Výsledky 10. ročníka výtvarnej súťaže Deti a architektúra sú už známe

Tlačové správy

Výsledky 10. ročníka výtvarnej súťaže Deti a architektúra sú už známe

14.02.2024

Kreativita, originalita, farebnosť. Tieto tri slová najlepšie vystihujú celkový dojem z výtvarných prác zaslaných do 10. ročníka výtvarnej súťaže k projektu Deti a architektúra. Do Read more

Read More

Výsledky 10. ročníka výtvarnej súťaže sú už známe

Do súťaže na tému Zelená mestská štvrť v rámci projektu Deti a architektúra prišlo vyše 600 výtvarných prác, z ktorých porota vybrala vyše dvadsať. Read more
Read More

Sustainability Summit hľadá najlepšie udržateľné projekty

Cieľom česko-slovenského podujatia je vytvoriť platformu na prepájanie biznisu a vedy, a uľahčiť tak spoluprácu v oblasti udržateľnosti.  Read more
Read More

Najdôležitejšie zmeny v stavebnej legislatíve

Vláda opäť mení stavebné predpisy. Meniť sa má všetko. Nielen súčasný stavebný zákon, ale aj nový zákon o výstavbe a nový zákon o územnom plánovaní. Read more
Read More

VIDEO: Udržateľná výstavba a obnova budov pre obce a mestá

Webinár pre zástupcov miest a obcí s cieľom prezentácie praktických príkladov udržateľnej výstavby a obnovy verejných budov a odbornej diskusie. Read more
Read More

GREEN BUSINESS CLUB 2024 – 13. výročie založenia SKGBC

Na tradičnom podujatí oslávime 13. výročie založenia rady v príjemnej podvečernej atmosfére spolu s novými členmi a sympatizantami rady. Read more
Read More

GREEN BUILDING SUMMIT 2024 – FUTURE IN CLOSED LOOP

Tretí ročník medzinárodnej konferencie s účasťou svetových architektov, ktorá bude zameraná na udržateľnosť v architektúre a stavebníctve. Read more
Read More

SKGBC na konferencii OSN o zmene klímy COP28

Stavebný sektor má ambíciu implementovať udržateľné riešenia vo veľkom rozsahu s cieľom dosiahnuť dekarbonizácia budov aj stavebného priemyslu. Read more
Read More

Prvá verejná budova s novým certifikátom za udržateľnosť

Na Slovensku vznikol jedinečný projekt na hodnotenie udržateľnosti verejných budov, ktorý sa uchádza aj o Cenu Nového európskeho Bauhausu 2024. Read more
Read More

Prvá budova má Prezidentskú zelenú pečať – nový certifikát za udržateľnosť pre verejné budovy

Tlačové správy

Prvá budova má Prezidentskú zelenú pečať – nový certifikát za udržateľnosť pre verejné budovy

27.11.2023

Slovensko môže z európskych fondov investovať do obnovy verejných budov významné finančné prostriedky. Kľúčové je tieto prostriedky nielen minúť, ale využiť ich Read more

Read More

Obnova budov ako pilier sociálnej politiky novej vlády

Platforma Budovy pre budúcnosť predstavila návrh ôsmich krokov k zlepšeniu sociálnej politiky novej vlády opatreniami zameranými na obnovu budov. Read more
Read More

ESG a udržateľnosť sú dôležité pri investovaní do nehnuteľností

Tlačové správy

ESG a udržateľnosť sú dôležité pri investovaní do nehnuteľností

28.9.2023

Udržateľnosť a ESG sa stávajú dôležitými faktormi pri investovaní v oblasti výstavby. Financovanie budov sa stále viac zameriava na projekty, ktoré spĺňajú kritériá udržateľnosti.

