaní v stavebníctve

Odborné podujatie bolo zamerané na témy týkajúce sa ESG, zeleného financovania a investovania do udržateľných projektov a tiež na EU taxonómiu. Read more
Read More