„Do popredia Read more

Read More

VIDEO: EU Taxonómia, ESG a zelené financovanie

GREEN BUSINESS BREAKFAST o financovaní projektov navrhnutých s ohľadom na úsporu energie, využívanie obnoviteľných zdrojov a zníženie emisií. Read more
Read More

VIDEO: Modularita a životný cyklus budov

GREEN BUSINESS BREAKFAST na tému modularita a životný cyklus budov sa bude venovať nízkouhlíkovým a energeticky efektívnym materiálom a technológiám. Read more
Read More

Modularita a moderné technológie sú nevyhnutné pre udržateľnú výstavbu

Tlačové správy

 

Modularita a moderné technológie sú nevyhnutné pre udržateľnú výstavbu

21.9.2023

Budovy sú v celom životnom cykle značným prispievateľov k tvorbe skleníkových plynov. Preto je žiadúce, aby sa počas ich celého životného cyklu používali nízkouhlíkové a energeticky Read more

Read More

VIDEO: GREEN BUILDING BIKE TOUR 2023

Prvý ročník organizovanej cykloexkurzie počas Týždňa zelených budov a Európskeho týždňa mobility so zastávkami pri budovách s prvkami udržateľnosti. Read more
Read More

VIDEO: Cesta k uhlíkovej neutralite

GREEN BUSINESS AFTERNOON o znižovaní zabudovaného uhlíka pri novostavbách a obnove budov pomocou moderných ekologických technológií a procesov. Read more
Read More

VIDEO: Týždeň zelených budov 2023

Séria podujatí už 13. ročníka Týždňa zelených budov nadväzovala na Svetový týždeň zelených budov s celosvetovým mottom #BuildingTheTransition. Read more
Read More

Bude nám stačiť 6 rokov na zníženie emisií na polovicu?

Tlačové správy

 

Bude nám stačiť 6 rokov na zníženie emisií na polovicu?

19.9.2023

Slovensko je signatárom záväzku Európskej únie na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050 a redukcie emisií v porovnaní s rokom 1990 o Read more

Read More

SKGBC pripravuje bohatý Týždeň zelených budov 2023

Tlačové správy

 

SKGBC pripravuje bohatý Týždeň zelených budov 2023

14.9.2023

Cesta k uhlíkovej neutralite, modularita a životný cyklus budov, ale aj EU Taxonómia, ESG a zelené financovanie v stavebníctve budú hlavné témy podujatí, ktoré pripravuje Slovenská rada Read more

Read More

Koniec výroby lineárnych žiariviek

Tlačové správy

 

Koniec výroby lineárnych žiariviek

31.8.2023

Direktíva Európskeho parlamentu a rady 2011/65/EÚ, známa pod označením RoHS (Restriction of the use of Hazardous Substances), ktorá obmedzuje používanie nebezpečných látok, zasiahla bežných spotrebiteľov už niekoľkokrát. Naposledy vo februári 2023, Read more

Read More

Legislatíva pre drevostavby potrebuje zmeny

Tlačové správy

 

Legislatíva pre drevostavby potrebuje zmeny

24.8.2023

Na Slovensku sa pripravuje nová legislatíva týkajúca sa drevostavieb, ktorú Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) podporila prípravou rozsiahleho pozičného dokumentu. Z neho vyplýva potreba aktívnejšieho využívania dreva Read more

Read More

Pripravujeme už 13. ročník Týždňa zelených budov

Cesta k uhlíkovej neutralite, modularita a životný cyklus budov, EU Taxonómia, ESG a zelené financovanie budú hlavné témy Týždňa zelených budov. Read more
Read More

Novela zákona o ŠFRB podporuje zelené riešenia

Veľká časť zmien sa do zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania dostala vďaka práci našej dcérskej platformy Budovy pre budúcnosť. Read more
Read More

Ako priniesť výhody drevostavieb na Slovensko?

Plnému využitiu dreva ako stavebného materiálu bránia niektoré bariéry, ktoré by sa dali eliminovať úpravou legislatívy. Read more
Read More

Udržateľná prevádzka budov – ukončenie akadémie

Posledný siedmy modul akadémie sa venoval prevádzke budov, ktorá komplexne nadväzuje na projekt, stavebnú činnosť aj vybavenie budov. Read more
Read More

Zdravé vnútorné prostredie v budovách

Šiesty modul akadémie je zameraný na požiadavky, benefity a základné parametre zdravého vnútorného prostredia a najlepšie príklady z praxe. Read more
Read More

Výsledky študentskej architektonickej súťaže Prefabrication Goes Creative 2023

Tlačové správy

 

Výsledky študentskej architektonickej súťaže Prefabrication Goes Creative 2023

29.5.2023

Prvý ročník študentskej architektonickej súťaže s názvom PREFABRICATION GOES CREATIVE 2023, ktorú pre študentov organizuje náš aktívny člen spoločnosť Peikko Slovakia v spolupráci s Katedrou architektúry Stavebnej Read more

Read More

Výsledky študentskej súťaže PREFA GOES CREATIVE 2022/2023

Prefabrikácia ako súčasť návrhu občianskych stavieb bola hlavná téma 1. ročníka študentskej architektonickej súťaže zameranej na drevostavby. Read more
Read More

Opatrenia zamerané na rozvoj nabíjacej infraštruktúry

Nový Stavebný zákon prinesie systémové zmeny aj zdanlivé zjednodušenie povoľovania, stále však zostane v tomto procese viacero problémov. Read more
Read More

Udržateľné narábanie s vodou a udržateľná zeleň

Piaty modul akadémie je venovaný udržateľnému narábaniu s vodou a udržateľnej zeleni, vodozádržným opatreniam, zeleným strechám a fasádam. Read more
Read More

Európski architekti ukázali ako môžu byť mestá zelenšie

Medzinárodná konferencia GREEN BUILDING SUMMIT 2023 bola tento rok venovaná udržateľným mestským štvrtiam a významným drevostavbám vo svete. Read more
Read More

Európski architekti v Bratislave ukázali, ako môžu byť mestá zelenšie

Tlačové správy

Európski architekti v Bratislave ukázali, ako môžu byť mestá zelenšie

28.4.2023

Ako premeniť štvorprúdovku na plnohodnotnú mestskú štvrť, ako vzniká najvyššia drevená stavba na svete či návrh parku s meteostanicami na meranie teploty a znečistenia ovzdušia. Tak Read more

Read More

GREEN BUILDING SUMMIT 2023 FUTURE–PROOF URBAN DISTRICTS

Medzinárodná konferencia so svetovými rečníkmi je vrcholné podujatie v stredoeurópskom regióne zamerané na udržateľné mestské štvrte. Read more
Read More

GREEN BUILDING SUMMIT o plánovaní udržateľných mestských štvrtí

Tlačové správy

 

GREEN BUILDING SUMMIT o plánovaní udržateľných mestských štvrtí

21.4.2023

Ako reaguje trh na stále sa zvyšujúci dopyt po environmentálne zodpovedných a udržateľných riešeniach v oblasti výstavby? Môžu architektonické diela vytvárať kvalitný priestor pre prácu, život alebo Read more

Read More

Udržateľné materiály, narábanie s odpadmi a cirkularita

Webinár zameraný na udržateľné materiály v stavebníctve, ich vlastnosti, hodnotenie a posúdenie, narábanie s odpadmi a cirkularitu v stavebníctve. Read more
Read More

Energetická efektívnosť budov, redukcia CO2 a OZE

Webinár bol zameraný na energetickú efektívnosť budov a obnoviteľné zdroje energie, medzinárodné certifikačné systémy a príklady z praxe. Read more
Read More

Úvod do udržateľnosti v stavebníctve II.

Webinár nadväzuje na modul I. a podrobnejšie rozoberá legislatívne požiadavky na nové a obnovené budovy z pohľadu udržateľnosti a možností plnenia. Read more
Read More

Aktualita vzor

Bratislava, 6. februára 2023 – Na slávnostnom podujatí GREEN BUSINESS CLUB 2023, ktoré sa uskutočnilo pri príležitosti 12. výročia založenia Slovenskej rady pre zelené budovy (SJGBC), sme privítali päť nových členov rady.

K doterajším dvom exkluzívnym členom rady, Read more

Read More

Aj tento rok sa uchádzame o 2 % z daní

Poukázané percentá z asignovaných daní používame na správnu vec – na podporu propagácie a šírenie informácií o prínosoch udržateľnosti vo výstavbe. Read more
Read More

Úvod do udržateľnosti v stavebníctve I.

Prvý modul akadémie udržateľnosti je zameraný na vysvetlenie základných definícií a základných princípov udržateľnosti v stavebníctve. Read more
Read More

Na Slovensku je prvá uhlíkovo neutrálna office budova

Tlačové správy

Na Slovensku je prvá uhlíkovo neutrálna office budova

7.2.2023

Na Slovensku je prvá uhlíkovo neutrálna kancelárska budova. Stal sa ňou bratislavský Einpark Offices, ktorý získal prestížny LEED Zero Carbon certifikát. Projekt developera CORWIN uspel po viac ako Read more

Read More

Privítali sme nových členov na GREEN BUSINESS CLUB 2023

Okrem nového exkluzívneho člena CTP Invest SK sme v rade privítali ďalších nových členov: BMI Slovensko, Palace Office, Woodrock a Zelenú stavbu. Read more
Read More

Privítali sme nových členov SKGBC

Tlačové správy

Privítali sme nových členov SKGBC

6.2.2023

Na slávnostnom podujatí GREEN BUSINESS CLUB 2023, ktoré sa uskutočnilo pri príležitosti 12. výročia založenia Slovenskej rady pre zelené budovy (SJGBC), sme privítali päť nových členov rady. K doterajším dvom exkluzívnym Read more

Read More

Zástupcovia BRE o nemocniciach aj obnove historických budov

Historicky prvý certifikát BREEAM Outstanding v strednej Európe za zrekonštruovanú historickú budovu získala začiatkom februára Pradiareň 1900. Read more
Read More

Zástupcovia BRE o nemocniciach aj obnove historických budov na Slovensku

Tlačové správy

Zástupcovia BRE o nemocniciach aj obnove historických budov na Slovensku

1.2.2023

Certifikácia nemocničných budov pri podpore investičných projektov z Plánu obnovy a odolnosti (POO), návšteva prvej uhlíkovo neutrálnej kancelárie prezidenta a odovzdanie historicky prvého certifikátu BREEAM Outstanding Read more

Read More

3. ročník súťaže o Cenu Nového euróskeho Bauhausu

Do súťaže možno prihlásiť projekty v oblasti vzdelávania alebo inšpiratívne idey mladých tvorcov, ktoré napĺňajú 3 piliere Nového európskeho Bauhausu. Read more
Read More

VIDEO: Nabíjacie stanice pre elektromobily v budovách

Elektromobilita je dnes kľúčovým smerom v automobilovej doprave. Musí sa na ňu pripraviť infraštruktúra nielen v cestnej sieti, ale tiež v budovách. Read more
Read More

Iniciatíva pre moderné drevostavby sa rozširuje

Spolu s vybranými členmi, ďalšími združeniami a odborníkmi z akademického prostredia sme založili Iniciatívu pre moderné drevostavby. Read more
Read More

Vznikla Iniciatíva za moderné drevostavby

Tlačové správy

Vznikla Iniciatíva za moderné drevostavby

29.11.2022

Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) spolu so svojimi členmi, ďalšími združeniami a odborníkmi z akademického prostredia založili Iniciatívu za moderné drevostavby s cieľom podporiť drevo ako udržateľnú surovinu v modernom Read more

Read More